Szukaj

Nie daj ślepocie zajrzeć sobie w oczy

Podziel się
Komentarze0

Rusza druga tura akcji bezpłatnych badań okulistycznych „Utrzymaj ostrość wzroku”, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na konieczność profilaktyki AMD oraz wczesne wykrycie zmian w obrębie siatkówki oka. Od 9 do 28 maja mobilny gabinet odwiedzi kolejnych pięć polskich miast: Poznań, Bydgoszcz, Łódź, Katowice i Kraków.


Podczas pierwszej tury akcji pod kątem zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem przebadało się w sumie 3777 osób, w tym 2261 kobiet i 1516 mężczyzn.  U 707 osób czyli u 19% przebadanych wykryto AMD, która jest główną przyczyną ślepoty u osób powyżej 40 roku życia w krajach uprzemysłowionych.

Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD przy wsparciu firmy Bausch&Lomb, producenta suplementu diety Ocuvite Lutein Forte®, który otrzymał tytuł PRODUKT ROKU 2011 w kategorii "Preparaty okulistyczne-doustne", przyznawany przez „Świat Farmacji” Wydawnictwa Apteka na podstawie ankiet prowadzonych wśród polskich farmaceutów.

Badania odbywają się w specjalnie przystosowanym autobusie wyposażonym w urządzenia diagnostyczne. Akcja skierowana jest przede wszystkim do osób po pięćdziesiątym roku życia. Uczestnicy akcji mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z lekarzem, wykonać na miejscu badanie pod kątem rozpoznania AMD, a także otrzymują materiały informacyjne nt. AMD i jego profilaktyki.

Podczas akcji pacjenci będą mogli poddać się badaniu przeprowadzanemu za pomocą specjalnego aparatu fotograficznego tzw. fundus camery, która wykonuje seryjnie zdjęcia dna oka.

Podczas pierwszej tury akcji mobilny gabinet odwiedził Warszawę, Radom, Częstochowę, Opole i Wrocław.
 • W Warszawie z badania skorzystało 436 osób. AMD wykryto u 85.
 • W Radomiu przebadanych zostało 963 pacjentów, z czego zmiany w plamce żółtej stwierdzono u 200.
 • W Częstochowie mobilny gabinet przyjął 657 osób, spośród których u 115 zdiagnozowano AMD.
 • W Opolu badania cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem. W akcji „Utrzymaj ostrość wzroku” wzięły udział 982 osoby. U 89 wykryto zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem.
 • We Wrocławiu z porady okulisty skorzystało 739 osób. Tam 218 osób dowiedziało się, że choruje na AMD.

Druga tura akcji rozpoczyna się 9 maja w Poznaniu, a skończy w Krakowie 28 maja.Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych:


 • Poznań - Park Jana Pawła II przy ul. Dolna Wilda (09.05 - 12.05)
 • Bydgoszcz – Pl. Wolności (13.05 - 16.05)
 • Łódź – Pl. Schillera przy ul. Piotrkowskiej (17.05 - 20.05)
 • Katowice – Spodek plac honorowy ul. Korfantego 35  (21.05 - 24.05)
 • Kraków – przy Stadionie Cracovii ul. Józefa Kałuży (25.05 - 28.05)

W tym roku mobilny gabinet odwiedzi Polskę, Czechy i Słowację.
W poprzednich latach akcja objęła swym zasięgiem Węgry, Słowację, Czechy, Polskę, Rumunię, Grecję i Bułgarię. W ponad 60 miastach przebadanych zostało  24 000 osób.

U 19 % badanych rozpoznano AMD, większość z nich nie miała świadomości, że ta choroba może grozić utratą wzroku!!! Większość pacjentów nie wiedziała również:
 • Co to jest AMD?
 • Czy znajdują się w grupie ryzyka AMD?
 • Nie zauważyła u siebie pierwszych symptomów choroby.

W Polsce na AMD choruje MILION osób!!!
Powstrzymajmy epidemię  ślepoty!


Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD)

Zostało ono zarejestrowane w Rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 19 sierpnia 2004 roku w Warszawie. Stowarzyszenie jest inicjatywą zarówno środowisk medycznych jak i pacjentów. Jest organizacją otwartą, która zrzesza zarówno lekarzy jak i ludzi ze środowisk pozamedycznych, zdrowych oraz chorych, chętnych nieść pomoc pacjentom cierpiącym na to cywilizacyjne schorzenie.

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia AMD może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która popiera cele Stowarzyszenia, zadeklaruje chęć czynnego uczestniczenia w realizacji jego celów, złoży deklarację członkowską oraz opłaci składkę. W chwili obecnej Stowarzyszenie AMD liczy 500 członków.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest podstępną i dramatyczną w skutkach chorobą, prowadzącą do utraty ostrości widzenia. Jest chorobą nieuleczalną, jednak wprowadzone w ostatnich latach nowoczesne metody leczenia, w wielu przypadkach pozwalają zapobiec dalszej utracie widzenia. Tym skuteczniejsze jest leczenie AMD, im wcześniej choroba zostanie wykryta.

Głównymi celami Stowarzyszenia AMD są:
 • pogłębianie i rozszerzanie wiedzy na temat zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) w społeczeństwie, zarówno wśród lekarzy jak i osób dotkniętych lub zagrożonych tą chorobą,
 • organizowanie działalności szkoleniowej wśród ludzi różnych zawodów, zainteresowanych tą tematyką,
 • opracowanie standardów postępowania w AMD
 • oraz pobudzanie świadomości społecznej i inspirowanie zachowań prowadzących do wczesnego wykrywania schorzenia, jak również zapobiegających utracie wzroku w wyniku AMD.
Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia AMD może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowania czynnym uczestnictwem w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, która na podstawie pisemnej umowy zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową.

W tej podstępnej i nieuleczalnej chorobie, jaką jest AMD ważne jest działanie na każdej płaszczyźnie:
 • profilaktyki – czyli świadome zapobieganie chorobie,
 • diagnostyki - możliwie najwcześniejsze jej wykrycie,
 • terapii - zastosowanie właściwej metody leczenia,
 • wreszcie rehabilitacji – czyli stosowanie pomocy optycznych przez pacjentów słabowidzących.

Dlatego Stowarzyszenie pragnie działać na wielu płaszczyznach i współpracować z wieloma środowiskami, by poszerzać wiedzę i szukać skutecznych sposobów rozwiązywania problemów chorych na AMD.

Pierwszą większą inicjatywą Stowarzyszenia było zorganizowanie w lutym 2005, we współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych, badań przesiewowych w województwie wielkopolskim (Poznań, Konin, Leszno) dla ponad 400 osób.
Ważnym punktem działalności Stowarzyszenia są zorganizowane w Warszawie, spotkania z pacjentami, których główną część wypełniają wykłady o AMD i pomocach dla słabowidzących, jak również dyskusja z chorymi.

Pod kierunkiem Prezesa Stowarzyszenia, p. prof. dr n. med. Andrzeja Stankiewicza oraz p. dr n. med. Małgorzaty Figurskiej zorganizowano cykl wykładów szkoleniowych: „Warsztaty AMD”, przeznaczonych dla lekarzy okulistów oraz lekarzy rodzinnych. Celem spotkań, organizowanych w różnych miastach Polski jest rozpowszechnienie wśród lekarzy różnych specjalności wiedzy na temat patogenezy, diagnostyki i współczesnych metod leczenia i rehabilitacji zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

W marcu 2006 roku powołana została Rada Naukowo-Kliniczna Stowarzyszenia, skupiająca w swoim składzie 15 wybitnych specjalistów, zajmujących się tematyką AMD z ośrodków klinicznych z całej Polski. Owocem ich dynamicznej działalności jest m.in. unikalna publikacja tj. „Zasady postępowania w AMD”, skierowana zarówno do lekarzy pierwszego kontaktu, jak też lekarzy okulistów, mająca na celu ułatwić im odnaleźć właściwy kierunek diagnostyki i terapii tego schorzenia. Stowarzyszenie jest w trakcie organizacji ogólnopolskiej sieci lekarzy okulistów - konsultantów Stowarzyszenia AMD, którzy pragną fachowo i aktywnie pomagać chorym w swojej praktyce lekarskiej. Lekarzom tym

Stowarzyszenie pragnie udzielić szerokiego wsparcia i otoczyć opieką - będą mieli prawo uczestniczyć w pierwszej kolejności w szkoleniach i otwartych spotkaniach naukowych, a także będą mogli liczyć na wsparcie finansowe w swoich medycznych działaniach, związanych z pracą w Stowarzyszeniu.

Oddziały Stowarzyszenia

W ramach Stowarzyszenia działa 8 regionalnych Oddziałów Stowarzyszenia AMD, w Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Łodzi i niebawem powstanie oddział w Bydgoszczy i Kielcach.

Publikacje

Pod patronatem Stowarzyszenia przy współpracy z Partnerami Stowarzyszenia ukazało się kilka wartościowych (dla lekarzy i pacjentów) publikacji w formie książeczek.

Są to: ”Chroń swój wzrok. Poradnik dla pacjenta”, „Zasady postępowania w AMD”, „Zasady dietetyczne w profilaktyce oraz leczeniu AMD”, „Postępowanie w wysiękowym AMD w oparciu o wytyczne europejskie”, „Opcje terapeutyczne w leczeniu wysiękowej postaci AMD”, „Zapytaj o AMD. Poradnik dla pacjenta”.

Spotkania z pacjentami

Odpowiadając na propozycje członków - pacjentów Stowarzyszenia AMD zorganizowano opiekę okulistyczną dla jego członków. Począwszy od dnia  kwietnia 2006 roku. rozpoczęto bezpłatną akcję konsultacji medycznych w Centrum Medycznym MAVIT na Ursynowie (tzw. „białe soboty”). Okazją do spotkania i dyskusji w gronie członków Stowarzyszenia są  organizowane cyklicznie w Warszawie spotkania z pacjentami chorymi na AMD oraz ich rodzinami, w czasie których odbywają się wykłady i dyskusje panelowe z udziałem zaproszonych lekarzy różnych specjalności.

Prezes Stowarzyszenia p. prof. Andrzej Stankiewicz jak też członkowie Władz biorą czynny udział w corocznych obchodach Światowego Dnia Wzroku, organizowanego pod patronatem Ministra Zdrowia, Tygodnia Retina AMD i na bieżąco uczestniczą w telewizyjnych programach informacyjnych  oraz  propagują wiedzę nt AMD w radiu, prasie codziennej i periodykach.

Komentarze do: Nie daj ślepocie zajrzeć sobie w oczy

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz