Szukaj

Dzieci dręczone przez rodziców narażone na większe ryzyko zachorowania na raka

Podziel się
Komentarze0

Według nowych badań Purdue University, znęcanie się nad dzieckiem może zwiększyć ryzyko wystąpienia u niego raka w wieku dorosłym. Badania zostały przeprowadzone przez Kennetha Ferraro, profesora socjologii i dyrektora Purdue's Center on Aging oraz Life Course, i przez absolwentkę socjologii i gerontologii Patricię Morton. Ich praca została sfinansowana przez National Institute on Aging i opublikowana online w Journal of Aging and Health."Ludzie często twierdzą, że dzieci są odporne i sobie z tym poradzą, jednak okazuje się, że istnieją wydarzenia, które mogą mieć długotrwałe konsekwencje dla zdrowia w dalszym ich życiu. Osoby, nad którymi często znęcano się emocjonalnie czy fizycznie, bardziej narażone były na raka w wieku dorosłym”, powiedział  prof. Kenneth Ferraro.

"Badania rozpoczęliśmy od analizy różnych traum z dzieciństwa, w tym znęcania się, a kiedy zestawiliśmy wszystkie razem, odkryliśmy, że osoby z najbardziej stresogennymi wydarzeniami z dzieciństwa są bardziej narażone na rozwój raka. Po drugie, okazało się, że gdy dzieci były wykorzystywane przez rodzica tej samej płci, ryzyko zachorowania na raka zwiększało się", powiedziała Morton.

Naukowcy nie mogę dokładnie wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, ale możliwym powodem jest efekt większej więzi społecznej pomiędzy osobami tej samej płci w relacji rodzic - dziecko.


Wyniki badań oparto na danych zebranych w USA, w ankiecie przeprowadzonej na 2 101 dorosłych (National Survey of Midlife Development).

W pierwszej analizie, zespół badawczy odkrył, że to mężczyźni, którzy doświadczyli najbardziej skumulowanych sytuacji stresowych w dzieciństwie, byli bardziej narażeni na raka.


Tego nie można było stwierdzić w przypadku kobiet, a to sugeruje, że mężczyźni i kobiety mogą mieć różne reakcje na stres przeżyty w dzieciństwie.

Druga analiza badała każdą kategorię nadużyć z osobna, i tam właśnie ujawnił się związek między znęcaniem się nad dzieckiem a rakiem.

Nie pytano bezpośrednio o to, czy respondent był ofiarą znęcania, ale odpowiedź uzyskano za pomocą pośrednich pytań, takich jak: jak często rodzic, rodzeństwo lub inna osoba obrażała respondenta lub przeklinała go; nie chciała z nim rozmawiać; groziła, że uderzy; popychała, szarpała lub rzuciła nim; rzucała czymś w jego kierunku; kopała; gryzła lub uderzyła pięścią; dusiła, przypalała lub oparzyła go.

Zidentyfikowano również częstotliwość tych nadużyć. Jak się okazało, wybór stylu życia i status ekonomiczny był silnie skorelowany z przeżyciami z czasu dzieciństwa.

"Potwierdził się związek między negatywnymi zdarzeniami z dzieciństwa a zdrowiem psychicznym, a wyniki te wzmacniają tezę, że takie zdarzenia mogą mieć długotrwały wpływ na fizyczne zdrowie osoby. Szokujące jest to, jak bardzo takie przeżycia tkwią w człowieku. Jest to przypomnieniem, że dzieciństwo, które charakteryzuje się szybkimi zmianami systemu biologicznego, jest wrażliwym okres rozwoju”, powiedziała Morton.

Dalsze badania mogą pomóc w ustaleniu innych skutków zdrowotnych oraz poprawić metody interwencji, aby lepiej pomóc krzywdzonym dzieciom.

Komentarze do: Dzieci dręczone przez rodziców narażone na większe ryzyko zachorowania na raka

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz