Szukaj

Zatrucie rozpuszczalnikiem

Podziel się
Komentarze0

Rozpuszczalniki są substancjami różnorodnymi pod względem chemicznym, płynnymi oraz charakteryzującymi się dużą lotnością i dobrą rozpuszczalnością w tłuszczach. Rozpuszczalniki mają bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle i wielu innych dziedzinach gospodarki. Oprócz tego rozpuszczalniki łatwopalne stosowane są jako materiały pędne, a niepalne do tłumienia ognia w gaśnicach.Do zatrucia rozpuszczalnikiem może dojść poprzez wchłonięcie go przez skórę, błonę śluzową lub układ pokarmowy. Inną przyczyną wystąpienia zaburzeń może być także uzależnienie od tej substancji – jest to wysoce prawdopodobne, gdyż wszystkie rozpuszczalniki organiczne mają silne działanie narkotyczne.

Do najczęstszych rozpuszczalników zalicza się alkohole, benzynę, trójchloroetylen, dwusiarczek węgla oraz benzen i jego pochodne. Zdecydowana część rozpuszczalników organicznych to substancje toksyczne.

Rozpuszczalniki kumulują się tkankach bogatych w lipidy. Wywołują narkotyczne działanie na ośrodkowy układ nerwowy, dlatego właśnie często używane są jako środki odurzające przez uzależnionych.


Objawy zatrucia:
 • euforia
 • omamy
 • zaburzenia świadomości
 • zamazanie mowy
 • rozszerzone średnice
 • ból brzucha
 • nudności i wymioty
 • łzawienie
 • kołatanie serca
 • utrata przytomności
W późniejszej fazie zatrucie może prowadzić niewydolności oddechowej wywołanej mechaniczną niedrożnością dróg oddechowych, np. zapadaniem języka, gromadzeniem się wydzieliny w oskrzelach lub zachłyśnięciem. Zatrzymanie czynności serca lub obrzęk płuc często prowadzi do zgonu.

U osób uzależnionych od odurzania się rozpuszczalnikami występuje pogorszenie intelektu, niepokój, drażliwość, pogorszenie nastroju, bóle głowy oraz zaburzenia snu. Na zespół abstynencyjny składa się drażliwość, lęk, mdłości, drżenie mięśniowe oraz tachykardia.

W przypadku zatrucia rozpuszczalnikiem pierwsza pomoc polega na:
 • zabezpieczeniu podstawowych czynności życiowych
 • zakazane jest prowokowanie wymiotów, gdyż może dojść do ciężkiego uszkodzenia płuc
 • zdjęcie skażonej odzieży
 • obmycie skażonej skóry dużą ilością wody
 • jak najszybsze wezwanie lekarza
 • nie wolno podawać do picia mleka
Niestety nie istnieje specyficzna odtrutka. Leczenie jest tylko objawowe.

Komentarze do: Zatrucie rozpuszczalnikiem

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz