Szukaj

Niedopuszczalne działania NFZ

Podziel się
Komentarze0

Wypowiedzenie umów dolnośląskim specjalistom było, w świetle prawa, niedopuszczalne – to opinia prawna prof. Zdzisława Kubota, eksperta w dziedzinie ochrony zdrowia. Informacja w tej sprawie trafiła dzisiaj do Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza.„Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ, mając prawo uznaniowego wypowiedzenia umowy za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, mógłby zagrozić egzystencji każdego świadczeniodawcy, zarówno publicznego, jak i niepublicznego” – pisze w uzasadnieniu swojej opinii profesor Kubot. „Poza ekonomiczną sytuacją danego świadczeniodawcy miałoby to negatywne znaczenie dla pacjentów korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej zakontraktowanych przez danego świadczeniodawcę”.


Zdaniem profesora Kubota, Zarządzenie nr 80/2008/DSOZ Prezesa NFZ z 14 października 2008 r. w zakresie Załącznika nr 2, zawierającego postanowienie: „Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia”, powinno zostać poddane kontroli Ministra Zdrowia pod względem legalności.Przypomnijmy: 16 marca 2012 r. dyrekcja Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu podjęła decyzję o wypowiedzeniu wszystkim świadczeniodawcom umów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Uzasadniła to wynikiem przeprowadzonej na początku roku kontroli tych placówek. Według danych DOW NFZ, w połowie ze skontrolowanych 140 przychodni (z 2600 funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska) dopatrzono się uchybień i w związku z tym zdecydowano się powtórzyć postępowanie konkursowe, umożliwiające podpisanie nowych umów z dotychczasowymi lub innymi przychodniami.


Zdaniem Jacka Krajewskiego, prezesa Federacji Porozumienie Zielonogórskie, działania dolnośląskiego NFZ zagrażają pacjentom, którzy mogą stracić możliwość leczenia specjalistycznego w swoich przychodniach od 1 września 2012 r., a zmiany w organizacji opieki zdrowotnej powinny zmierzać w kierunku trwałości umów, a nie swobody ich wypowiadania.

Komentarze do: Niedopuszczalne działania NFZ

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz