Szukaj

Rak: więcej szans na przeżycie mają pacjenci bogatsi i nie obarczeni problemami

Podziel się
Komentarze0

Pacjenci leczeni na raka i pochodzący z biednych dzielnic, są o wiele bardziej narażeni na przedwczesną śmierć z powodu tej choroby, niż ludzie w podobnej sytuacji zdrowotnej, ale bogatsi. Takie wnioski wypływają z najnowszego badania odnoszącego się do problemu, który ciągle istnieje, mimo powszechnego dostępu do usług zdrowotnych w Kanadzie.Wiele badań na ten temat, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, wyjaśniało już tę zaobserwowaną różnicę, jeśli chodzi o znacznie późniejsze wykrycie raka u pacjentów mniej bogatych, co pozostawiało więcej czasu chorobie, aby mogła się rozwijać do najniebezpieczniejszego stadium. Jednakże, wyżej wspomniane badanie przeprowadzone w Ontario nie określiło tego, co może być przyczyną tej różnicy. Sądzę, że wielu z nas przykładało większą wagę do stadium raka w momencie diagnozy, ale to badanie pokazało, że tak nie jest oraz, że nie jest to największym problemem, potwierdza pani Heather Chappell, główna odpowiedzialna za walkę z rakiem w Kanadyjskim Towarzystwie Raka.

Według pani Heather Chappell, przeprowadzone badanie pokazuje, że społeczność medyczna oraz naukowcy powinni kontynuować swoją pracę, w celu odnalezienia przyczyn takiej różnicy między poziomem przeżycia wśród ludzi bogatych oraz wśród ludzi biednych. Istnieje jeszcze duża różnica w poziomie przeżycia. Musimy więc działać, aby znaleźć wyjaśnienie dla tej różnicy oraz aby poprawić istniejący stan rzeczy, dorzuca pan Christopher Booth, główny naukowiec w instytucie Cancer Research Institute przy Uniwersytecie Queen's.

Badanie zostało opublikowane w piśmie Cancer, dzienniku Amerykańskiego Towarzystwa Raka (American Cancer Society). Naukowcy wzięli pod lupę przychody gospodarstw domowych znajdujących się w rejestrze kanadyjskim oraz użyli formularza rejestrującego przypadki raka w Ontario, w celu zidentyfikowania pacjentów, u których zdiagnozowano raka między 2003 i 2007 rokiem.


Prawdopodobieństwo dla kobiety z biedniejszej społeczności, na to, że będzie jeszcze żyła 5 lat po rozpoznaniu u niej raka piersi, wynosiło 77%, podczas gdy dla kobiety pochodzącej z bogatszego środowiska prawdopodobieństwo to wynosiło aż 84%. Ponad to, 52% pacjentów z biednych grup społeczno-ekonomicznych, dotkniętych rakiem jelit, miało szansę być jeszcze przy życiu 5 lat po postawieniu diagnozy. Prawdopodobieństwo to osiąga 60% dla pacjentów bogatszych.


Chodzi tutaj o różnice ważne i znaczące, podtrzymuje pan Christopher Booth na spotkaniu w Kingston. Więc jeśli mamy jakąś formę chemioterapii czy też innego leczenia przeciwko rakowi, które pozwalałoby poprawić poziom przeżycia, po pięciu latach, o jakieś siedem, osiem, dziewięć procent – czyli właśnie typ różnicy między różnymi kategoriami społeczno-ekonomicznymi ujętymi w badaniu – to byłoby ogromne osiągnięcie.

Jeśli chodzi o to, że istniały jedynie maleńkie różnice między stadium, w którym nowotwory zostały zdiagnozowane, i u bogatycy, i u biednych, naukowcy postawili hipotezę, że mogło by chodzić o jeden ze skutków powszechnego systemu zdrowia kanadyjskiego, który pozwala pacjentom ze wszystkich sfer ekonomicznyych na swobodny dostęp do testów wykrywających raka oraz do specjalistów.

Wraz z wyjaśnieniem tego zjawiska, jeśli chodzi o stadium raka w momencie diagnozy, które jest w ogromnej części dość rozpięte, pozostaje teraz kwestia zrozumienia tego, co może spowodować ta mocno realna rozpiętość w poziomie przeżycia. Jeśli nie jest to stadium choroby, to jaka jest więc przyczyna tej różnicy? Istnieje wiele czynników, więc wyjaśnienie może leżeć na poziomie nowotworu. Może chodzić też tutaj o to, że ludzie z różnych środowisk społecznych zapadają na mniej lub bardziej agresywne postaci choroby. Może także chodzić o to, że inne czynniki zdrowotne są związane także ze statusem społeczno-ekonomicznym, wysuwa przypuszczenia pan Christopher Booth.

Pani Heather Chappell zgadza się z tym, odnotowując także, że osoby biedniejsze cierpiały bardziej również z powodu innych chorób, które mogły oddziaływać jednocześnie na leczenie. Proporcja osób palących papierosy oraz kosztów lekarstw może także działać na niekorzyść tych najbiedniejszych, według pani Heather Chappell.

Komentarze do: Rak: więcej szans na przeżycie mają pacjenci bogatsi i nie obarczeni problemami

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz