Szukaj

Wpływ postępu w medycynie na przyszłość gospodarki

Podziel się
Komentarze0

Systematyczne, strategiczne podejście, którego celem jest zapewnienie stałego postępu w medycynie, ma wymiar nie tylko „humanitarny” i nie dotyczy wyłącznie ratowania i przedłużania ludzkiego życia. Odgrywa niezmiernie istotną rolę w podnoszeniu jakości życia, zwiększaniu aktywności pacjentów, a w rezultacie także możliwości ich aktywnego udziału w wytwarzaniu Produktu Krajowego Brutto (PKB) państw europejskich.


Regularny i stały dostęp do innowacyjnych rozwiązań w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia będzie decydującym czynnikiem, dzięki któremu ludzie dłużej pozostaną zdrowi i sprawni, a tym samym w większym stopniu będą przyczyniać się do rozwoju społeczno - ekonomicznego.

Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki, programy badań przesiewowych wspierane zarówno przez instytucje publiczne, jak i prywatne, postęp technologiczny w dziedzinie sprzętu medycznego, a także innowacyjne leki opracowywane przez centra badawcze międzynarodowych firm farmaceutycznych to kluczowe czynniki, które zapewnią stały rozwój w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia. Wyzwaniem dla rządów europejskich jest opracowanie strategii zdrowia publicznego, która zagwarantuje stały dostęp do innowacyjnych terapii oraz metod diagnostycznych w momencie, gdy tylko one powstaną. To z kolei zapewni skuteczne leczenie, zmniejszy efekty uboczne oraz ryzyko powikłań, zapobiegnie absencji w pracy, umożliwi jak najszybszy do niej powrót, a także zmniejszy ogromne koszty hospitalizacji.

Rola profilaktyki


Celem operacyjnym nr 9 Narodowego Programu Zdrowia jest „tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych”, a jednym z efektów do osiągnięcia przed 2015 rokiem jest “zmniejszenie występowania niepełnosprawności, chorób przewlekłych i przedwczesnych zgonów w populacji osób powyżej 60. roku życia i zwiększenie liczby lat wolnych od niepełnosprawności (współczynnik HALE Światowej Organizacji Zdrowia)”. Efektywna realizacja Narodowego Programu Zdrowia jest zatem całkowicie zgodna z koncepcją „Starzejącego się społeczeństwa” i stanowi integralny element zarządzania gospodarką przyszłości. Ten cel może być zrealizowany jedynie poprzez stały i systematyczny postęp w zakresie metod profilaktyki, diagnozowania oraz leczenia chorób.


Według dr. Janusza Medera z Polskiej Unii Onkologii (PUO), większość pacjentów ignoruje pierwsze objawy choroby nowotworowej, nie są one również zauważane przez lekarzy, którzy nie specjalizują się w onkologii. Dane PUO pokazują, że stopień wykrywalności raka w Polsce jest o wiele niższy niż w Stanach Zjednoczonych czy krajach Europy Zachodniej (30% w porównaniu do 60% w USA i 50% w Europie).

Innowacyjne metody diagnostyczne obniżają koszty

Przykład chorób układu szkieletowo-mięśniowego (ang. MSD) pokazuje jak dużym obciążeniem dolegliwości te mogą być dla gospodarki, o ile nie uda im się odpowiednio wcześnie zapobiec lub postawić właściwą diagnozę. Fit For Work Europe Coalition (Europejska Koalicja „Zdolni do Pracy”), wspierana przez firmy Abbott oraz GE Healthcare, opublikowała w 2010 r. dokument zatytułowany “Wspieranie Narodowego Planu Walki z Chorobami Przewlekłymi oraz Schorzeniami Układu Szkieletowo - Mięśniowego”. Szacuje się, że straty z powodu nieobecności w pracy wywoływane chorobami układu szkieletowo - mięśniowego wynoszą do 2% PKB w krajach europejskich. Komisja Europejska ustaliła w 2007 r., że zwolnienia lekarskie spowodowane chorobami układu szkieletowo - mięśniowego stanowią połowę wszystkich nieobecności w pracy i 60% przypadków stałej niezdolności do pracy, co kosztuje Europę około 240 miliardów euro rocznie.


Dane pochodzące z różnych krajów pokazują pełny obraz kosztów związanych ze schorzeniami układu szkieletowo - mięśniowego oraz potencjalnych oszczędności wynikających z lepszej profilaktyki, wcześniejszej diagnozy oraz innowacyjnych metod leczenia. W Hiszpanii na przykład, wydatek rzędu 13,5 dolara amerykańskiego pozwala na uniknięcie 1 dnia tymczasowej niezdolności do pracy, a każdy zainwestowany dolar przyniósł 4,08 dolara zysku po wdrożeniu 24-miesięcznego programu obejmującego 115 interwencji medycznych oraz 66 badań kontrolnych
[Leon et al. 2009].

Poza korzyściami finansowymi, w przypadku których zysk netto wyniósł 172 607 dolarów, skuteczność leczenia wzrosła o 20% w porównaniu z funkcjonującym programem opieki reumatologicznej, a dodatkowo skróceniu uległa długość trwania nawrotów choroby. W latach 2000-2002 w południowo-zachodniej Szwecji przeprowadzono badania [Ektor-Anderson et al. 2008], które obrazują wpływ chorób układu szkieletowo - mięśniowego na produktywność pracowników. W ramach tego badania opracowano program, którego celem było zapobieganie długotrwałej absencji w pracy.

Poprzez wczesną interwencję medyczną udało się ograniczyć czas przebywania na zwolnieniu lekarskim o 5% w porównaniu z grupą kontrolną. Rezultatem tego był spadek liczby dni przypadających na jedną osobę, w których pracownikom przebywającym na zwolnieniu lekarskim wypłacano wynagrodzenie, do zaledwie 76,9 dni na jedną osobę w grupie eksperymentalnej. Oznacza to redukcję o 14,8 dni na jedną osobę w skali roku, co z kolei przekłada się na oszczędności rzędu 236 357 euro w sektorze ubezpieczeń społecznych.

Na podstawie raportu "Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek".

Komentarze do: Wpływ postępu w medycynie na przyszłość gospodarki

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz