Szukaj

Otyłość związana z ryzykiem ataku serca i udarem mózgu

Ogólnokrajowe duńskie badanie kobiet w wieku rozrodczym stwierdza, że panie otyłe wydają się być w grupie znacznie większego ryzyka zawału serca lub udaru mózgu. Badania zostały zaprezentowane na 62 corocznej sesji naukowej American College of Cardiology. Naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze wykorzystali dane z duńskich rejestrów, a także z bazy Danish Medical Birth Register, która zebrała informacje na temat wzrostu i wagi kobiet, w celu zbadania związku między otyłością a ryzykiem zawału serca i udaru mózgu.Posłużono się wynikami dla 273 101 Dunek, które rodziły w latach 2004-2009. Średni wiek przedstawicielek płci pięknej wynosił 30 lat. W ich historii nie było przypadku chorób nerek czy mózgu, a proporcja dolegliwości kardiologicznych była niska.

W ciągu 6 lat obserwacji, tylko 68 kobiet miało atak serca, a 175 udar krwotoczny.

Odkryto jednak, że kobiety z wysokim wskaźnikiem masy ciała (BMI), który jest oznaką otyłości, były narażone dwukrotnie bardziej na potencjalnie zagrażający życiu zawał serca czy udar mózgu w ciągu czterech do pięciu lat po porodzie, niż ich koleżanki o normalnej wadze.

Naukowcy z Danii stwierdzili, że nawet jeśli zaburzenia sercowe są bardzo rzadkie wśród pań w tym wieku, to znacznie nasila się ryzyko ich wystąpienia w momencie, gdy mamy do czynienia z nadwagą czy otyłością.


Powiązanie to utrzymuje się nawet po wykluczeniu innych czynników związanych z komplikacjami ciążowymi czy faktorów ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich jak palenie.

Michelle Schmiegelow, doktorantka uniwersytetu i główna autorka badania mówi, że młode kobiety muszą być świadome, że istnieje ryzyko dla zdrowia związane z otyłością i złym stylem życia. Chociaż ocena ta została ograniczona do młodych pań w Danii, które rodziły, uważa, że podobnie rzecz ma się z innymi młodymi, zdrowymi Dunkami czy obywatelkami innych krajów.

Ponieważ epidemia otyłości nie ustępuje, a wręcz eksploduje, istnieje silna konieczność ciągłego badania, czy zwiększa ona ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia u młodych kobiet.

Otyłość w innych badaniach została powiązana również z szeregiem innych problemów zdrowotnych, w tym z nadciśnieniem, z wysokim cholesterolem, z cukrzycą, z zapaleniem stawów, a nawet z chorobami nowotworowymi.

Przyszłe badania mają być rozszerzone o ustalenie związku między BMI i innymi problemami zdrowotnymi mięśnia sercowego wśród młodych kobiet, jak zapowiada sama Schmiegelow.


Komentarze do: Otyłość związana z ryzykiem ataku serca i udarem mózgu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz