Szukaj

Problem starzejącego się społeczeństwa to wyzwanie na dziś

Podziel się
Komentarze0

Każdego roku w badania medyczne międzynarodowe koncerny farmaceutyczne inwestują miliardy dolarów i euro. Jednak aby odpowiedzieć na pytanie, czy związany z tym postęp w medycynie przynosi korzyści pacjentom i gospodarkom poszczególnych krajów, potrzebne jest podejście strategiczne, które pozwoli na opracowanie polityki systematycznego włączania nowych terapii medycznych do systemu ochrony zdrowia.


Nie jest to łatwe zadanie biorąc pod uwagę ograniczone budżety w sektorze ochrony zdrowia, chociaż jak pokazują powyższe przykłady, długoterminowe korzyści w postaci oszczędności wynikających z efektywniejszych metod leczenia, znacznie przewyższają wydatki na inwestycje w nowe terapie – szczególnie jeśli równocześnie wzrasta poziom profilaktyki i diagnostyki, w rezultacie umożliwiając diagnozowanie i odpowiednie leczenie wielu chorób w jak najwcześniejszym stadium.

Z danych Eurostatu wynika, że wydatki na działalność rozwojowo-badawczą stanowiły 1,90% PKB Unii Europejskiej w 2008 r. w porównaniu do 1,86% w roku 2000. Jeśli weźmiemy pod uwagę wydatki w tym obszarze w Stanach Zjednoczonych oraz Japonii, które wydają na ten cel odpowiednio 2,76% oraz 3,44% swojego PKB, różnica jest znaczna. Wśród krajów europejskich, najmniejsze nakłady na działalność badawczo-rozwojową odnotowano w krajach Europy Południowej oraz nowych państwach członkowskich UE, podczas gdy najwięcej inwestują w tego typu działalność Szwecja i Finlandia, przeznaczając na ten cel odpowiednio 3,75% i 3,73% swoich PKB.


Podejmowanie decyzji ekonomicznych opartych jedynie na polityce oszczędności oraz na podstawie rezultatów istniejących terapii, nie uwzględniając korzyści wynikających z wprowadzenia nowych metod leczenia i terapii, może okazać się pułapką dla gospodarek wielu krajów europejskich. Niestety, na większości rynków europejskich innowacyjne rozwiązania nie pojawiają się szybko. Według danych IMS Health, 61% sprzedaży innowacyjnych leków wprowadzonych w okresie 2005-2009 przypadło na rynek amerykański, w porównaniu z 29% na rynku europejskim. W 2009 roku sprzedaż w sektorze farmaceutycznym w Ameryce Północnej stanowiła 39,8% światowej sprzedaży leków w porównaniu z 30,6% w Europie.

To od nas wszystkich zależy, czy rządy krajów Unii Europejskiej znajdą sposób na wprowadzenie strategii ekonomicznych, które zagwarantują stały dostęp do nowoczesnych metod diagnozowania oraz leczenia w miarę ich zatwierdzania. Jeśli rozpoczniemy rozwiązywać kwestie zdrowia publicznego już dziś, będziemy w stanie efektywniej stawić czoło wyzwaniom, jakie ze sobą niesie gospodarka w przyszłości.

Na podstawie raportu "Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek".

Komentarze do: Problem starzejącego się społeczeństwa to wyzwanie na dziś

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz