Szukaj

Jakie mogą być przyczyny podwójnego widzenia?

Podziel się
Komentarze0

Diplopia to zaburzenie wzroku polegające na podwójnym widzeniu przedmiotów. Jej najczęstszą przyczyną są zaburzenia działania ośrodkowego układu nerwowego lub porażenie mięśni oraz środków motorycznych oka.

Jakie mogą być przyczyny podwójnego widzenia?

Czym jest podwójne widzenie?


Jak zostało wcześniej powiedziane diplopia spowodowana jest najczęściej niesprawnością mięśni zewnętrznych gałki ocznej lub uszkodzeniem układu nerwowego. Podwójne widzenie powstaje w odpowiedzialnej za widzenie części mózgu, która otrzymuje w tym samym czasie dwa obrazy. Jest to możliwe w momencie, w którym gałki oczne nie są zsynchronizowane.

Diplopię można podzielić na fizjologiczną oraz patologiczną. Pierwsza z nich występuje u każdego człowieka, a objawia się tym, że spoglądając na tzw. drugi plan przedmioty znajdujące się na pierwszym są rozmazane. Natomiast podwójne widzenie patologiczne jest schorzeniem spowodowanym zaburzeniami optyki oka. Możemy je podzielić na jednooczne oraz obuoczne. Osoba cierpiąca na widzenie patologiczne jednooczne zaczyna widzieć podwójnie w momencie, kiedy zamknie jedno oko. Powyższa wada najczęściej wywoływana jest poprzez zaburzenia rogówki, zaćmę oraz nieprawidłową budowę tęczówki oka. Natomiast diplopię obuoczną powoduje nieprawidłowe funkcjowanowanie jednego lub kilku mięśni zewnątrzgałkowych. Ujawnia się ona tylko wtedy, kiedy dana osoba spogląda na przedmiot obojgiem oczu.


Przyczyny diplopii

Najczęstszym powodem podwójnego widzenia jest uraz oka lub głowy. Zwykle diplopia jest objawem przejściowym, jednakże jeżeli trwa kilka minut należy niezwłocznie zwrócić się z tym problemem do lekarza okulisty. Przyczyn owego schorzenia jest wiele, powszechnie występuje ono jako skutek infekcji oraz uszkodzeń dróg nerwowych wywołanych przez guzy, cukrzycę, leki, czy też narkotyki. Podwójne widzenie może być także objawem rozmaitych problemów neurologicznych, w tym szczególnie chorób mięśni. Bywa ono także następstwem chorób, jak np. stwardnienie rozsiane, miastenia czy zapalenie mózgu.

Metody leczenia zaburzenia

Chcąc wyleczyć podwójne widzenie najważniejsze jest rozpoznanie przyczyny porażenia mięśni i nerwów. Diplopia najczęściej jest wynikiem jakiejś ciężkiej choroby, dlatego też na samym początku należy usunąć jej przyczynę. Jeśli lekarz okulista nie jest w stanie określić powodów porażenia, najczęściej zostaje zastosowane leczenie polegające na stosowaniu leków przeciw obrzękowych oraz poprawiających krążenie.

Jeżeli zauważymy, że coraz częściej widzimy przedmioty podwójnie powinniśmy bezzwłocznie udać się do okulisty. Pamiętajmy, że oczy są jednym z najważniejszych narządów i to dzięki nim możemy oglądać otaczającą nas rzeczywistość.

Komentarze do: Jakie mogą być przyczyny podwójnego widzenia?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz