Szukaj

Zespół nerczycowy

Podziel się
Komentarze0

Zazwyczaj, w następstwie chorób zapalnych, wskutek uszkodzenia kłębuszków i cewek nerkowych następuje wzmożona utrata białek z moczem (tzw. białkomocz) z wtórnym zmniejszeniem ich stężenia w surowicy krwi. Stan ten w miarę zaawansowania powoduje uogólnione obrzęki i przesięki płynu wolnego do jam ciała.

Inne nazwy choroby: Zespół nefrotyczny;
Podobnie jak mocznica zespół nerczycowy (nefroza) nie jest odrębną jednostką chorobową, ale zespołem objawów będących skutkiem procesów chorobowych w nerkach, może bowiem wystąpić w przebiegu innych chorób ogólno-ustrojowych, zwiększających przepuszczalność nerek.

Opisany zespół objawów jest wynikiem wzmożonego przenikania białek surowicy do moczu i w konsekwencji zmniejszenia ich stężenia w surowicy krwi, co powoduje z kolei zmniejszenie ciśnienia on-kotycznego w naczyniach krwionośnych, umożliwiając przechodzenie wody do międzykomórkowych przestrzeni pozanaczyniowych i do jam ciała.


Objawy:

Ciastowate, uogólnione obrzęki i przesięki. Zespołowi nerczycowemu towarzyszą zwykle zaburzenia metabolizmu lipidów (hiperlipidemia, hiper-cholesterolemia), dające obraz nerczycy lipidowej.
Zazwyczaj nie obserwuje się podwyższonego ciśnienia tętniczego.

Komentarze do: Zespół nerczycowy

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz