Szukaj

Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem ekonomicznym dla europejskich gospodarek

Podziel się
Komentarze0

Starzenie się społeczeństwa jest naturalnym procesem, który występuje w każdej wysoko rozwiniętej gospodarce. Bez wątpienia jest to duże wyzwanie zarówno dla gospodarek Europy Zachodniej jak i dla Polski. Ludzie stanowią kapitał przedsiębiorstw, a tylko zdolni do wykonywania swoich obowiązków pracownicy pozwalają gospodarce się rozwijać.Struktura demograficzna społeczeństwa ulega zmianom. Według prognoz ONZ, odsetek osób powyżej 65. roku życia w Europie wyniesie do 2030 r. 23,8%, czyli dwa razy więcej niż w 1990 roku. Polska nie jest wyjątkiem – obecnie osoby w wieku powyżej 65 lat stanowią 13,5% polskiego społeczeństwa (ponad 5 milionów), a według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego liczba ta ulegnie podwojeniu do 2030 roku. Zgodnie z wytycznymi ONZ, za społeczeństwo stare uznaje się takie, w którym osoby przekraczające 65. rok życia stanowią ponad 7% populacji. W 2010 roku odsetek ten wynosił w Polsce 14% (dane GUS).

GUS przewiduje, że w Polsce do roku 2060 na każde trzy osoby pracujące przypadać będą dwie osoby na emeryturze, przy czym liczba osób powyżej 80. roku życia wzrośnie 4-5-krotnie. Problem starzejącego się społeczeństwa jest już w dużym stopniu uznawany za wyzwanie, któremu cała Unia Europejska musi stawić czoła i z którym rządy państw muszą nauczyć się radzić. W związku z tym temat starzejącego się społeczeństwa jest jedną z głównych kwestii, które Polska poruszy w czasie swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, trwającej od lipca do grudnia 2011 r. Zadaniem Polski będzie również podjęcie działań na rzecz wdrożenia inicjatywy „Unia Innowacji”.


6 czerwca 2011 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła wnioski z debaty dotyczącej kwestii zdrowotnych pod hasłem „W kierunku nowoczesnych, zrównoważonych i otwartych na potrzeby społeczeństwa systemów opieki zdrowotnej”. Ustalono, że państwa członkowskie UE stoją przed wspólnym wyzwaniem, jakim są starzejące się społeczeństwa, wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe oraz rosnące koszty opieki medycznej, jak również ograniczone środki publiczne przeznaczone na służbę zdrowia. Zgodnie z przyjętymi wnioskami, państwa członkowskie zachęcane są, aby postrzegać politykę zdrowotną nie jako źródło wydatków, ale też jako inwestycję i motor ekonomicznego rozwoju.

Ponadto, Rada UE nawołuje kraje członkowskie, aby wzięły pod uwagę innowacyjne podejście oraz nowoczesne modele opieki zdrowotnej, w tym odejście od systemu opartego na opiece szpitalnej na rzecz zintegrowanej opieki zdrowotnej, wspieranie ewaluacji technologii medycznych oraz efektywniejsze wykorzystanie rozwiązań internetowych. Położono także nacisk na potrzebę współpracy pomiędzy władzami na szczeblu krajowym, co w rezultacie umożliwi zwiększenie efektywności podejmowanych działań. Apeluje się także do państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej, aby zdefiniowały najbardziej efektywne sposoby inwestowania w opiekę zdrowotną.

Na podstawie raportu "Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek".

Komentarze do: Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem ekonomicznym dla europejskich gospodarek

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz