Szukaj

Dzień Babci - akcja aktywizacja!

Podziel się
Komentarze0

Stowarzyszenie MANKO, organizator projektu „Głos Seniora” z okazji Dnia Babci i Dziadka zachęca wszystkich wnuków do zgłaszania swoich bliskich do konkursu „Stylowy Senior”. To świetna okazja do łamania negatywnego stereotypu babci i dziadka, jako nieaktywnych starszych ludzi. Czas ukazać ich jako stylowe osoby z pasją. Zgłoś Babcię do konkursu!- Poszukiwanie prezentu dla Babci i Dziadka zwykle sprawia wnukom trudność. Często kupujemy bliskim leki czy kwiaty. Nierzadko można usłyszeć: „Mojej Babci nic już nie interesuje, sama mówi, że nic nie potrzebuje…”. Spowodowane jest to faktem, że wciąż niewielki odsetek seniorów pozostaje na emeryturze aktywnych i realizuje swoje pasje. – przyznaje Łukasz Salwarowski, pomysłodawca projektu. - Projekt „Głos Seniora”, realizowany przez Stowarzyszenie MANKO ma za zadanie zmienić tą sytuację i zachęcać osoby po 60. roku życia do angażowania się w różne aktywności. Warto więc zamiast kupować niepotrzebne prezenty, poświęcić swój czas, na bliższe poznanie naszych seniorów, okazanie im zainteresowania, poznanie lub zaktywizowanie ich pasji,  uświadomienie,  że ich rola społeczna i misja życiowa nie dobiegły jeszcze końca, że jest jeszcze wiele do zrobienia i są nam potrzebni. – przekonuje Salwarowski.

Czym jest „Głos Seniora”?

Projekt powstał w odpowiedzi na proces starzenia się społeczeństwa. Wiele osób starszych po ustaniu aktywności zawodowej podatnych jest na wykluczenie społeczne. Średnia długość życia w Europie wciąż wzrasta, więc problem ten dotyka coraz większej liczby osób. W Polsce osoby powyżej 60. roku życia należą do grupy, która jest najmniej aktywna na polu społecznym. Seniorzy często czują się niepotrzebni, nie umieją zagospodarować wolnego czasu, co przekłada się bezpośrednio na poziom ich życia i stan zdrowia.


W ramach projektu „Głos Seniora” wydawany jest ogólnopolski magazyn pisany przez seniorów i kierowany do tej grupy. Powstał także portal www.glosseniora.pl. Oba kanały pełnią rolę informatora, poradnika, umożliwiają wymianę doświadczeń pomiędzy Uniwersytetami Trzeciego Wieku, klubami seniora i innymi organizacjami zajmującymi się tą grupą wiekową. Za pośrednictwem magazynu, portalu internetowego oraz cyklu szkoleń dla seniorów z zakresu edukacji medialnej, organizatorzy chcą kształtować wśród seniorów postawę zaangażowania w działania na rzecz środowiska lokalnego oraz budować pozytywny wizerunek osób starszych. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Zgłoś Babcię do konkursu!

W ramach projektu prowadzony jest także konkurs „Stylowy Senior”, który ma zachęcić osoby po 60 roku życia do dbania o swój wizerunek, inspirowania innych i pokazania, że starsze osoby mogą atrakcyjnie wyglądać na co dzień i od święta.

Z okazji Dni Babci i Dziadka Stowarzyszenie MANKO organizuje akcję „Zgłoś Babcię do konkursu”. Inicjatywa ma zachęcić młodych ludzi, do zrobienia zdjęcia swoim seniorom i wysłania do konkursu. Akcja ma także sprawić, aby młodzi ludzie dostrzegli potencjał seniorów i zachęcili swoją babcię i dziadka lub rodziców do przeczytania magazynu „Głos Seniora”, czy zajrzenia na stronę internetową, lub profil na Facebook projektu. Więcej informacji na www.glosseniora.pl oraz www.facebook.com/glosseniora.

Komentarze do: Dzień Babci - akcja aktywizacja!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz