Szukaj

3 razy tak dla zdrowia

Podziel się
Komentarze0

Obywatelska Koalicja „Tytoń Albo Zdrowie”, zrzeszająca 16 polskich organizacji pozarządowych, w tym Fundację „Promocja Zdrowia”, Stowarzyszenie MANKO oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, w czwartek (8 września) rozpoczyna obywatelską inicjatywę wysyłając listy do kandydatów na Posłów i Senatorów RP o ich wizję ochrony zdrowia i życia obywateli Polski.


Udzielając odpowiedzi na 3 pytania politycy opowiedzą się „za” albo „przeciw” poprawie zdrowia mieszkańców naszego kraju.

Organizatorzy ogólnopolskiej akcji w związku z ogromnymi stratami ludzkimi oraz ekonomicznymi, jakie ponosi Polska z powodu czynnego i biernego palenia, proszą kandydatów głównych partii politycznych (PiS, PO, PSL, SLD, PJN, SDPL) o wypowiedź w tak ważnych dla dobra publicznego kwestiach, jak:
  • wprowadzenie całkowitego zakazu palenia w miejscach publicznych,
  • całkowite zakazanie reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, w tym ich eksponowania w punktach sprzedaży, tak aby były one niewidoczne dla niepełnoletnich klientów,
  • zwiększenie środków przeznaczanych z budżetu państwa na finansowanie rządowego programu ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu.
Wszyscy kandydaci, którzy na powyższe pytania odpowiedzą 3 razy TAK zostaną uznani przez autorów listu za kandydatów troszczących się o zdrowie publiczne w Polsce. Lista tych kandydatów udostępniona zostanie opinii publicznej poprzez komunikaty medialne, stronę internetową www.tytonalbozdrowie.pl i media społecznościowe.


Co roku w Polsce z powodu palenia umiera ok. 70 000 osób. To tak, jakby z mapy Polski rokrocznie znikało miasto wielkości Suwałk. Dodatkowo, 2000 zgonów następuje w wyniku biernego narażenia na dym tytoniowy. Łącznie, to 217 razy więcej niż zmarło na całym świecie w wyniku zakażenia wirusem ptasiej grypy (H5N1) w latach 2003-2011.

Te zatrważające statystyki 12-krotnie przewyższają ilość zgonów spowodowanych wypadkami drogowymi. To nieocenione straty ludzkie, ale Polska ponosi z tego tytułu również wysokie koszty ekonomiczne. Straty ekonomiczne państwa związane z przedwczesną śmiercią (na skutek czynnego oraz biernego palenia tytoniu) 43 000 konsumentów i pracowników szacowane są w Polsce na ok. 27 mld zł (to o ponad 6 mld więcej niż zanotowany w czerwcu deficyt budżetowy) i znacznie przekraczają wpływy z podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe (16 mld zł w 2009 r.).

Ochrona zdrowia obywateli to fundamentalne działanie na rzecz społeczno-ekonomicznego rozwoju Polski. Poprawa zdrowia publicznego, rozumiana nie tylko jako doraźna interwencja, ale przede wszystkim jako ochrona przyszłych pokoleń i podstawowy warunek dobrobytu obywateli, a tym samym państwa, powinna być politycznym priorytetem parlamentarzystów. Czy kandydaci na posłów i senatorów chcą zadbać o należytą ochronę zdrowia i życia swoich obywateli? Opinia publiczna powinna to wiedzieć.

Komentarze do: 3 razy tak dla zdrowia

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz