Szukaj

Dzieciaki z Unii Europejskiej w Sieci - raport EU Kids Online

Podziel się
Komentarze0

EU Kids Online (Dzieciaki z Unii Europejskiej w Sieci) jest częścią Europejskiego Programu Safer Internet Plus (Bezpieczny Internet Plus). W projekcie bierze udział 21 krajów. EU Kids Online - PL realizowany jest w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej od 2006 do 2009 r. Raport EU Kids Online z września 2008 r. przedstawia wyniki obszernych analiz używania Internetu przez dzieci i młodzież w Unii Europejskiej.W raporcie wykorzystano 250 badań zrealizowanych w ostatnich latach w 21 krajach, także w Polsce. Badacze przeprowadzili porównania zagrożeń i korzyści związanych z coraz powszechniejszym dostępem do Internetu, doświadczeń dzieci i młodzieży online, wiedzy rodziców na temat zagrożeń w Internecie oraz sposobów, jakie rodzice stosują dla ochrony dzieci przed tymi zagrożeniami.

Badacze Internetu nazywają działania podejmowane przez rodziców dla ochrony dzieci przed negatywnymi skutkami korzystania z Internetu RODZICIELSKĄ MEDIACJĄ INTERNETU.

Polska należy do grupy krajów o najwyższym stopniu zagrożenia negatywnymi doświadczeniami dzieci w Internecie. W Polsce niemal wszystkie nastolatki korzystają z Internetu, ale ich rodzice nie nadążają ze zdobywaniem doświadczenia i informacji na temat sposobów ochrony dziecka przed niepożądanymi skutkami korzystania z sieci.

Polski wkład w raport EU Kids Online - przygotowany w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej - to charakterystyka strategii i reguł w rodzicielskiej mediacji Internetu dla dzieci w 18 krajach UE ze wskazaniem, w jakich krajach, które strategie rodzicielskiej mediacji Internetu mogą być bardziej skuteczne.


W polskim zespole EU Kids Online pracowali:

dr Lucyna Kirwil (od 2007), dr Barbara Giza (2007), mgr Tomasz Łysakowski (2007-2008), mgr Małgorzata Michalak (2007), Aldona Zdrodowska (od 2008) oraz prof. dr hab. Wiesław Godzic, który zainicjował współpracę SWPS w projekcie EU Kids Online w 2007 r.


Więcej informacji na stronie internetowej EU Kids Online - PL: www.swps.pl.

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Drabik
e-mail: katarzyna.drabik@swps.edu.pl
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej powstała w 1996 r. Obecnie kształci ponad 11 tys. studentów na Wydziale Psychologii, Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydziale Filologicznym (w Warszawie), a także dwóch wydziałach zamiejscowych (we Wrocławiu i w Sopocie). W ofercie dydaktycznej Uczelni znajduje się 10 kierunków studiów.

SWPS jest pierwszym i jedynym ośrodkiem studiów psychologicznych w Polsce, który otrzymał najwyższą ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: psychologia, kulturoznawstwo i socjologia oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia.

SWPS jest laureatem wielu nagród i wyróżnień: m.in. 6-krotnie została sklasyfikowana na
1. miejscu w rankingu tygodnika „Wprost", zdobywając „Złoty Indeks" w kategorii niepublicznych szkół niebiznesowych. Zajmując II miejsce w opublikowanym w maju 2008 r. rankingu dziennika „Rzeczpospolita" i miesięcznika „Perspektywy", SWPS została zaliczona do czołówki najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Wykładowcami Szkoły są m.in. profesorowie: Jerzy Bralczyk, Janusz Danecki, Andrzej Eliasz, Wiesław Godzic, Edward Nęcka, Zbigniew Pietrusiński, Wojciech Pisula, Grzegorz Sędek, Jan Strelau, Roch Sulima, Bogdan Wojciszke.

Częstymi gośćmi uczelni są wybitni naukowcy z zagranicy, np. profesorowie Elliot Aronson, Robert B. Cialdini, Michael W. Eysenck, Arie Kruglanski, Leonardo Morlino, Philip Zimbardo. Więcej informacji na www.swps.pl.

Komentarze do: Dzieciaki z Unii Europejskiej w Sieci - raport EU Kids Online

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz