Szukaj

Konferencja: "Zawód lekarza i lekarza dentysty w świetle prawa"

Podziel się
Komentarze0

Zawód lekarza to jedna z najbardziej odpowiedzialnych profesji, której celem jest przede wszystkim ratowanie ludzkiego zdrowia i życia. Dlatego też prawne aspekty wykonywania tego zawodu są niezwykle istotne zarówno dla lekarzy, jak też dla ich pacjentów. Integracja z Unią Europejską, emigracja zarobkowa oraz zmieniające się prawodawstwo powoduje, że zagadnienia te stają się niezwykle istotne w praktyce wykonywania zawodu.Przybliżenie lekarzom oraz lekarzom dentystom prawnych aspektów wykonywania ich zawodu było głównym celem zorganizowanej 8 października 2009 r. konferencji „Zawód lekarza i lekarza dentysty w świetle prawa”. Wydarzenie odbyło się w Sali Zielonej Teatru Wielkiego; zgromadzonych tłumnie uczestników powitała prof. Eleonora Zielińska - opiekun merytoryczny konferencji. Słowo wstępne wygłosił także Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Konstanty Radziwiłł. Inicjatorem oraz organizatorem konferencji było wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Program spotkania podzielony był na trzy bloki: „Etyka w zawodzie lekarza”, „Lekarz w Unii Europejskiej - Wykonywanie zawodu w UE - aspekty prawne i praktyczne" oraz „Zmiany w krajowych przepisach o zawodzie lekarza”. Zaproszeni prelegenci: prof. Piotr Zaborowski, mec. Witold Preiss, prof. Leszek Kubicki, prof. Zbigniew Czernicki , dr Tadeusz Zielonka, dr Marek Balicki, dr Jolanta Orłowska - Heitzman oraz Katarzyna Majcher chętnie odpowiadali na pytania uczestników, którzy aktywnie dyskutowali na poruszane podczas konferencji zagadnienia.


Szczególne zainteresowanie wzbudziły prelekcje poświęcone wykonywaniu zawodu lekarza w Unii Europejskiej, jak również zmianom w ustawie o izbach lekarskich i rozporządzeniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Dyskusje zapoczątkowane na sali konferencyjnej nie milkły nawet w kuluarach, tematy konferencyjne poruszane były zarówno podczas przerwy kawowej, jak i w czasie lunchu.

Uczestnicy konferencji oraz zaproszeni goście w rozmowach z organizatorami podkreślali, że spotkania poświęcone aspektom prawnym związanym z zawodem lekarza są niezbędnym narzędziem dla managerów zarządzających placówkami opieki zdrowotnej.

Sponsorem głównym wydarzenia było towarzystwo ubezpieczeniowe Inter Polska, partnerowały mu także Epson, Armstrong i Sobienie Królewskie.

Patronat medialny nad konferencją objęły: Nowoczesna Klinika, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, Med.-info, Nowa Stomatologia, Twój Przegląd Stomatologiczny, medicalnet.pl, medicalonline.pl oraz ilekarze.pl.

Komentarze do: Konferencja: "Zawód lekarza i lekarza dentysty w świetle prawa"

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz