Szukaj

Programy edukacyjne dla kobiet - Fundacja MSD dla zdrowia kobiet

Podziel się
Komentarze0

„Wybierz życie - pierwszy krok” to program edukacyjny, realizowany wspólnie z wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno - epidemiologicznymi. Skierowany  jest do uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Program ma ich zaznajamiać z problematyką raka szyjki macicy i  zakażeń wirusem HPV, który może stać się jego przyczyną.Młodzież nie wiele wie o tej chorobie i tym samym nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, jakim niesie za sobą podejmowanie przypadkowych i nieprzemyślanych kontaktów seksualnych. Program zwraca uwagę na odpowiedzialne zachowania, potrzebę rozmów z bliskimi osobami na tematy związane ze zdrowiem, oraz konieczność regularnych badań profilaktycznych.

W ramach programu "Wybierz życie - pierwszy krok" szkoleniem   przygotowującym  do  prowadzenia lekcji na temat profilaktyki raka szyjki macicy w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych objęci zostali nauczyciele z województw mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego i małopolskiego, lubelskiego, wielkopolskiego. Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet zauważa istotną potrzebę podnoszenia świadomości zdrowotnej, już od najmłodszych lat. Uczniowie podnosząc poziom swojej wiedzy, mogą stać się liderami edukacji zdrowotnej w ich środowisku i wpływać na zachowania zdrowotne rodziców i opiekunów.
Do tej pory w projekcie wzięło udział ponad 2100 koordynatorów z 2000 szkół z 10 województw. W lekcjach uczestniczyło ponad 370 000 nastolatków.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie www.pierwszykrok.edu.pl

Jestem przy Tobie


„Jestem przy Tobie” to program wsparcia dla kobiet leczonych z powodu nowotworów narządów płciowych i ich rodzin. Powstał po to, aby w rzeczywisty sposób wspierać, pomagać, radzić, odpowiadać na pytania pacjentek.
Program współtworzą 4 organizacje pozarządowe: Fundacja „Różowa Konwalia” im. Prof. Jana Zielińskiego, Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet, Pol­skie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych i Ogólnopolska Organizacja Na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat Kobiecości”.

„Rak narządów płciowych to niezwykle delikatny temat. Kobiety wstydzą się o nim mówić. Okaleczone, tracą  poczucie swojej kobiecości. Ich rodziny i przyjaciele, mimo, że chcą i mają siłę działać, często nie wiedzą jak być podporą, wyrwać chore z rozpaczy i zmotywować je do walki z rakiem. Jesteśmy po to, żeby im pomóc.” – mówi Elżbieta Więckowska, prezes Fundacji „Różowa Konwalia” im. prof. Jana Zielińskiego. Chore, opuszczające oddział onkologiczny czy ginekologiczny, często nie otrzymują wystarczającego wsparcia. Nie potrafią opanować lęku, wstydu, rozpaczy, nie wiedzą jak radzić sobie ze skutkami choroby.

Z jednej strony stworzyłyśmy portal www.jestemprzytobie.pl, za pośrednictwem którego chcemy docierać z konkretną wiedzą o chorobie, leczeniu, zabiegach pielęgnacyjnych oraz dzielić się doświadczeniem z kobietami chorymi i ich rodzinami, oraz oferować im wsparcie licznych ekspertów. Z drugiej strony chcemy w tramach programu  „Jestem przy Tobie” dotrzeć do pielęgniarek na oddziałach ginekolo­gicznych oraz w przyszpitalnych poradniach gineko­logicznych, i przygotować je tak, by były wsparciem w zakresie psychoonkologicznym dla kobiet cierpiących z powodu chorób nowotworowych narządów płciowych. „Uczymy pielęgniarki, jak rozmawiać z pacjentkami i przekonywać je, że pomimo choroby nowotworowej mogą zachować poczucie własnej wartości i atrakcyjności. Każda kobieta, u której rozpoznany został nowotwór narządów płciowych powinna uzyskać konkretne, praktyczne wsparcie, zrozumieć swoją chorobę i proponowany schemat leczenia. Staramy się, aby wszystkie pacjentki były aktywnymi i świadomymi uczestnikami terapii i procesu zdrowienia”. - podkreśla Barbara Jobda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych.

Honorowy patronat nad programem objął konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Nie płać za błędy. Zapobiegaj

„Nie płać za błędy. Zapobiegaj” to program edukacyjny skierowany do kobiet i dziewcząt ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jego głównym celem jest zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę, poprzez zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki i roli wirusa brodawczaka ludzkiego w jego powstawaniu.

Zobacz również:Niski status społeczno - ekonomiczny ma negatywny wpływ na stan zdrowia. Osoby ze środowisk wykluczonych społecznie mają niską świadomość zdrowotną, niechętnie poddają się badaniom profilaktycznym, mimo, że często podejmują zachowania ryzykowne dla zdrowia. Często również, szczególnie na wsiach i w małych miasteczkach, mają utrudniony dostęp do świadczeń zdrowotnych. Jest to grupa, do której szczególnie trudno dotrzeć z czytelnym przekazem i przełamać barierę nieufności.

Zgodnie z przeprowadzonymi w 2009 roku przez Stowarzyszenie „Damy Radę”  badaniami, aż 42% mieszkanek z miejscowości poniżej 100 tysięcy mieszkańców nie słyszało nigdy o raku szyjki macicy, a 92% ankietowanych z wykształceniem podstawowym nie wie jak uchronić się przed tą chorobą. Aż 66% kobiet ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym nie wykonuje badań cytologicznych, ponieważ nie ma świadomości zagrożenia nowotworem szyjki macicy.

Zdając sobie sprawę, że niezbędne jest stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innymi chorobami wywoływanymi wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w tej grupie społecznej, organizatorzy programu przygotowują pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku podopiecznych.

Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet dostarcza im niezbędną wiedzę, sugerując odpowiednie formy przekazu i zapewniając narzędzia takie jak: poradniki, ulotki, plakaty, czy też informacje, gdzie bezpłatnie wykonać badania cytologiczne. Fundacja stara się również poprawić dostęp do świadczeń w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Lokalnie organizuje między innymi dojazd do gabinetów czy zapewnia opiekę nad dziećmi, w czasie kiedy kobiety poddawane są badaniu. Ważnym elementem projektu jest również udzielenie wsparcia kobietom wymagającym pogłębionej diagnozy i leczenia.

Dzięki programowi „Nie płać za błędy. Zapobiegaj” możliwe staje się bezpośrednie dotarcie do kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym ze zrozumiałym przekazem edukacyjnym, dotyczącym zagrożeń i możliwości profilaktyki raka szyjki macicy, a także zapewnienie im dostępu do badań cytologicznych, zwłaszcza w terenie o słabej infrastrukturze.

Współautorem programu jest Stowarzyszenie „Damy Radę”. Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz lokalne władze samorządowe.

Forum Promocji Zdrowia Kobiet


Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet zdaje sobie sprawę, że skuteczne działanie w zakresie zwiększania świadomości zdrowotnej kobiet wymaga równoczesnego zaangażowania wielu partnerów. Dlatego cała początek cyklicznym spotkaniom przedstawicieli wszystkich podmiotów rynku zdrowia pod szyldem „Forum Promocji Zdrowia Kobiet”.
Zjazdy, poświęcane różnym zagadnieniom z obszaru promocji zdrowia, mają na celu stworzenie platformy partnerskiej współpracy w zakresie efektywnego wdrażania rozwiązań w zakresie zdrowia publicznego, a także prowadzeniu konstruktywnego dialogu pomiędzy specjalistami z zakresu medycyny, instytucjami publicznymi, samorządami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi. 


Do tej pory odbyły się dwa spotkania:

  • I Forum Promocji Zdrowia Kobiet, które odbyło się 13 maja 2010 r. w Warszawie pt. „Zdrowe Partnerstwo receptą na skuteczną profilaktykę i ochronę zdrowia”
  • II Forum Promocji Zdrowia Kobiet, które miało miejsce 31 maja 2011 r. w Warszawie. Tematem przewodnim dyskusji była profilaktyka i leczenie raka szyjki macicy (RSM). Podczas spotkania została powołana do życia:
  1. Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyki Macicy.
  2. Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  3. Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy (Koalicja RSM) to inicjatywa społeczna, zrzeszająca ponad 60 niezależnych podmiotów, które wspólnymi siłami chcą ograniczyć w Polsce zachorowalność i umieralność z powodu raka szyjki macicy.

Koalicja to platforma zrzeszająca najważniejsze organizacje, instytucje i osoby działające w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy. W jej skład wchodzą zarówno instytucje rządowe, samorządy, organizacje pozarządowe, jak i przedstawiciele środowiska medycznego - w tym lekarzy i pielęgniarek, a także podmioty reprezentujące sektor prywatny. Patronat medialny nad Polska Koalicją na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy objęły m.in. PAP, Jedynka Polskie Radio i TVP1.

Koalicja RSM powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG), Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (PTGO) i Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet. 31 maja 2011 r., podczas II Forum Promocji Zdrowia Kobiet ponad 30 podmiotów zadeklarowało chęć wspólnej, skoordynowanej pracy na rzecz zwalczania raka szyjki macicy. Od tego czasu do Koalicji przystąpiło ponad 20 kolejnych podmiotów, które chcą dzielić się swoją specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem.

„Musimy zmienić mentalność polskich kobiet. Wciąż zbyt wiele z nich uważa, że problem raka szyjki macicy ich nie dotyczy, a nawet jeśli dotyczy, to nie widzą potrzeby, żeby się badać, bo przecież lepiej nie wiedzieć… Gdyby Polki zgłaszały się wcześniej do lekarza, a nie czekały na ból i niepokojące objawy,  statystyki nie byłyby takie przerażające”-  podkreśla prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, Kierownik Katedry Zdrowia Kobiet ŚUM.
Głównym celem Koalicji jest przygotowanie kompleksowego i efektywnego programu zdrowotnego, którego wdrożenie mogłoby doprowadzić do realnej poprawy sytuacji w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy (RSM) w Polsce. Eksperci pracują nad rozwiązaniami, które pozwolą do 2020 roku zredukować o połowę śmiertelność (z 1800 na 900) z powodu tej choroby. Ich motto brzmi: Każda kobieta może zachorować na raka szyjki macicy, ale żadna nie musi z tego powodu umierać!!!.

W ramach Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy pracuje pięć Grup Eksperckich, które dyskutują i rekomendują rozwiązania i narzędzia w kluczowych obszarach. Kompleksowy dokument, opracowany przez Grupy Eksperckie, który na początku 2012 roku trafi do Ministerstwa Zdrowia, będzie zawierał propozycje dotyczące:

  • Edukacji, w tym przede wszystkim podnoszenia świadomości na temat roli działań profilaktycznych, jako skutecznej obrony przed rakiem szyjki macicy,
  • Cytologii - poprawy zgłaszalności na badania przesiewowe i pokrycia nimi min. 75% populacji kobiet w wieku 25-59 lat,
  • Szczepień - zwiększenia dostępu do szczepień przeciwko wirusowi HPV, odpowiedzialnemu za powstawanie raka szyjki macicy i objęcia nimi min. 75% jednego rocznika 12-latek ,
  • Rejestrów, głównie zbudowania skutecznego narzędzia pozwalającego oceniać efekty realizacji kompleksowej profilaktyki raka szyjki macicy
  • Finansów i organizacji systemu, czyli stworzenia optymalnego modelu finansowania Narodowego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który pozwoli zredukować liczbę zachorowań i zgonów z powodu raka szyjki macicy o połowę.

Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy ma realne szanse na osiągniecie swoich ambitnych celów. W internecie trwa akcja społecznego poparcia dla tej ważnej inicjatywy. Swoje głosy oddali już m.in.: piosenkarka Natalia Lesz, aktorka Sylwia Gliwa, piosenkarka Marina Łuczenko, pisarka Katarzyna Grochola, dr Irena Eris, posłanka Beata Małecka - Libera, europosłanka Elżbieta Łukaciejewska, sekretarz generalny Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz, a także dziennikarki Katarzyna Dowbor i Jolanta Fajkowska.

Zachęcamy wszystkich do poparcia Koalicji RSM na stronie http://koalicjarsm.pl/wesprzyj-nas.html

Komentarze do: Programy edukacyjne dla kobiet - Fundacja MSD dla zdrowia kobiet

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz