Szukaj

Kolejne spotkanie w ramach Kampanii „Rozmowy o czasie”

Podziel się
Komentarze0

15 grudnia w Warszawie odbyło się piąte śniadanie prasowe, organizowane w ramach Kampanii „Rozmowy o czasie”. W roli prelegentów wystąpili: dr n. med. Janusz Meder – Prezes Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków i Prezes Polskiej Unii Onkologii, prof. dr hab. n. med. Jan Walewski – Wiceprezes Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków i Kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej-Curie, Paweł Moszumański – Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy”, Maciej Nowicki – Fundacja Watch Health Care.


W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele organizacji pacjentów oraz mediów, a rozmawiano o systemie ochrony zdrowia oraz chłoniakach. Jednym z punktów programu było wręczenie nagrody „Sowa Onkologiczna” dla dziennikarzy, którzy zdaniem kapituły konkursu przygotowali najbardziej ciekawy i rzetelny materiał dotyczący tematyki związanej z Kampanią. W konkursie nagrody otrzymali: I miejsce – Katarzyna Pinkosz za publikację pt. „Pukanie do zamkniętych drzwi”, II miejsce – Tomasz Sienkiewicz za publikację pt. „Starzy ludzie i nowotwory”, III miejsce – Dorota Wrońska za materiał pt „Starszy człowiek i nowotwór – czyli warszawskie rozmowy o czasie”.

Kampania „Rozmowy o czasie”

Kampania „Rozmowy o czasie” powstała z myślą o osobach starszych, chorych na nowotwory. Jej celem jest zwrócenie uwagi społecznej na sytuację seniorów i standardy leczenia osób starszych. Kampania ma formę śniadań prasowych, każde spotkanie poświęcone jest odrębnej jednostce chorobowej i odrębnemu tematowi społecznemu.
W tym roku dotyczy nowotworów układu krwiotwórczego takich jak: szpiczak mnogi, przewlekła białaczka szpikowa (PBS), zespoły mielodysplastyczne (MDS) oraz chłoniaki. Ambasadorem Kampanii została pani Teresa Lipowska. Patronat nad Kampanią „Rozmowy o czasie” objęło Ministerstwo Zdrowia, poparło ją wiele instytucji zdrowotnych

i społecznych.

Chłoniaki

Według ostatnich danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), co roku liczba zachorowań na chłoniaki wzrasta o około 5%. W Polsce szacuje się, że co roku, zachorowuje około 6000 ludzi na chłoniaki nie-Hodgkina i około 1000 – na chłoniaka Hodgkina. Chłoniaki nie-Hodgkina występują głównie u dorosłych pomiędzy 45. a 60. rokiem życia. W chłoniakach Hodgkina obserwuje się dwa szczyty zachorowań pomiędzy 25 – 30 rokiem życia oraz 50 – 55 rokiem życia. W ostatnich 15 – 20 latach obserwuje się stały wzrost zachorowań na chłoniaki także w młodszej grupie pacjentów: w grupie 13 – 14 latków chłoniaki stanowią 21% pośród wszystkich innych nowotworów, w grupie 15 – 19 latków 27% wszystkich nowotworów, a u młodych dorosłych w przedziale wieku 20 – 24 lat nastąpiło podwojenie liczby nowych zachorowań.


Podstawowym leczeniem chłoniaków jest chemioterapia najczęściej wielolekowa i wielomiesięczna nierzadko z dodatkiem radioterapii, natomiast chirurgia ma jedynie znaczenie pomocnicze. Chłoniaki Hodgkina uważane kiedyś za chorobę nieuleczalną można dziś wyleczyć w 70 – 80% przypadków (w ponad 90% we wczesnych stadiach choroby). Podobnie chłoniaki nieziarnicze agresywne, kiedyś uważane za choroby śmiertelne można dziś wyleczyć w 50 – 80% przypadków po zastosowaniu nowoczesnych kompleksowych programów terapii skojarzonej.

W razie niepowodzenia leczenia pierwszego rzutu w określonych sytuacjach klinicznych można zastosować procedurę wysokodawkowanej chemioterapii wspomaganej przeszczepieniem komórek macierzystych szpiku, dzięki czemu można dodatkowo uratować około 50% chorych spośród tych, u których wystąpił nawrót choroby po zastosowaniu terapii pierwszej linii. Współczesna medycyna dysponuje również dodatkową bronią celowaną molekularnie w postaci np. przeciwciał monoklonalnych, dzięki czemu możliwe jest podwyższenie skuteczności chemioterapii o 20 – 30%. Niektóre rodzaje chłoniaków są do dzisiaj jeszcze nieuleczalne, ale w związku
z postępem wiedzy medycznej i dzięki umiejętnemu postępowaniu można w znaczący sposób wydłużyć długość dobrego jakościowo życia u chorych z takim rozpoznaniem.


Więcej informacji na temat chłoniaków w załączonych materiałach Stowarzyszenia Wspierającego Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy”.

Komentarze do: Kolejne spotkanie w ramach Kampanii „Rozmowy o czasie”

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz