Szukaj

Rak: więcej szans na przeżycie mają pacjenci bogatsi i nie obarczeni problemami

Podziel się
Komentarze2

Pacjenci leczeni na raka i pochodzący z biednych dzielnic, są o wiele bardziej narażeni na przedwczesną śmierć z powodu tej choroby, niż ludzie w podobnej sytuacji zdrowotnej, ale bogatsi. Takie wnioski wypływają z najnowszego badania odnoszącego się do problemu, który ciągle istnieje, mimo powszechnego dostępu do usług zdrowotnych w Kanadzie.Wiele badań na ten temat, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, wyjaśniało już tę zaobserwowaną różnicę, jeśli chodzi o znacznie późniejsze wykrycie raka u pacjentów mniej bogatych, co pozostawiało więcej czasu chorobie, aby mogła się rozwijać do najniebezpieczniejszego stadium. Jednakże, wyżej wspomniane badanie przeprowadzone w Ontario nie określiło tego, co może być przyczyną tej różnicy. Sądzę, że wielu z nas przykładało większą wagę do stadium raka w momencie diagnozy, ale to badanie pokazało, że tak nie jest oraz, że nie jest to największym problemem, potwierdza pani Heather Chappell, główna odpowiedzialna za walkę z rakiem w Kanadyjskim Towarzystwie Raka.

Według pani Heather Chappell, przeprowadzone badanie pokazuje, że społeczność medyczna oraz naukowcy powinni kontynuować swoją pracę, w celu odnalezienia przyczyn takiej różnicy między poziomem przeżycia wśród ludzi bogatych oraz wśród ludzi biednych. Istnieje jeszcze duża różnica w poziomie przeżycia. Musimy więc działać, aby znaleźć wyjaśnienie dla tej różnicy oraz aby poprawić istniejący stan rzeczy, dorzuca pan Christopher Booth, główny naukowiec w instytucie Cancer Research Institute przy Uniwersytecie Queen's.

Badanie zostało opublikowane w piśmie Cancer, dzienniku Amerykańskiego Towarzystwa Raka (American Cancer Society). Naukowcy wzięli pod lupę przychody gospodarstw domowych znajdujących się w rejestrze kanadyjskim oraz użyli formularza rejestrującego przypadki raka w Ontario, w celu zidentyfikowania pacjentów, u których zdiagnozowano raka między 2003 i 2007 rokiem.


Prawdopodobieństwo dla kobiety z biedniejszej społeczności, na to, że będzie jeszcze żyła 5 lat po rozpoznaniu u niej raka piersi, wynosiło 77%, podczas gdy dla kobiety pochodzącej z bogatszego środowiska prawdopodobieństwo to wynosiło aż 84%. Ponad to, 52% pacjentów z biednych grup społeczno-ekonomicznych, dotkniętych rakiem jelit, miało szansę być jeszcze przy życiu 5 lat po postawieniu diagnozy. Prawdopodobieństwo to osiąga 60% dla pacjentów bogatszych.


Chodzi tutaj o różnice ważne i znaczące, podtrzymuje pan Christopher Booth na spotkaniu w Kingston. Więc jeśli mamy jakąś formę chemioterapii czy też innego leczenia przeciwko rakowi, które pozwalałoby poprawić poziom przeżycia, po pięciu latach, o jakieś siedem, osiem, dziewięć procent – czyli właśnie typ różnicy między różnymi kategoriami społeczno-ekonomicznymi ujętymi w badaniu – to byłoby ogromne osiągnięcie.

Jeśli chodzi o to, że istniały jedynie maleńkie różnice między stadium, w którym nowotwory zostały zdiagnozowane, i u bogatycy, i u biednych, naukowcy postawili hipotezę, że mogło by chodzić o jeden ze skutków powszechnego systemu zdrowia kanadyjskiego, który pozwala pacjentom ze wszystkich sfer ekonomicznyych na swobodny dostęp do testów wykrywających raka oraz do specjalistów.

Wraz z wyjaśnieniem tego zjawiska, jeśli chodzi o stadium raka w momencie diagnozy, które jest w ogromnej części dość rozpięte, pozostaje teraz kwestia zrozumienia tego, co może spowodować ta mocno realna rozpiętość w poziomie przeżycia. Jeśli nie jest to stadium choroby, to jaka jest więc przyczyna tej różnicy? Istnieje wiele czynników, więc wyjaśnienie może leżeć na poziomie nowotworu. Może chodzić też tutaj o to, że ludzie z różnych środowisk społecznych zapadają na mniej lub bardziej agresywne postaci choroby. Może także chodzić o to, że inne czynniki zdrowotne są związane także ze statusem społeczno-ekonomicznym, wysuwa przypuszczenia pan Christopher Booth.

Pani Heather Chappell zgadza się z tym, odnotowując także, że osoby biedniejsze cierpiały bardziej również z powodu innych chorób, które mogły oddziaływać jednocześnie na leczenie. Proporcja osób palących papierosy oraz kosztów lekarstw może także działać na niekorzyść tych najbiedniejszych, według pani Heather Chappell.

Komentarze do: Rak: więcej szans na przeżycie mają pacjenci bogatsi i nie obarczeni problemami (2)

swinskatarczyca
swinskatarczyca 13-05-2019 18:02

Leki przeciwrakowe sprzedam lek rak leczenie alternatywne eksperymentalne

2

Leki przeciwpasożytnicze, przeciwgrzybicze, antybiotyki terapie antynowotworowe w leczeniu raka alternatywne eksperymentalne leki rak nowotwór prostaty, wątroby, skóry, płuc, jelita grubego, piersi, jajnika, kości, mózgu... pokaż całość

OdpowiedzPokaż cały wątek (2)
Pokaż cały wątek (2)
Dodaj komentarzPokaż wszystkie komentarze