Szukaj

Światowy dzien walki z rakiem - dzień drzwi otwartych 4.02.2012

Podziel się
Komentarze0

Światowy dzień walki z rakiem - dzień drzwi otwartych odbędzie się 4 lutego 2012 roku. Poniżej znają panstwo program działalnośći w Krajowych ośrodkach onkologicznych.
Białystok


Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
15-027 Białystok
ul. Ogrodowa 12

Koordynator Dnia Drzwi Otwartych:
Henryka Gąsiewska
tel. 85 664 67 42,

Godz.10.00-12.00
 • Promocja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem - materiały edukacyjne - ulotki, broszury)
 • Pogadanki na temat profilaktyki i wczesnego wykrywania oraz leczenia nowotworów,
 • Porady profilaktyczne specjalistów onkologów,
 • Przedstawienie działalności „Klubu Amazonek”, i Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych,
 • Informacje dot. Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi z możliwością rejestracji kobiet w wieku 50-69 lat na badania mammograficzne
 • Badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi ( dotyczy kobiet w wieku 50-69 lat ).

Brzozów

Podkarpackie Ośrodek Onkologiczny,
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
ul. Ks. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Koordynator Dnia Drzwi Otwartych:

lek. Dariusz Sawka
Z-ca dyrektora ds. Lecznictwa Onkologicznego
tel. 13 43 09 552

Godz. 9.00 - 12.00
 • Bezpłatne porady, konsultacje i badania w poradniach onkologicznych z udziałem specjalistów z zakresu  - chirurgii onkologicznej,
 • chemioterapii,
 • radioterapii,
 • chirurgii onkologicznej
 • urazowo-ortopedcznej pod kątem onkologicznym
 • Możliwość wykonania badań laboratoryjnych i mammograficznych
 • Rozdawnictwo materiałów oświatowo-zdrowotnych o tematyce profilaktyki nowotworowej

Bydgoszcz

Centrum Onkologii, Szpital im. prof. Franciszka Łukaszczyka,
ul. Dr. I. Romanowskiej 2,
85-796 Bydgoszcz

Godz. 10.00 do 14.00
 • Pacjentki będą mogły skorzystać z badań mammograficznych i
 • cytologicznych, które będą odbywać się w Studiu Zdrowia Kobiety w Bydgoszczy, ul. Plac Wolności 1; tel. 052/322-95-40;
 • Edukacja przeciwnowotworowa prowadzona przez Zespół Edukacyjny  Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.


Gdańsk

Wojewódzkie Centrum Onkologii
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2;
80-210 Gdańsk
tel./fax: 058 341 93 48

Koordynator Dnia Drzwi Otwartych:
lek. med. Katarzyna Sosińska-Mielcarek  - kontakt:
tel./ fax : 0 58 341 93 48

Godz.8:00-13:00
 • Wykonywane będą badania mammograficzne dla pacjentek w wieku 50-69 lat oraz cytologiczne dla pacjentek w wieku 25-59 lat, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Tel. 58 345 2199


Katowice


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice, ul. Francuka 20-24
tel.  032 2591 200

Godz. 9:00-12:00

 • Porady onkologiczne z zakresu (Izba Przyjęć Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej /wejście od ul. Reymonta 8/)
 • hematologii,
 • onkologii,
 • chirurgii,
 • laryngologii,
 • dermatologii

Rejestracja od godziny 8.15 do 9.00
Informacja telefoniczna pod nr telefonu 32/259-12-81(82) w godzinach od 10;00 do 14:00                      

Katowice


Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
ul. Raciborska 26
40-074 Katowice
tel. 32 2511 761
fax 32 2514 533

Koordynator Dnia Drzwi Otwartych:
lek. med. Witold Piekorz
mgr Marcin Dybek
tel. 32 42 00 103
tel. 32 42 00 104

Godz. 9.00-12.00

Zakład Radioterapii ul. Raciborska 27

 • Udostępnie Pracowni Diagnostyki Obrazowej z Pracownią Tomografii Komputerowej i Pracowni RTG.
 • Możliwość zapoznania się z możliwościami diagnostycznymi oraz terapeutycznymi w zakresie leczenia chorób nowotworowych

Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
ul. Trawińskiego 3, 25-734 Kielce, Tel. (041) 36 74 364


Godz. 10:00-13:00

 • Kobiety w wieku 25-59 lat, które w przeciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonanej cytologii będą mogły bezpłatnie mieć wykonane powyższe badanie, gab. 6 w Poradni Ginekologicznej (parter) natomiast z grupy wiekowej 50-69 lat- bezpłatną mammografię, jeśli nie miały wykonanego tego badania w ciągu ostatnich dwóch lat, Punkt Rejestracji Mammografii (parter)

Konsultacje lekarskie:

Onkologia: gabinet nr 57 ( Hol Główny, parter)
Ginekologia: gabinet nr 4 (Poradnia Ginekologiczna, parter)

Kraków


Centrum Onkologii-Instytut,
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

dr Anna Brandys, Kierownik Przychodni Przyklinicznej COOK 
tel. 12 422 99 00 wew. 399

Godz. 9:00 - 13:00

Przychodnia  Przykliniczna Centrum Onkologii:
 • Chirurgii onkologicznej
 • Urologii onkologicznej
 • Ginekologii onkologiczne
 • Wykonywanie ewentualnych badań diagnostycznych w zależności od decyzji lekarza.
 • Udzielanie wszelkich informacji z zakresu: profilaktyki, diagnostyki, leczenia.

Lublin


Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej,im. Jana z Dukli
ul. Dr K. Jaczewskiego 7; 20-090 Lublin,
tel. 81 747 75 11
www.cozl.pl

Koordynator Dnia Drzwi Otwartych:
Krzysztof Toś tel. (81) 747-75-11 wew. 240, 501 231 073

Godz. 8:00 - 13:00
 • Porady onkologiczne
 • Porady i badania lekarskie, prowadzone będą przez lekarza onkologa w Poradni Ogólnej, lekarza o specjalności chirurgii onkologicznej oraz endokrynologa. Łącznie czynne będą 3 gabinety lekarskie z obsadą lekarską i pielęgniarską

W Dniu Otwartych Drzwi czynna będzie również Rejestracja Pacjentów, w celu zapewnienia możliwości pacjentom rejestracji na badania i konsultacje w późniejszym terminie.

Akcja Informacyjno- profilaktyczna

Podczas dnia otwartych drzwi w holu głównym budynku A Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej prowadzona będzie akcja informacyjna w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (EKWzR). W ramach tej akcji Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia (COZL) zorganizuje stanowisko informacyjne z materiałami promującymi zdrowy styl życia. Odwiedzającym Centrum wręczane będą materiały informacyjne: EKWzRulotki edukacyjne, materiały opracowane w COZL (monografia „ Rak płuca ", Samobadanie piersi) komiksy dla dorosłych z zapisami EKWzR, komiksy dla dzieci promujące zapisy EKWzR, materiały informacyjne pozyskane z Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program profilaktyki raka piersi zorganizuje stanowisko, na którym będą udzielane informacje i rozprowadzane materiały informacyjne nt. programów wczesnego wykrywania raka szyjki macicy programów wczesnego wykrywania raka piersi .

 1. Zorganizowane zostanie stanowisko porad psychologicznych dla pacjentów i ich rodzin. Porady będą udzielane i materiały informacyjne przekazywane przez psychologa COZL,
 2. Stanowisko informacyjne zorganizuje także Ośrodek Rehabilitacji COZL.
 3. Zostanie również zorganizowane stanowisko informacyjne Stowarzyszenia Lubelskich Amazonek.
Osobom oczekującym na poradę oraz ich rodzinom prezentowane będą krótkie filmy edukacyjno-informacyjne o problematyce profilaktyki chorób nowotworowych.

Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii, Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA,
Aleja Wojska Polskiego 37; 10-228 Olsztyn

Koordynator:
Dr. Danuta Orłowska-Kołtun ,
email: sekretmed@poliklinia.olsztyn.pl


Godz. 11:00 - 11:15
 • Uroczyste otwarcie Dnia Drzwi Otwartych w Szpitalu MSWiA  w Olsztynie Sala Konferencyjna
Godz.11.15 - 13.00
 • Działania Szpitala MSWiA w Olsztynie jako Centrum Onkologii w zakresie prewencji i profilaktyki nowotworowej w województwie warmińsko- mazurskim Sala konferencyjna
Godz.13.00
 • Poczęstunek Sala konferencyjna

Godz. 10.00 - 12.00

 • Bezpłatna mammografia od 50 do 69 roku życia
 • Pacjentki mogą rejestrować się osobiście w Poradni Diagnostyki Obrazowej, bądź telefonicznie pod nr tel. 089 539 83 44
 • Bezpłatna cytologia od 25 do 59 roku życia Ginekologiczna poradnia konsultacyjna ( blok B I piętro), Rejestracja tel.89 539 88 41
 • Konsultacje onkologiczne - Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna. Rejestracja 89 539 85 20

Opole


Opolskie Centrum Onkologii im. Tadeusza Koszarowskiego, Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Katowicka 66A, 45-060 Opole

Koordynator:
mgr Wiesława Kaczmarek,
tel. 77 4416 153
fax. 77 44 16 132;
e-mail:wkaczmarek@onkologia.opole.pl
www.onkologia.opole.pl

Godz. 8.00 do 14.00

 • Porady onkologa oraz wykonanie mammografii w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu przy ulicy Katowickiej  66A
 • Czynne będą trzy poradnie onkologiczne: Profilaktyki Chorób Piersi, Chirurgii Onkologicznej, Onkologii Ogólnej. Na zlecenie ww. poradni w tym samym dniu wykonać będzie można badanie mammograficzne.
 • Badanie mammografii skryningowej zlecane będzie i może być realizowane w Dniu Otwartym bezpośrednio po rejestracji.

Od godz. 7.00 Będzie obowiązywała pełna rejestracja do czynnych w tym dniu poradni. Osoby rejestrujące się obowiązane będą przedstawić dokument tożsamości oraz aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Akcja będzie miała oprawę medialną, zostanie nagłośniona w prasie, radiu i telewizji lokalnej. W dniu 4 lutego br. prowadzona będzie audycja radiowa na temat epidemiologii chorób nowotworowych, profilaktyki i możliwości leczenia nowotworów. Udział w niej wezmą: dr n. med. Kazimierz Drosik – konsultant wojewódzki ds. onkologii, dr n. med. Aleksander Sachanbiński - konsultant wojewódzki ds. chirurgii onkologicznej, onkolog Wojciech Redelbach - dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii.

Poznań


Wielkopolskie Centrum Onkologii,
ul. Garbary 15; 6-866 Poznań

Koordynator:

dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Sroka
agnieszka.dyzmann-sroka@wco.pl
tel. 61 8850 635, 605 828 873
fax 61 8850 916

Godz. 10.00-15.00

 • Porady udzielane przez chirurgów onkologów
 • Pacjentki będą mogły skorzystać z badań mammograficznych
 • Edukacja przeciwnowotworowa dot. prewencji, możliwości wczesnego wykrywania i multidyscyplinarnego leczenia nowotworów.
 • Nauka samobadania piersi na fotonach
 • Materiały i ulotki informacyjne
Poznań

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Katedra i Klinika Onkologii
61 - 878 Poznań, ul. Szamarzewskiego 82/84


Koordynator:

dr n. med. Marzena Chajewska-Ciekańska,                                                                 
tel.  61 854 90 38,0 603 875 064,
e-mail: m.chajewska@wp.pl


Godz. 9.00-13.00

 • Telefoniczne konsultacje onkologiczne z:
 • onkologiem klinicznym
 • ginekologiem-onkologiem
 • chirurgiem-onkologiem
 • pulmonologiem
 • hematologiem

Cykl wykładów na temat profilaktyki nowotworów:

Godz.10.00
 • „Objawy kliniczne sugerujące występowanie choroby nowotworowej”- dr n.med. Grzegorz Manyś,
Godz.10.30
 • „Profilaktyka w onkologii”- prof. dr hab. n.med. Sylwia Grodecka-Gazdecka

Rzeszów

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Podkarpackie Centrum Onkologii 35-055 Rzeszów, ul. Chopena 2,

Koordynator:
Dr n. med. Jan Gawełko
Z-ca Dyrektora ds. Podkarpackiego Centrum Onkologii

Godz. 10.00-14.00

 • Czynna Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna , udzielane porady onkologiczne oraz porady profilaktyki nowotworów z zakresu:ginekologii onkologicznej (możliwośc wykonania badania cytologicznego)chirurgii onkologicznej,onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej

Uczestnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w zakresie Profilaktycznych Programów Zdrowotnych: raka piersi, raka szyjki macicy:
 • film edukacyjny: „Profilaktyka raka piersi”,
 • film edukacyjny „Rak szyjki macicy”
 • Profilaktyka-diagnostyka - zagrożenie.

Akcja promocyjno- informacyjna na temat profilaktyki, materiały informacyjne wraz z drobnymi upominkami, dla pacjentek, które w tym dniu wykonają badanie mammograficzne.

W godzinach 10.00-14.00 uruchomienie pracowni Mammografi z możliwością wykonania badania

Szczecin

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
71-730 Szczecin ul Strzałowska 22
Tel/fax .(91) 425 1406

Koordynator:
dr Mariusz Holicki , Kierownik Działu Profilaktyczno-Diagnostycznego;
Tel.  (91) 425 1426
mholicki@onkologia.szczecin.pl

Godz. 9.00 - 15:00

 • W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Panie w wieku  50-69 lat będą mogły wykonać  badanie mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi Informacja o badaniach przekazywana będzie Paniom w rejestracji mammografii profilaktycznej ZCO przez tydzień poprzedzający akcję.

Akcja będzie nagłośniona przez TVP Szczecin (pasek informacyjny Kroniki Szczecińskiej).

Każda z Pań, która wykona badanie mammograficzne otrzyma egzemplarz Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
Dodatkowo, przy stoiskach informacyjno-edukacyjnych Prewencji Pierwotnej Nowotworów i Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi można będzie:
 1. zasięgnąć informacji o bezpłatnych badaniach profilaktycznych i placówkach, w których można je wykonać;
 2. nauczyć się samobadania piersi;
 3. otrzymać materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy;
 4. zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia zgodnymi z zapisami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem;
 5. otrzymać egzemplarze dla dorosłych oraz wydania komiksowe dla dzieci i młodzieży

Warszawa


Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel. 22 34 96-100

Koordynator:

dr n. med. Barbara nasiłowska-Adamska
tel. 22 349 63 57
dr Agnieszka Kołkowska-Lesniak tel. 22 349 63 30
dr Sławomir Jurek tel.  22 349 64 10

W godz. 13:00-16:00

Porady onkologiczne

Warszawa

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
Klinika Onkologii
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa

Koordynator:
Anna Klasło tel. 22 815 11 65, Justyna Gugała 22 815 17 87, 815 17 74

Godz. 11:00-14:00

 • Konsultacje onkologiczne dzieci w Poradni Onkologicznej (Niski parter) RC pokój 013  Kontakt Anna Klasło tel. 22 815 11 65, Justyna Gugała 22 815 17 87, 815 17 74
 • Wykonanie badania USG jamy brzusznej w wybranych przypadkach

Warszawa

Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie
ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa

Koordynator:

dr n. med. Jerzy Giermek
22 546 30 21
603 349 238
Godz. 10.00-14.00

 • Budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów:
 • Badania cytologiczne (Panie w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały profilaktycznie cytologii);
 • Badania mammograficzne (Panie w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały profilaktycznej mammografii);
 • Konsultacje i zapisy na badania kolonoskopowe (osoby w wieku 50-65 lat oraz 40-65 z wywiadem rodzinnym);
 • Badania PSA;
 • Porady w zakresie rzucania palenia  tytoniu;
 • Konsultacje genetyczne;
 • Nauka samobadania piersi i pomiar ciśnienia tętniczego.
 • Bezpłatna infolinia onkologiczna PUO:0 800 493 494(od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00-22.00)Wrocław


Dolnośląskie Centrum Onkologii,
Pl. Hirszfelda 12;
53-413 Wrocław
tel.:(71) 368-92-01, 368-92-02,
fax: (71) 368-92-19
www.dco.com.pl, e-mail: dco@post.pl

Koordynator:
mgr Jolanta Kotowska,
tel. 71 368 95 64 
tel. 608 692 632

Godz. 9.00-14.00

Czynna będzie Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna dla wszystkich mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. W przychodni będą udzielane konsultacje onkologiczne przez lekarzy chirurgów onkologów i ginekologów onkologów. Ponadto będzie można skorzystać z badań mammograficznych i cytologicznych. Uruchomiony zostanie także punkt informacji o oprotezowaniu stomijnym


Zielona Góra

Lubuski Ośrodek Onkologii
Zyty 26; 65-046 Zielona Góra
telefax. (68)  329 6527

Dr Andrzej Rozmiarek
Piątek 3 luty 2012r

Godz. 9.00-14.00
 • Porady onkologiczne
 • Zwiedzanie Zakładu Radioterapii

Spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, którzy zaangażowani są w V edycję programu „Mam haka na raka”.

Komentarze do: Światowy dzien walki z rakiem - dzień drzwi otwartych 4.02.2012

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz