Szukaj

Program poprawy opieki medycznej nad dziećmi z chorobami nowotworowymi

Podziel się
Komentarze0

Fundacje Project HOPE i Bristol-Myers Squibb uruchamiają 2-letni program pomocy dzieciom chorym na raka w Europie Środkowej i Wschodniej. Fundacja Project HOPE - międzynarodowa organizacja zajmująca się edukacją medyczną oraz pomocą humanitarną wraz z Fundacją Bristol-Myers Squibb ogłosiły dzisiaj, że wspólnie zrealizują 2-letni program poprawy opieki medycznej nad dziećmi z chorobami nowotworowymi oraz podniesienia ich jakości życia.Fundacja Bristol-Myers Squibb przekazała blisko 150 tysięcy dolarów na ten nowatorski, międzynarodowy projekt, który obejmie szkolenie kadr medycznych w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Węgrzech.

W ramach programu Fundacji Bristol-Myers Squibb, poświęconemu zwalczaniu chorób nowotworowych o nazwie Bridging Cancer Care, Fundacja Project HOPE będzie odpowiedzialna za opracowanie modelu opieki medycznej w oparciu o ideę tzw. „prowadzenia przypadku" (ang. „Case management”), który udoskonali opiekę pediatryczną, a także zapewni psychologiczno-społeczne wsparcie dzieciom z chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom.

Końcowymi beneficjantami tego programu będą dzieci z chorobami nowotworowymi oraz ich rodziny,” powiedziała dr Judit Csiszar, Dyrektor Regionalna Project HOPE na Europę. „Dzieci zostaną otoczone w swoim środowisku wysokiej jakości kompleksową opieką, poprzez sprawną koordynację działań służb medycznych oraz lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, a to wszystko dzięki opracowanemu przez Project HOPE modelowi skoordynowanego prowadzenia pacjenta onkologicznego".

Nowotwory są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci zarówno dzieci jak i młodzieży w Europie. Chociaż w ciągu ostatnich kilku lat wykrywalność oraz skuteczność leczenia nowotworów u dzieci znacząco poprawiły się, wciąż widoczne są różnice w poziomie opieki oraz wskaźnikach przeżywalności pomiędzy krajami Europy Zachodniej
a Wschodniej.
Na niższą przeżywalność chorych z nowotworami we Wschodniej Europie może wpływać gorsza jakość opieki, a także niewystarczający dostęp do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia najmłodszych pacjentów1.

W Polsce co roku przybywa 1100 nowych przypadków zachorowań na nowotwory u dzieci. Wczesne wykrycie nowotworu u dziecka daje dużo większe szanse na wyleczenie. Niestety w Polsce choroby nowotworowe u dzieci rozpoznawane są we wczesnym stadium tylko u 8% chorych, podczas gdy w Europie Zachodniej ten odsetek sięga 25%, dlatego tak bardzo potrzebna jest edukacja kadr medycznych, również w zakresie wczesnego wykrywania zmian nowotworowych2.

Działania Fundacji Bristol-Myers Squibb obejmują wsparcie inicjatyw, których celem jest wyrównywanie szans w obrębie opieki zdrowotnej w różnych częściach świata. W Europie Fundacja koncentruje się na chorobach nowotworowych. Jesteśmy przekonani, że realizacja tego programu, w którym skupiamy się na koordynacji opieki medycznej oraz na zapewnieniu kompleksowego wsparcia chorym oraz ich rodzinom, może doprowadzić do poprawy jakości życia i efektów leczenia dzieci cierpiących na choroby nowotworowe w czterech krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że współpracujemy z tak doświadczonym w edukacji zdrowotnej partnerem jakim jest Project HOPE,” powiedział Peter Koetsier, Dyrektor Generalny Bristol-Myers Squibb w Polsce.


Dwuletni program będzie realizowany w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Węgrzech. Zostanie w nim wykorzystany model szkolenia trenerów kadr medycznych (ang. "Train-the-Trainer"). Wybrani przedstawiciele kadry medycznej w poszczególnych krajach zostaną podczas szkoleń przygotowani do tego, aby szkolić innych w zakresie budowania grup trenerów (ang. Master Trainers), którzy z kolei będą zapewniać stałą edukację, pomoc i wsparcie swoim kolegom zajmującym się pediatrią onkologiczną. Sesje szkoleniowe rozpoczną się w styczniu 2010.

Każda multidyscyplinarna grupa trenerów składać się będzie z lekarza, pielęgniarki, psychologa oraz pracownika opieki społecznej. Zespoły te zostaną przeszkolone tak, aby zapewnić opiekę a także wsparcie psychologiczne zarówno w szpitalach, jak i w otoczeniu chorych dzieci oraz ich rodzin.

Program szkoleniowy zostanie opracowany we współpracy z zespołem Pani Profesor Walentyny Balwierz, która jest Kierownikiem Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Program szkoleniowy będzie konsultowany z ekspertami ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Fundacja Project HOPE

Założona w 1958 roku, Fundacja Project HOPE (ang. Health Opportunities for People Everywhere) zaangażowana jest w wypracowywanie długotrwałych rozwiązań problemów zdrowotnych, kierując się zasadą „pomagaj ludziom tak, aby sami potrafili sobie później pomóc". Fundacja, kojarzona przez wiele osób ze statkiem SS HOPE - pływającym ośrodkiem medycznym prowadzącym edukację zdrowotną w celu zapewnienia lepszej opieki ludziom na całym świecie, dzisiaj zajmuje się szkoleniem kadr medycznych, edukacją zdrowotną oraz pomocą humanitarną w ponad 35 krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.projecthope.orgFundacja Bristol-Myers Squibb

Misją Fundacji Bristol-Myers Squibb jest dążenie do wyrównywania szans w obrębie opieki zdrowotnej poprzez wsparcie działalności pracowników ochrony zdrowia w środowisku zamieszkania pacjentów, integrację opieki zdrowotnej z aktywnością osób i organizacji działających na rzecz ochrony zdrowia na poziomie lokalnym oraz mobilizowanie społeczności do walki z chorobami.

Fundacja działa w czterech obszarach terapeutycznych, w czterech wybranych częściach świata. Są to:

  • HIV/AIDS w Afryce, gdzie nadal rozprzestrzenia się pandemia AIDS;

  • wirusowe zapalenie wątroby w Azji, gdzie przewlekle chorują na WZW typu B miliony ludzi;

  • choroby nowotworowe w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie brakuje dostępu do wiedzy, metod leczenia i zapobiegania wielu odmianom nowotworów;

  • ciężkie zaburzenia psychiczne w USA, gdzie nadal rzesze chorych wymagają lepszej
    opieki i wsparcia.

Bridging Cancer Care to program Fundacji Bristol-Myers Squibb, który ma na celu wyrównywanie szans w obrębie opieki zdrowotnej pacjentów z chorobami nowotworowymi w Europie, a szczególnie w Europie Środkowej oraz Wschodniej, poprzez przyznawane granty oraz tworzone partnerstwa.

Od 2007 granty przyznawane w ramach programu Bridging Cancer Care przeznaczane były m.in. na wzmocnienie wsparcia psychologicznego dla chorych na raka oraz ich rodzin, szkolenia pracowników opieki medycznej, rozwijanie opieki paliatywnej w obszarach wiejskich a także edukację kobiet na temat raka piersi oraz badań profilaktycznych.

W Polsce w ramach programu Bridging Cancer Care, Fundacja Bristol-Myers Squibb, przyznała Fundacji Urszuli Jaworskiej dwuletni grant w wysokości 375.000 dolarów na tworzenie programów wsparcia psychologiczno-społecznego.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie - Prokocimiu, wcześniej znany jako Polsko-Amerykański Szpital Dziecięcy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest największym ośrodkiem opieki pediatrycznej w południowo-wschodniej Polsce. Szpital dysponuje liczbą ponad 500 łóżek oraz oferuje wysoki poziom opieki zdrowotnej, odpowiadający na potrzeby małych pacjentów. Do kluczowych oddziałów szpitala należą Klinika Chorób Dzieci z Oddziałem Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej.


1 Levi F et al. Trends in cancer mortality in the European Union and accession countries, 1980-2000. Ann Oncol 15:1425-1431, 2004.

2 www.rynekzdrowia.pl

Komentarze do: Program poprawy opieki medycznej nad dziećmi z chorobami nowotworowymi

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz