Szukaj

Stowarzyszenie URONEF- Nasze Dzieci

Podziel się
Komentarze0

URONEF - Organizacja społeczna zrzeszającą rodziców, krewnych oraz przyjaciół dzieci z wadami i chorobami urologicznymi oraz nefrologicznymi. Powstała w 2005 roku z inicjatywy osób skupionych wokół forum www.uronef.pl 7 czerwca 2006 roku Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawiepod nr 0000258377.


Cele Stowarzyszenia:
• zrzeszenie osób zainteresowanych problematyką związaną z chorobami i wadami układumoczowego i ich leczeniem,
• działanie na rzecz dzieci z wadami i chorobami urologicznymi oraz nefrologicznymi,
• otaczanie opieką rodzin dzieci z wadami i chorobami urologicznymi oraz nefrologicznym i(układu moczowego),
• wymiana wszelkich doświadczeń związanych z chorobą i pielęgnacją dziecka oraz wymianainformacji o możliwości efektywnego leczenia,
• pomoc i wsparcie dla rodziców borykających się z choroba dziecka, ze swoim zwątpieniem, lękiem i obawami,
• prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno-uświadamiającej, edukacyjnej,
• budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz dzieci z w/w problemami,
• organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i innych, a także obozów i wczasów,
• podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
• podejmowanie działań na rzecz zwiększenia skuteczności i komfortu leczenia dzieci z wadami i chorobami układu moczowego, a także na rzecz praw małego pacjenta,

• certyfikowanie ośrodków medycznych, oddziałów szpitalnych z punktu widzenia chorego.

STOWARZYSZENIE URONEF - NASZE DZIECI
na rzecz dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi
Działalność Stowarzyszenia:
• prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu pozyskania środków na cele statutowe,

• organizowanie samopomocy mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, strachu, osamotnienia i bezradności,
• organizowanie pomocy członkom stowarzyszenia w rozwiązywaniu wszelkich problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną, socjalno-bytową, psychologiczną oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej,
• współdziałanie z organizacjami społecznymi, religijnymi, administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami i stowarzyszeniami pracującymi dla dobra i na rzecz dzieci.

Stowarzyszenie nie ingeruje w kompetencje lekarzy, ale usilnie stara się być uzupełnieniem i pomocą dla osób walczących z chorobą układu moczowego dziecka. Dąży do tego, aby forum dostępne w Internecie pod adresem www.uronef.pl zgromadziło szerokie grono osób, które potrzebują wsparcia lub chcą go udzielić potrzebującym.

Członkowie Stowarzyszenia Uronef angażują się czynnie w realizację zadań statutowych, a ich nadrzędnym celem jest działanie na rzecz dzieci i ich rodzin. Oferują swój czas i życzliwą uwagę tym, którzy utracili nadzieję, szukają otuchy czy poszukują informacji. Członkowie Stowarzyszenia to w przeważającej części rodzice chorych dzieci. Posiadane środki własne to przede wszystkim społeczna praca osób ze Stowarzyszenia w ramach projektów non-profit. Nikt z Zarządu, nikt z całego Stowarzyszenia nie pobiera wynagrodzenia za swój czas i umiejętności
poświęcone działalności organizacji. Stowarzyszenie Uronef usilnie dąży do tego, aby dzięki niemu sprawdziła się dewiza, że razem jest łatwiej.

Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci
ul. Sybilli 11 m 30
01-742 Warszawa
tel. 0 605 823 049, 0 665 061 390
e-mail: stowarzyszenie@uronef.pl
www.uronef.pl

Komentarze do: Stowarzyszenie URONEF- Nasze Dzieci

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz