Szukaj

Miłosne igraszki, czyli gra wstępna!

Podziel się
Komentarze0

27 października 2012r. odbyły się warszawskie obchody Światowego Dnia Gry Wstępnej zorganizowane przez Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego. Jest to ampania społeczna promująca zdrowie seksualne i uświadamiająca różnym grupom społecznym, jak ważna jest ta sfera życia.


Podczas tego wydarzenia uczestnicy mieli okazję skonfrontować swoje doświadczenia i wiedzę dotyczące gry wstępnej z diagnozą zaprezentowaną przez prof. Izdebskiego, seksuologa , autora  badania zrealizowanego dzięki „Polpharmie” „Seksualność Polaków 2011”, a także wypowiedzieć się w ankiecie dotyczącej miłosnych igraszek.

Uczestnicy ankiety odpowiedzieli na sześć pytań związanych z grą wstępną. Pytania dotyczyły: czasu trwania i momentu rozpoczęcia gry wstępnej, elementów tworzących grę wstępną, wpływu gry wstępnej na jakość relacji między partnerami.

Kobiety podobnie jak mężczyźni uznały, że gra wstępna nie może obejść się bez pieszczot i pocałunków, że ma duże  znaczenie dla zbudowania intymnej relacji między partnerami. Według ankietowanych, do zainicjowania gry wstępnej najbardziej zachęca dotyk partnera / partnerki. Co ciekawe, zarówno mężczyźni, jak i kobiety w większości uznali, że gra wstępna powinna trwać ok 10 – 20 minut, a za wydłużeniem miłosnych igraszek opowiedziało się więcej kobiet niż mężczyzn.

Wnioski z ankiety „Co wiesz o grze wstępnej” okazały się zgodne z wynikami badania profesora Zbigniewa Izdebskiego i „Polpharmy” „Seksualność Polaków 2011”, z których wynika, że na udane życie seksualne pozytywnie wpływa bycie w głębokiej relacji z drugą osobą. Według badania 71 % Polaków w wieku 15 – 49 lat zgadza się ze stwierdzeniem, że to właśnie miłość warunkuje udane pożycie seksualne.


Badania Zbigniewa Izdebskiego i „Polpharmy” „Seksualność Polaków 2011”.


Jednocześnie 42% Polaków (w tym 65% kobiet i 40% mężczyzn) deklaruje, że nie powinno się podejmować współżycia seksualnego bez głębszego zaangażowania uczuciowego.

Badania Zbigniewa Izdebskiego i „Polpharmy” „Seksualność Polaków 2011”


Z badania profesora Izdebskiego i „Polpharmy” wynika również, że kobiety w większym stopniu niż mężczyźni przywiązują wagę do zbudowania intymnej relacji w sypialni. Dla 63 % kobiet i 41 % mężczyzn przytulanie, dotyk i bliskość cielesna są ważniejsze         niż stosunek seksualny.

Zobacz również:
Badania Zbigniewa Izdebskiego i „Polpharmy” „Seksualność Polaków 2011”.


„Zarówno wyniki zaprezentowanych w toku spotkania badań, jak i wyniki ankiety wypełnionej przez uczestników tego wydarzenia pokazują – z jednej strony – że większą rolę grze wstępnej przypisują kobiety, z drugiej zaś wyraźnie też widać coraz większe docenianie pieszczot, czułości przez mężczyzn. Najbardziej spektakularne wydaje się to, że także mężczyźni coraz częściej nie wyobrażają sobie podjęcia współżycia seksualnego z osobą, którą nie darzą miłością. Im starsza grupa wiekowa, tym tego typu relacje okazują się ważniejsze dla związku” – komentuje profesor Zbigniew Izdebski ekspert Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego z Kliniki Zdrowia Seksualnego Instytutu Psychosomatyczego.

Wszystkim, którzy odczuwają jakiekolwiek problemy w związku z aktywnością seksualną eksperci Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego zalecają wizytę u seksuologa i otwartą rozmowę o swoich problemach. Więcej informacji i porad znaleźć można również na stronie www.opzs.pl


Informacje o Ogólnopolskim Programie Zdrowia Seksualnego

Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego to kampania społeczna promująca zdrowie seksualne i uświadamiająca różnym grupom społecznym, jak ważna jest ta sfera życia.

Z tematem zdrowia seksualnego ciężko się zmierzyć nawet lekarzom. Badania wskazują, że aż 73 % pacjentów nigdy nie zostało zapytanych przez lekarza o ich zdrowie seksualne, 24 % pacjentom takie pytanie lekarz zadawał sporadycznie, a tylko 3 % - często. Lekarze nie zawsze wiedzą, jak zapytać pacjenta o tę sferę zdrowia, co uniemożliwia postawienie właściwej diagnozy.

W ramach Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego realizowane są działania kierowane zarówno do środowiska medycznego, jak i do pacjentów, ich bliskich oraz całej opinii społecznej. Autorom programu zależy na przekonaniu  każdego Polaka, że również  i on ma prawo do szczęścia, na które składa się m.in. możliwość czerpania radości z życia erotycznego.

Prawa seksualne stanowią fundamentalne i uniwersalne prawa człowieka. Deklaracja Praw Seksualnych WHO (World Health Organization) z 2002 roku obejmuje między innymi:

  • prawo do przyjemności seksualnej, uznając ją za źródło fizycznego, psychologicznego, intelektualnego i duchowego dobrostanu;
  • prawo do odrębności seksualnej, integralności oraz bezpieczeństwa seksualnego ciała. Człowiek może podejmować niezależne decyzje dotyczące własnego życia seksualnego, zgodne z własną moralnością i etyką społeczną;
  • prawo do wolności seksualnej, do wyrażania pełni potencjału seksualnego, z wykluczeniem wszelkich form przymusu seksualnego, wykorzystywania oraz nadużyć;
  • prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej, w którą powinny być zaangażowane wszystkie instytucje społeczne;
  • prawo do informacji seksualnej opartej na badaniach naukowych;
  • prawo do seksualnej opieki zdrowotnej, która powinna być dostępna w celu zapobiegania i leczenia wszelkich problemów, chorób i zaburzeń seksualnych.
Informacje o badaniu

„Badanie Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy Seksualność Polaków 2011” zostało zrealizowane w 2011 roku przez TNS OBOP. Celem badania była analiza zwyczajów seksualnych oraz zdrowia seksualnego Polaków. Badanie ma charakter ilościowy, a jego wyniki charakteryzują populację mieszkańców Polski w wieku 15-59. Wyniki prezentowane są w dwóch głównych przekrojach 15-49 lat oraz 15-59 lat.

Większość prezentowanych danych dotyczy pierwszego przekroju, gdyż analiza dla grupy 15-49 lat daje możliwość samodzielnego porównywania danych z wynikami wcześniejszych badań seksualności Polaków zrealizowanych przez Zbigniewa Izdebskiego w latach 1997, 2001 i 2005 w oparciu o tę samą metodologię na reprezentatywnych próbach osób w wieku reprodukcyjnym. Wyjątkiem są wyniki badań dotyczące zdrowia seksualnego. Ze względu na specyfikę problematyki, uwzględniono w nim odpowiedzi wszystkich, także najstarszych w próbie respondentów (50-59 lat).

Komentarze do: Miłosne igraszki, czyli gra wstępna!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz