Szukaj

Dotychczasowy wpływ postępu w medycynie na rozwój gospodarczy

Podziel się
Komentarze0

Już dziś liczne badania potwierdzają, że wprowadzenie nowych, lepszych metod leczenia może w znacznym stopniu zredukować nakłady państwa na opiekę zdrowotną. Frank Lichtenberg, ekonomista z Uniwersytetu Columbia, udowodnił, że wzrost wydatków na leki o 1 dolara zmniejsza koszty ponoszone przez szpitale o 3,65 dolara, a ponadto, 11 200 osób zyskuje dodatkowy rok życia dzięki wprowadzeniu nowego leku na rynek.


Dzięki nowym, innowacyjnym lekom można zahamować lub spowolnić postęp wielu chorób, a także uniknąć kosztownej hospitalizacji oraz operacji inwazyjnych. W latach 1980-2000 liczba dni spędzonych przez Amerykanów w szpitalach spadła o 56%. W rezultacie, w kraju tym zmniejszono czas pobytu w szpitalach tylko w 2000 r. o 206 milionów dni dzięki inwestycjom w opiekę zdrowotną.

Pomimo tego, że to w USA prowadzonych jest więcej badań, które przyczyniają się do rozwoju medycyny, niż w jakimkolwiek innym kraju czy regionie, korzyści ekonomiczne wynikające z postępu w tej dziedzinie widoczne są na całym świecie. „W ostatnim stuleciu korzyści ekonomiczne związane z wydłużeniem średniej długości życia w Stanach Zjednoczonych przewyższyły całkowitą wartość wzrostu PKB. Innowacyjne leki odegrały istotną rolę w tym medycznym cudzie…

Postęp w medycynie miał jeszcze większe znaczenie dla krajów rozwijających się. Nowe leki pozwalające na skuteczne zwalczanie chorób zakaźnych oraz innych schorzeń w tej części świata umożliwiły jeszcze większy wzrost średniej długości życia w społeczeństwach rozwijających się niż w krajac takich jak Stany Zjednoczone. W efekcie, innowacyjne leki oraz terapie medyczne umożliwiają redukcję nierówności ekonomicznej na całym świecie, która przez długi czas była rezultatem różnic w zakresie opieki zdrowotnej.”

W kontekście tym warto przytoczyć artykuł na temat kosztów innowacyjnych leków stosowanych w leczeniu choroby nowotworowej, opublikowany w 2011 r. w czasopiśmie naukowym Nature Medicine przez Franka Lichtenberga z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Lichtenberg odkrył, że innowacyjne leki używane w terapii nowotworów zwiększają długość życia pacjentów średnio o prawie rok.

Badania wskakują także, że korzyści wynikające ze stosowania nowych leków można uznać za jeszcze większe w perspektywie jakości życia osób leczonych. Amerykański badacz oszacował, że rok życia, wraz z dodatkowymi korzyściami płynącymi z podniesienia jakości życia pacjentów, to koszt 6,5 tys. dolarów. Sondaże pokazują, że Amerykanie gotowi są zapłacić od 100 tys. do 300 tys. dolarów, aby przedłużyć życie o jeden rok, w związku z czym Lichtenberg doszedł do wniosku, że „6,5 tys. dolarów to prawdziwa okazja.”


Przykłady korzyści ekonomicznych płynących z wprowadzenia nowych, lepszych terapii widoczne są w leczeniu wielu chorób, które prowadziły do absencji w pracy i znacznie ograniczały produktywność pracowników.

Firmy farmaceutyczne opracowały wiele leków, które podnoszą jakość życia pacjentów chorych na raka, a w wielu przypadkach redukują również koszty leczenia. Lek zwany czynnikiem stymulującym kolonie (GM-CSF) pomaga pacjentom, których system immunologiczny został osłabiony w wyniku chemioterapii.

Badanie przeprowadzone nad działaniem tego leku [Peters, 1993] w Stanach Zjednoczonych pokazało, że poza polepszeniem jakości życia oraz stanu zdrowia pacjenta, zaoszczędzić można 30 000 dolarów w przeliczeniu na jednego pacjenta w stosunku do kosztów hospitalizacji poniesionych w wyniku przeszczepów szpiku kostnego.


Jednym z przykładów tego, jak postęp w medycynie może skrócić czas leczenia oraz rekonwalescencji, jest choroba wrzodowa, dawniej leczona jedynie przy pomocy zabiegu chirurgicznego. Nowoczesne metody nieinwazyjne, oparte na zastosowaniu kombinacji antybiotyków oraz inhibitorów pompy protonowej (IPP) są nie tylko wygodne, ale i efektywne. Leczenie chorób serca to kolejna dziedzina medycyny, w której w ostatnich latach dokonano wielkiego postępu.

Badania nad statynami, jedną z wielu istniejących grup innowacyjnych leków, wykazały, że w ciągu pięciu lat ich stosowania liczba pobytów w szpitalach została ograniczona o 1/3, skróceniu uległ czas hospitalizacji, a jednocześnie spadła liczba operacji wszczepienia by-passów oraz zabiegów angioplastyki. Z kolei wyniki badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych przez naukowców z Uniwersytetu Duke’a pokazały, że pacjenci przyjmujący beta-blokery żyją dłużej, a ich terapia kosztuje o 3 959 dolarów mniej w porównaniu z innymi formami leczenia.

W Europie demencja starcza dotyka 5% osób powyżej 65. roku życia. Wskaźnik ten wzrasta do 1/3 wśród osób, które dożywają 90 lat. Innowacyjne leki wykorzystywane w leczeniu tej choroby spowalniają jej rozwój i pozwalają pacjentom na samodzielne funkcjonowanie średnio przez 30 miesięcy dłużej, zanim potrzebować będą stałej opieki lekarskiej. Jeśli zastosowanie leków nowej generacji pozwoli opóźnić początek choroby o 5 lat, liczba pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera spadnie o 43%, co przełoży się na oszczędności rzędu miliardów dolarów rocznie w krajach, gdzie chorzy będą mieli dostęp do leków tej klasy.

Innowacyjne terapie zastosowane w leczeniu migreny pokazują, jakie korzyści ekonomiczne płyną ze stałego dostępu do najnowszych osiągnięć medycyny. Szacuje się, że migrenowe bóle głowy mogą występować u 8% europejskiej populacji, czyli około 30 milionów osób. Bardzo silne bóle głowy towarzyszące migrenie mogą trwać do 72 godzin, a ich efektem są znaczne koszty poniesione w wyniku nieobecności w pracy. Badanie, które oceniało wpływ iniekcji z tryptanem na produktywność pracowników, wykazało, że ponad połowa pacjentów wracała do swoich zajęć w ciągu dwóch godzin od otrzymania leku, w porównaniu z 9% osób, którym podano placebo [Cady et al. 1998].

Liczba osób chorych na cukrzycę na świecie wzrasta w niepokojącym tempie. Przewiduje się, że w ciągu kolejnych 15 lat zwiększy się z obecnych 150 do 250 milionów osób. Leki najnowszej generacji nie tylko pozwalają na ustabilizowanie poziomu cukru we krwi, ale w porównaniu do wcześniejszych terapii zmniejszają też ryzyko wystąpienia skutków ubocznych oraz powikłań, co ogranicza konieczność dłuższego pobytu pacjentów w szpitalu.

Na podstawie raportu "Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek".

Komentarze do: Dotychczasowy wpływ postępu w medycynie na rozwój gospodarczy

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz