Szukaj

Zdrowe społeczeństwo, zdrowa gospodarka: Jak największe korzyści przy jak najmniejszych nakładach

Podziel się
Komentarze0

Szybko starzejące się społeczeństwa staną się ogromnym ciężarem dla gospodarek wszystkich krajów europejskich. Coraz mniej osób będzie wnosić wkład do budżetu państwa poprzez płacenie podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie, więcej osób niż kiedykolwiek będzie potrzebować opieki zdrowotnej oraz świadczeń emerytalnych.


Jednakże, debata publiczna dotycząca tego, jak zaradzić przewidywanym zmianom demograficznym oraz wyzwaniom, które ze sobą niosą, skupiała się dotychczas w Polsce głównie na reformie systemu emerytalnego, zmianie struktury ubezpieczeń społecznych oraz przesunięciu wieku emerytalnego, co umożliwiłoby maksymalne zwiększenie dochodów państwa.

Efektywne zarządzanie wyzwaniami ekonomicznymi związanymi ze starzejącym się społeczeństwem to nie tylko kwestia reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych, systemu podatkowego, emerytalnego czy innej dystrybucji środków. Oczywiście reformy te mają duże znaczenie. Jednakże, aby znacznie zmniejszyć obciążenie ekonomiczne spowodowane proporcjonalnie mniejszą liczbą osób młodych w społeczeństwie w stosunku do osób starszych, należy zredukować zbędne koszty i równocześnie maksymalnie wykorzystać potencjał aktywnych obywateli.


Zwolnienia lekarskie (mniejsza produktywność oraz koszt świadczenia chorobowego) i hospitalizacje (bardzo kosztowne) to dwa główne czynniki, które nadwyrężają budżet państwa.


Za przykład posłużyć może badanie opublikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w listopadzie 2010 r., według którego 5% pacjentów w polskim systemie ochrony zdrowia generuje 60% kosztów. Starzejące się społeczeństwo już teraz wpływa na zwiększone wydatki służby zdrowia, tym bardziej, że osoby powyżej 65. roku życia stanowiły 13,2% populacji ogólnej w 2009 r., ale jednocześnie 26,3% wszystkich pacjentów w Polsce i 28,3% ogółu hospitalizowanych pacjentów. Hospitalizacja osób w wieku przekraczającym 65 lat, która stanowi 33,6% wszystkich kosztów szpitalnych, jest przy tym bardziej kosztowna niż w przypadku młodszych grup wiekowych.
Na podstawie raportu "Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek".

Komentarze do: Zdrowe społeczeństwo, zdrowa gospodarka: Jak największe korzyści przy jak najmniejszych nakładach

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz