Szukaj

Pierwsze zwycięstwo w walce z nadwagą u dzieci

We Francji odnotowano po raz pierwszy spadek liczby dzieci cierpiących na nadwagę i otyłość w wieku od 5 do 12 lat. Jest to spadek bardzo znaczny, gdyż aż o 9%. Program EPODE, (tłum. Razem przeciwdziałajmy otyłości u dzieci), opierający się na zaleceniach PNNS, czyli Narodowego Programu Żywienie i Zdrowie, stale angażuje i mobilizuje lokalne spłeczności i władze do aktywnego działania i właśnie po raz pierwszy daje konkretne rezultaty. W tym pilotażowym przedsięwzięciu EPODE bierze udział już 226 gmin i miast francuskich.Wyniki tych działań są bardzo obiecujące, gdyż to jest pierwszy raz, kiedy we Francji można zaobserwować tak znaczny spadek otyłości i nadwagi u dzieci. Francuska Minister Zdrowia, Roselyne Bachelot, wyraziła nawet swoje życzenie, aby te dwa programy, EPODE i PNNS, współpracowały ze sobą jak najściślej.

Ocena wskaźnika BMI na przestrzeni ostatnich pięciu lat w miastach objętych programem EPODE udowadnia, że program ten, rozpoczęty w 2004 roku w jedynie 10 miastach francuskich, ma bardzo dobre i solidne podstawy oraz daje trwałe i pozytywne efekty. Statystyki pokazują, że przypadki otyłości i nadwagi u dzieci spadły z 20,55% w 2005 roku do 18,83% w 2009. Co więcej, niezmiernie interesującym faktem jest to, że miasta pilotujące program EPODE rejestrują również ustabilizowanie sytuacji lub znaczny i znaczący spadek otyłości u dzieci także w strefach nie objętych programem. Ostatnie badania pokazują także pozytywny efekt programu EPODE w obszarach mniej faworyzowanych.


Program EPODE od strony praktycznej wygląda następująco: stawia się na przeprowadzenie licznych zajęć w terenie przez cały rok, zachęcanie i motywowanie do aktywności fizycznej oraz na propagowanie zdrowego odżywiania.To wszystko wyklucza też negatywną postawę i stygmatyzowanie ludzi cierpiących na otyłość. Wszystkie te działania są niezwykle skrupulatnie i surowo ocenine przez grono ekspertów, w celu sprawdzenia faktycznej skuteczności tego modelu przeciwdziałania otyłości na dłuższą metę. Dlatego w miastach pilotażowych blisko 180000 dzieci jest ważone i mierzone każdego roku.

Jak precyzuje lekarz endokrynolog Jean-Michel Borys, który jest także dyrektorem tego programu, to właśnie fakt, że wszystkie te działania zostały podjęte wspólnie, ma największe znaczenie dla trwałości programu i polityki przeciwdziałania otyłości. Ten model został już zresztą przyjęty przez inne kraje europejskie: Belgię, Hiszpanię, Grecję. Programem zainteresowała się też Australia i Meksyk.

Komentarze do: Pierwsze zwycięstwo w walce z nadwagą u dzieci

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz