Szukaj

Rak: śmiertelność we Francji w odwrocie

Podziel się
Komentarze1

Całkiem dobre nowiny zostały ogłoszone przez Narodowy Instytut Raka we Francji w ostatnim raporcie: od 20 lat, śmiertelność z powodu raka spada w tym kraju - o całe 22% dla mężczyzn oraz w nieco mniejszych proporcjach dla kobiet. Lepsza opieka nad pacjentami jest po części odpowiedzialna za tak dobre wyniki.Francuski Narodowy Instytut Raka (INCA, Institut national du cancer), we współpracy z INVS (Instytut Nadzoru Sanitarnego, Institut de veille sanitaire) oraz francuską siecią rejestrów dotyczących raka Francim, opublikował raport zatytułowany „Dynamika rozwoju poziomów śmiertelności związanych z głównymi typami nowotworów we Francji”.

Raport ten przedstawia cyfry raczej zachęcające i uspokajające, jeśli chodzi o ewolucję śmiertelności z powodu raka w tym kraju. Niezależnie od płci i regionu, i praktycznie dla wszystkich typów nowotworów, śmiertelność we Francji spada od 20 lat. Jest to zresztą tendencja, która powinna się utrzymać przez kolejne lata.

Pierwszy wniosek z tego raportu jest taki, że mężczyźni i kobiety nie są równi w obliczu tej choroby, ponieważ rak jest stale pierwszą przyczyną zgonów u mężczyzn (33% zgonów), a jedynie drugą przyczyną zgonów u kobiet (23% zgonów).

Na średnio 150 000 zgonów z powodu raka co roku (między 2003 i 2007 rokiem), ponad 88 000 przypadków śmiertelnych dotyczy mężczyzn i prawie 60 000 przypadków śmiertelnych dotyczy kobiet. Średni wiek zgonu z powodu nowotworu także jest bardziej korzystny dla kobiet – kobiety bowiem umierają na raka średnio w wieku 76 lat, a mężczyźni – w wieku 72 lat.

Natomiast, jeśli nawet poziom śmiertelności z powodu raka ma bardzo silną tendencję spadkową dla całości populacji francuskiej, to jednakże spadek ten jest o wiele bardziej wyraźny, jeśli chodzi właśnie o płeć męską. Podczas gdy 20 lat temu liczono 208,7 zgonów na 100 000 osób rocznie (między 1983 rokiem a 1987 rokiem), to w latach 2003 – 2007 poziom ten wyniósł 162,6 na 100 000 osób rocznie, co oznacza spadek o 22%.


Według raportu Narodowego Instytutu Raka, przewidywano, iż spadek ten jeszcze bardziej przyśpieszy i w 2010 roku poziom śmiertelności z powodu raka we Francji wyniesie 141,8 zgonów na 100 000 ludzi.

Jeśli chodzi o kobiety, spadek śmiertelności postępuje bardziej, ponieważ spada on z 92,8 zgonów na 100 000 ludzi rocznie do 79,9 zgonów na 100 000 ludzi, na przestrzeni 20 lat, co oznacza spadek śmiertelności z powodu raka o 14% wśród kobiet, w ciągu ostatnich 20 lat.


Według oszacowań, cyfry te powinne jeszcze spaść, aby osiągnąć poziom 77,5 zgonów na 100 000 osób, już w 2010 roku. Cyfry te są dość umiarkowane, z powodu wzrostu liczby zgonów z powodu raka płuc, związanych ze wzrostem nikotynizmu wśród kobiet w przeciągu kilku ostatnich dziesięcioleci.

Jeśli chodzi o wiek, śmierć z powodu raka dotyczy w ogromnej większości osób w wieku 65 lat i więcej (71%). W dalszym ciągu 29% zgonów z powodu raka jest klasyfikowane jako „przedwczesne”, a dotyczy to głównie śmierci spowodowanej rakiem płuc oraz rakiem piersi u kobiet.

Lepsza prewencja, diagnoza, leczenie

Te bardzo pozytywne zmiany mają wiele źródeł. Chodzi tutaj przede wszystkim o zmianę ryzykownych zachowań, dzięki rosnącej świadomości wśród ludzi, a także prawdopodobnie dzięki różnym kampaniom uwrażliwiającym.

Nikotynizm oraz spożycie alkoholu także spada, co zmniejsza także liczbę nowotworów związanych typowo z tymi zachowaniami, a więc także spada liczba związanych z nimi zgonów. Generalnie, są to nowotwory dotyczące ust, warg, jamy ustnej, krtani albo przełyku.

Jeśli nawet prewencja jest skuteczna, to także opieka medyczna nad pacjentami we Francji pozwoliła na zmniejszenie poziomu śmiertelności z powodu nowotworów. Wcześniejsze wykrywanie raka, jak również nowe terapie oparte na skuteczniejszych substancjach, pozwalają wyzdrowieć większej liczbie pacjentów albo przynajmniej spowolnić postępowanie choroby w niektórych, coraz liczniejszych, przypadkach.

Tak jest, na przykład, w przypadku raka piersi i prostaty, dla których liczba postawionych diagnoz stale wzrasta we Francji, ale, dla równowagi, poziom śmiertelności z ich powodu stale się zmniejsza w tym kraju.

Projekt Rak 2009 – 2013 (Plan Cancer 2009 -2013), wdrożony przez rząd francuski, powinien także jeszcze bardziej sprzyjać ulepszaniu praktyk medycznych oraz wzmocnić koordynację opieki medycznej, aby niwelować wszystkie nierówności, dotyczące dostępu do wszelkiego rodzaju usług medycznych w przypadku raka.

Komentarze do: Rak: śmiertelność we Francji w odwrocie (1)

swinskatarczyca
swinskatarczyca 13-05-2019 14:35

Leki przeciwrakowe sprzedam lek rak leczenie alternatywne eksperymentalne

1

Leki przeciwpasożytnicze, przeciwgrzybicze, antybiotyki terapie antynowotworowe w leczeniu raka alternatywne eksperymentalne leki rak nowotwór prostaty, wątroby, skóry, płuc, jelita grubego, piersi, jajnika, kości, mózgu... pokaż całość

OdpowiedzPokaż cały wątek (1)
Dodaj komentarzPokaż wszystkie komentarze