Szukaj

Kawa z kofeiną czynnikiem ryzyka jaskry?

Podziel się
Komentarze0

Publikując swoje prace w czasopiśmie Investigative Ophthalmology&Visual Science, amerykańscy naukowcy sugerują, w oparciu o badania zakrojone na szeroką skalę i na podstawie przeprowadzonych ankiet, że spożycie kawy niepozbawionej kofeiny zwiększa ryzyko rozwoju jaskry. Jaskra jest chorobą zwyrodnieniową, która wpływa na nerw wzrokowy i powoduje progresywną utratę wzroku.To ostatnie, niestety, jest trwałe, nieodwracalne i może nawet doprowadzić do ślepoty, jeśli chory nie jest poddany żadnemu leczeniu. Dlatego tak ważna jest obszerniejsza wiedza na temat tej choroby.

Jeśli nawet eksperci już odkryli, że istnieją genetyczne uwarunkowania predestynujące do tej choroby, to inne czynniki, np. środowisko naturalne lub odżywianie są również brane pod uwagę.

Jeden z tych czynników zresztą został odkryty całkiem niedawno.

Populacje skandynawskie charakteryzuje wyższa skłonność do zachorowań na zespół złuszczania, który przyczynia się do rozwoju jaskry. Ponieważ te populacje mają również najwyższy na świecie wskaźnik spożycia kawy z kofeiną, grupa badawcza ustaliła, że większe spożycie kawy związane jest z podniesionym ryzykiem wystąpienia jaskry pierwotnej z otwartym kątem przesączania.

Badanie przeprowadziliśmy w celu oceny, czy czynniki ryzyka zachorowania na zespól eksfoliacji [przyp. tłum. - choroby polegającej na powstawaniu i gromadzeniu się w różnych tkankach narządu wzroku patologicznego materiału] mogą być odmienne od tych wynikających ze spożycia kawy, mówi dr Jae Hee Kang z Brigham and Women Hospital w Bostonie.


Doktor Ludwik Pasquale i jego zespól przeprowadzili unikalne, pierwsze tego typu poszukiwania na populacji Amerykanów. W badaniu uczestniczyło 78 977 kobiet i 41 202 mężczyzn, u których na początku badania nie stwierdzono jaskry, w wieku co najmniej 40 lat, i zarazem objętych obserwacją okulistyczną w latach 1980 - 2008.

Podczas badań, zespół zawarł w kwestionariuszach pytania dotyczące nawyków żywieniowych, analizując szczegółowo dokumentację medyczną uczestników.

Na podstawie wyników stwierdzono, że spożycie napojów gazowanych, herbaty, czekolady (wszystkie zawierają kofeinę), a nawet bezkofeinowej kawy, nie wydaje się wpływać na występowanie chorób oczu.

Wyniki do potwierdzenia w innych populacjach

Okazało się natomiast, że uczestnicy, którzy pili dziennie trzy lub więcej filiżanek kawy z zawartością kofeiny, rzeczywiście narażeni są na podniesione ryzyko rozwoju jaskry z zespołem eksfoliacji.

Ponadto, wyniki wskazują, że kobiety, u których w rodzinach występowały przypadki jaskry, miały również wyższe ryzyko zachorowania.

Niemniej, ponieważ jest to pierwsze badanie oceny związku przyczynowo–skutkowego między spożyciem kawy z kofeiną a zespołem eksfoliacji, czyli występowaniem jaskry w populacji Stanów Zjednoczonych, potrzebne jest potwierdzenie tych ustaleń w innych populacjach, aby bardziej uwiarygodnić, że kawa z kofeiną może być faktycznie czynnikiem ryzyka występowania tej choroby
, zauważa dr Kang.

I naukowiec następnie kontynuuje: Badania te mogłyby zatem prowadzić także do poszukiwań nad innymi produktami spożywczymi bądź przyzwyczajeniami żywieniowymi będącymi czynnikami ryzyka.
Komentarze do: Kawa z kofeiną czynnikiem ryzyka jaskry?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz