Szukaj

Europejski tydzien walki z rakiem 25 - 31 maja

Podziel się
Komentarze0

Europejski Tydzień Walki z Rakiem wraca do kalendarza wydarzeń, jako inicjatywa Stowarzyszenia Europejskich Organizacji do Walki z Rakiem (Association of European Cancer Leagues - skrót: ECL) wraz z Europejskim Partnerstwem do Walki z Rakiem (European Partnership for Action Against Cancer - skrót: EPAAC). Ostatni tydzień maja upłynie pod hasłem popularyzacji głównych założeń Kodeksu Walki z Rakiem.  
W europejskie działania na rzecz poprawy sytuacji polskich pacjentów aktywnie włącza się Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO). „Przyjrzymy się stanowi polskiej onkologii na tle innych państw, ale także przeanalizujemy przyczyny różnic pomiędzy poszczególnym regionami w Polsce. W większym stopniu włączymy się w tworzenie strategii działań państwa w zakresie rozpoznawania i leczenia nowotworów” - mówi prof. dr hab. Jacek Jassem, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Nowotwory stanowią drugą co do częstości przyczynę zgonów w Europie, ale trendy epidemiologiczne jednoznacznie wskazują, że w najbliższych dekadach choroby onkologiczne wyprzedzą w tej statystyce choroby układu krążenia. Konieczność uwzględnienia skali zagrożenia nowotworami złośliwymi oraz dostosowania programu działań Unii Europejskiej do nowych wyzwań zaowocowała utworzeniem Europejskiego Partnerstwa do Walki z Rakiem (European Partnership for Action Against Cancer).


Projekt zainicjowany w 2009 r. ma na celu wspieranie państw członkowskich w działaniach na rzecz walki z nowotworami, poprzez efektywną wymianę informacji i doświadczeń w zakresie zapobiegania i leczenia chorób onkologicznych. Strategicznym celem EPAAC jest zmniejszenie do 2020 roku o 15% negatywnych skutków związanych z nowotworami (cancer burden) Narodowe programy działań zmierzających do osiągnięcia tego celu powinny być opracowane przez państwa członkowskie do 2013 r.


Istotnym krokiem w tym kierunku jest inicjatywa opracowania Białej i Zielonej Księgi Polskiej Onkologii pod merytorycznym nadzorem ekspertów Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Prezentacja wyników i wniosków raportu pt. „Biała Księga. Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi w Polsce na tle wybranych krajów europejskich. Analiza zasobów systemu opieki onkologicznej i czynników warunkujacych sukces.” wraz z propozycjami wdrożenia zmian, które mogą przyczynić się do poprawy  efektywności opieki onkologicznej w Polsce i powinny zostać włączone w narodową strategię zwalczania nowotworów (tzw. Zielona Księga Polskiej Onkologii), odbędzie się podczas konferencji organizowanej przez PTO w dniu 1 czerwca br. „System opieki zdrowotnej, a w szczególności onkologicznej, cechuje się dużym zróżnicowaniem w poszczególnych państwach. Ta zmienność może być źródłem inspiracji także dla Polski, lecz wymaga systematycznego i planowego działania. Powinno ono obejmować wszystkie etapy i poziomy opieki nad chorymi onkologicznymi” - dodaje prof. dr hab. Jacek Jassem.

Więcej informacji:

Polskie Towarzystwo Onkologiczne
email: ptoportal@gmail.com

Komentarze do: Europejski tydzien walki z rakiem 25 - 31 maja

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz