Szukaj

Zarodek pod stałym nadzorem embriologa

Podziel się
Komentarze0

W laboratorium IVF nOvum, za sprawą embrioskopu, możliwa jest obserwacja zarodka od chwili poczęcia, przez wszystkie stadia jego rozwoju, aż do transferu, bez konieczności wyjmowania embrionów z inkubatora i narażania ich na zmiany temperatury i pH.


Rozwój i obserwacja zarodków w laboratorium IVF


Od momentu kiedy pobrane gamety: komórki jajowe i plemniki znajdą się w laboratorium, rozwój powstającego z nich zarodka staje się przedmiotem nieustającej troski embriologa. Powodzenie całej procedury in vitro w znacznym stopniu zależy od tego czy powstałe zarodki mają odpowiedni potencjał rozwojowy tzn. czy są zdolne do prawidłowych podziałów, zagnieżdżenia w macicy i zapoczątkowania zdrowej ciąży.

W laboratorium in vitro możliwa jest obserwacja tych etapów rozwoju, które naturalnie odbywają się w organizmie matki. Tylko prawidłowo dzielący się i rozwijający zarodek ma szansę zapoczątkować ciążę. Inne zarodki, zatrzymujące się w rozwoju, nie dają ciąży a jeszcze inne rozwijają się do pewnego etapu a następnie, rozpoznane przez organizm matki jako nieprawidłowe, zostają poronione.

W laboratorium, bezpośrednio po zapłodnieniu komórki jajowe umieszczane są w inkubatorach, w których panują warunki optymalne dla rozwoju zarodków, tzn. określona temperatura, wilgotność, skład powietrza (dzięki czemu w pożywkach utrzymywane jest optymalne pH), dokładnie takie jak w organizmie kobiety.

Standardowo, przynajmniej jeden raz dziennie zarodki wyjmowane są z cieplarek i oglądane pod mikroskopem. Takich ocen, jeśli nie jest to konieczne, nie wykonuje się częściej, ponieważ należy unikać narażania zarodków na zmianę warunków środowiska, w których się rozwijają. Jeśli rozwój odbywa się prawidłowo, po 18-tu godzinach potwierdza się zapłodnienie i ocenia jego prawidłowość. W kolejnych dniach - aż do transferu, który może być przeprowadzony w drugiej, trzeciej lub piątej dobie od zapłodnienia -potwierdza się dalsze podziały komórkowe.

Oceny, którym poddawane są zarodki mają na celu określenie jego potencjału rozwojowego.

Embriolog obserwuje: tempo i sekwencję podziału komórek, ich wielkość i wygląd oraz stopień fragmentacji. Fragmentacja zarodka to określana w procentach proporcja między komórkami o prawidłowym kształcie, które będą dzieliły się tworząc kolejne blastomery, a komórkami, które rozpadają się na drobne, pozbawione jąder części. Jeśli tych ostatnich jest ich więcej niż 20 % objętości zarodka, zmniejsza się szansa na ciążę.

Obecnie w nOvum dostępna jest metoda umożliwiająca bardziej precyzyjny monitoring rozwoju embrionów: embrioskop.


Stała, nieinwazyjna kontrola rozwoju zarodków

Embrioskop umożliwia stałą obserwację zarodka od chwili dokonania zapłodnienia, przez wszystkie stadia jego rozwoju, aż do transferu bez konieczności wyjmowania embrionów z inkubatora i narażania ich na zmiany temperatury i pH. Kamera umieszczona jest wewnątrz inkubatora i co 20 minut wykonuje pojedyncze zdjęcia monitorujące rozwój zarodków. Zdjęcia gromadzone są przez komputer, co pozwala na uzyskanie szczegółowego zapisu obejmującego cały okres hodowli zarodków. Na podstawie analizy powstałego filmu, do transferu wybierane są najlepiej rokujące embriony. 

Resztę zarodków (jeśli są) zamraża się do kolejnych transferów.  Taki algorytm – podawania najlepiej rozwijających się zarodków na początku– przyjmuje się, żeby zwiększyć szansę zarówno na szczęśliwe zakończenie tej pierwszej, najtrudniejszej do uzyskania ciąży, jak i kolejnych ciąż. Wieloletnie obserwacje potwierdzają, że zakończenie porodem pierwszej ciąży, zwiększa szansę na uzyskanie kolejnych, szczęśliwych ciąż - również tych uzyskanych z zamrożonych zarodków. Tak więc mechanizm wyboru zarodków do transferu jest przemyślanym rozwiązaniem, które może zwiększyć szansę kobiety na uzyskanie ciąż ze wszystkich uzyskanych zarodków, z których każdy dostanie swoją szansę na zapoczątkowanie ciąży.

Zastosowanie embrioskopu daje najwięcej informacji gdy podejmowana jest decyzja o hodowli zarodków do stadium blastocysty (przez 5 dni). Jednak i krótsza obserwacja daje nieocenioną wiedzę o dynamice i prawidłowości pierwszych podziałów, co pozwala na rokowanie co do szansy na ciążę. 

W nOvum do dziś uzyskano 8 ciąż z obserwowanych stale zarodków. Metodę można stosować u wszystkich starających się pacjentów, ale głównie poleca się ją parom, które mają dużą liczbę zarodków z możliwością hodowli do blastocysty oraz parom, które wcześniej doświadczały niepowodzeń po transferach zarodków. 

Każda para, która zdecyduje się na monitorowanie hodowli embrionów w embrioskopie, może dodatkowo dostać wzruszający film z nagranym najwcześniejszym etapem rozwoju dziecka.

Komentarze do: Zarodek pod stałym nadzorem embriologa

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz