Szukaj

Moczówka prosta nerkowa

Podziel się
Komentarze0

Moczówka prosta nerkowa jest schorzeniem, które objawia się wielomoczem, czyli wydalaniem wielkich ilości moczu. Powodem jej występowania jest niewłaściwe funkcjonowanie cewek nerkowych, które nie reagują na hormon - wazopresynę i nie zagęszczają moczu prawidłowo.

Moczówka prosta nerkowa

Objawy

Chory na moczówkę prostą nerkową wydala wielkie ilości moczu (ponad 3 litry na dobę). Odczuwa też wzmożone pragnienie i spożywa duże ilości płynów. O zachorowaniu świadczy niezagęszczony mocz, co wykazują jego ogólne badania.

W przypadku dzieci wystąpić może biegunka zamiast wielomoczu. Moczówka prosta nerkowa może objawiać się ponadto skłonnością do odwodnienia, nudnościami i wymiotami, zaparciami, drgawkami, podwyższoną temperaturą ciała. Pierwszym niepokojącym dla pacjenta symptomem jest oddawanie moczu w nocy. Jeśli nie dochodzi do takich sytuacji, dolegliwość tę można zupełnie wykluczyć.

Przyczyny

Moczówka prosta nerkowa bywa wrodzona lub nabyta. Wrodzona jej postać, uwarunkowana genetycznie, występuje tylko u mężczyzn.

Nabyta jest zwykle następstwem ostrej lub przewlekłej choroby nerek. Uszkodzenie nerek, które prowadzi do choroby może być związane ze zbyt dużym stężeniem wapnia we krwi lub zbyt niskim stężeniem potasu. Do zespołów chorobowych, które mogą prowadzić do moczówki prostej nerkowej zalicza się: ostrą martwicę cewek nerkowych, odmiedniczkowe zapalenie nerek, niedokrwistość sierpowatokrwinkową, nefropatię zaporową, torbielowatość rdzenia nerki, skrobiawicę nerek, szpiczak mnogi, odrzucanie przeszczepionej nerki.


Czynnikiem ryzyka w przypadku moczówki prostej nerkowej z uwagi na jej postać wrodzoną, jest występowanie jej u krewnych. Duże ryzyko jej wystąpienia istnieje u osób cierpiących na wyżej wymienione choroby.

Diagnostyka

Do rozpoznania choroby służą dwie próby diagnostyczne- test odwodnieniowy i wazopresynowy.

1. Test odwodnieniowy, inaczej zwany testem zagęszczania moczu, bada stopień zagęszczania moczu w warunkach ograniczenia podawania płynów.

Poddani temu testowi muszą w dniu jego przeprowadzania powstrzymać się od spożycia jakichkolwiek płynów. Badanie polega na mierzeniu ilości wydalanego moczu i masy ciała w odpowiednich odstępach czasowych i trwa kilka godzin w przypadku osób cierpiących na moczówkę do kilkunastu, dla dorosłych osób, u których choroba nie występuje.

2. Test wazopresynowy pozwala odróżnić moczówkę prostą nerkową od moczówki prostej centralnej (odśrodkowej). Rozróżnienie to jest bardzo istotne ze względu na inne sposoby leczenia obu dolegliwości. Test ten przeprowadza się na końcu testu odwodniowego i polega na podaniu pacjentowi doustnie lub donosowo desmopresyny. O moczówce prostej nerkowej świadczy brak istotnych zmian w objętości, osmolalności i ciążarze kolejnych porcji oddawanego moczu.

Leczenie


Można podzielić na kilka etapów. Po pierwsze kontroluje się ilość spożywanych płynów, aby ustrzec pacjenta przed odwodnieniem. Kolejny, ważny element leczenia to odpowiednia dieta. Pacjentom zaleca się ograniczenie spożywania sodu i białka. Istotnym etapem jest terapia choroby, która moczówkę wywołała. W przypadku wrodzonej postaci moczówki prostej nerkowej leczenie sprowadza się najczęściej do podawania hydrochlorotiazydu- leku moczopędnego.

Autor:

Kazimiera Magda

Komentarze do: Moczówka prosta nerkowa

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz