Szukaj

Mniej pieniędzy na leczenie

Podziel się
Komentarze0

Jacek Paszkiewicz, prezes NFZ, rozpoczął bezprawną akcję, która może pozbawić lekarzy rodzinnych znacznej części środków na leczenie. Pismo z żądaniem zaprzestania tych działań trafiło dzisiaj do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. 6 lipca 2011 r. w komunikacie dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ poinformował o zaprzestaniu finansowania zakwestionowanych przez Fundusz deklaracji. Podobne działania wykonywane są przez inne oddziały NFZ, m.in. w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim, małopolskim i wielkopolskim zostały unieważnione deklaracje dużej liczby pacjentów.

 
- Ma to charakter zaplanowanej akcji zwróconej przeciwko przychodniom podstawowej opieki zdrowotnej w celu uszczuplenia środków jakie przeznaczają na świadczenia dla swoich pacjentów i może wpłynąć negatywnie na jakość tych świadczeń - pisze w piśmie do szefa NFZ,  Jacek Krajewski prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. - Stanowi także nieuprawnione podejmowanie działania bez woli i wiedzy pacjenta, którego świadomy wybór lekarza, pielęgniarki i położnej stanowi fundament działania podstawowej opieki zdrowotnej – dodaje Krajewski. 


 

Co na to prawo?


Zgodnie z postanowieniami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w szczególności art. 56 ustawy) świadczeniobiorca ma prawo do wyboru danego lekarza, pielęgniarki czy położnej. Deklaracja wyboru zawiera również dane dotyczące świadczeniodawcy.

- Deklaracja wyboru ma niejako dualny charakter, stanowiąc o wyborze konkretnej osoby z personelu medycznego, zatrudnionego jednak u konkretnego świadczeniodawcy – mówi Ryszard Bigosiński z Kancelarii Prawa Cywilnego i Gospodarczego "Bi-eR".


Ustawa nie normuje sytuacji, w której dany lekarz, pielęgniarka, czy położna POZ, która „zbierała” deklaracje wyboru u danego świadczeniodawcy zaprzestaje pracy u tegoż świadczeniodawcy. Tę kwestię normuje inny przepis dotyczący świadczeniodawców Zarządzenie nr 74/2010/DSOZ Prezesa NFZ z  1 grudnia 2010 r.

- Z zarządzenia wynika, że dla potrzeb rozliczeń pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ, deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej zachowuje swą ważność, z zachowaniem obowiązku poinformowania o zaistniałej sytuacji świadczeniobiorców, do czasu ponownego złożenia deklaracji przez świadczeniobiorcę  - mówi Ryszard Bigosiński. - Interpretację takową należy uznać za całkowicie bezsporną.


- Eskalacja działań NFZ może powodować kolejne protesty naszego środowiska  - pisze Jacek Krajewski. - Apeluję zatem o odstąpienie od tych pozaprawnych czynności i powrót do poprzednich zasad rozliczania deklaracji wyboru.

 
Monika Kowalska

Komentarze do: Mniej pieniędzy na leczenie

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz