Szukaj

Zanieczyszczenia w miastach przyczyną licznych zgonów!

Podziel się
Komentarze0

Uratowane życia ludzkie, zgromadzone oszczędności… Wojna przeciwko zanieczyszczeniom miejskim przynosi owoce! Autorzy wielkiego badania europejskiego stwierdzają zasadność podjętych środków, które mają na celu ograniczanie poziomu zanieczyszczeń w miastach. A statystyki to potwierdzają.Blisko trzy lata obserwacji, 60 naukowców, 25 miast, 12 krajów europejskich (Niemcy, Austria, Belgia, Hiszpania, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Zjednoczone Królestwo, Szwecja, Słowenia), 39 000 000 mieszkańców wziętych pod uwagę…

Projekt rozpoczęty w lipcu 2008 roku, nazwany Aphekom, jest jednym z największych zrealizowanych badań dotyczących zanieczyszczeń atmosfery oraz ich konsekwencji sanitarnych. Badanie to, koordynowane przez Instytut Nadzoru Sanitarnego (Institut de veille sanitaire, INVS), a współfinansowany przez Komisję Europejską, zaczęło się w 2008 roku (lipiec).

Jego autorzy właśnie wyciągnęli z niego podstawowe konkluzje, przy okazji spotkania, które miało niedawno miejsce w Paryżu.

Ruch samochodowy sprzyja rozwojowi astmy

Żyjecie w pobliżu osi komunikacyjnej? Naukowcy przywiązali szczególną wagę do ruchu samochodowego oraz do jego konsekwencji sanitarnych wśród społeczności lokalnych.


Konkretnie, badacze potwierdzają, iż fakt mieszkania w pobliżu osi komunikacyjnej może być odpowiedzialny za 15% przypadków astmy u dzieci. Naukowcy ujawnili również podobne proporcje dotyczące zachorowalności na choroby układu oddechowego oraz serca i układu krążenia u ludzi w wieku powyżej 65 lat.


Jeśli chodzi o koszty związane z tymi chorobami, przekraczają one nawet 300 000 000 euro każdego roku.

Obniżyć poziomy PM2,5 oraz SO2…

Autorzy zalecają również urochomienie wszystkich możliwych środków pozwalających ograniczyć średnie roczne poziomy roczne różnych cząstek. A to dlatego, iż spodziewana długość życia może się zwiększyć nawet aż o 22 miesiące dla osób w wieku 30 lat i więcej, jeśli poziomy tych substancji zostaną sprowadzone poniżej progu 10 mikrogramów na metr sześcienny, zalecany przez Światową Organizację Zdrowia.

Skutecznie działania przeciwko zanieczyszczeniom

Na polu ekonomicznym, poszanowanie dla tych reguł w 25 miastach biorących udział w badaniu, przełożyło się na oszczędności rzędu 31 500 000 000 euro. A głównie dzięki zmniejszeniu wydatków na zdrowie oraz zmniejszenie poziomu nieobecności w pracy (z powodu chorób).

Tak samo, działania zainicjowane w ciągu ostatnich kilku lat w krajach europejskich (pojawienie się nowych paliw, opracowanie naczyń katalitycznych...), które miały na celu zredukowanie emisji dwutlenku siarki (SO2), wydają się również przynosić owoce.

Według autorów projekty Aphekom, miały one w rzeczywistości pozwolić na zapobiegnięcie blisko 2 000 przedwczesnych zgonów w 25 miastach biorących udział w badaniu.

Ponieważ projekt się zakończył, naukowcy mają teraz tylko jedno życzenie: aby decydenci polityczni przejęli się rezultatami. I żeby się nimi posłużyli, aby zaadaptować nową politykę dotyczącą środowiska.

Komentarze do: Zanieczyszczenia w miastach przyczyną licznych zgonów!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz