Szukaj

Bliskość internetowych znajomych uzależnia ich wpływ na zmiany nawyków

Podziel się
Komentarze0

Badania dowodzą, że rozmowy internetowe ze znajomymi, z którymi utrzymujemy stały kontakt poprzez różnego rodzaju portale społecznościowe przyczyniają się do pozytywnych zmian nawyków mających wpływ na nasze zdrowie.

Wyniki tych badań sprzeczne są ze wcześniejszymi wskazaniami, iż informacje na temat zdrowia czerpane z zamkniętych społeczności internetowych mają niewielki wpływ na zmianę zachowań, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo, że grupy ludzi utrzymujących ze sobą stały kontakt zazwyczaj wymieniają się informacjami zbędnymi, które często się powtarzają.

Takie rozumowanie dało z kolei podstawę do stwierdzenia, że łatwiej i szybciej zmieniamy swoje zachowania pod wpływem znajomości „na dystans” — rady udzielane przez znajomych oddalonych od nas są chętniej przyjmowane i brane pod uwagę.

– To zaskakujące, że niezawsze jest to regułą – powiedział na konferencji prasowej autor badań Damon Centola, adiunkt w Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management w Cambridge, w stanie Massachusetts.

Jego obserwacje i uwagi opublikowano w wydaniu magazynu Science z 3 września.

Po przeprowadzeniu szeregu eksperymentów społecznych z udziałem ponad 1500 uczestników Centola zauważył, że nadmiar i powtarzalność informacji wymienianych przez zacieśnione grupy znajomych są główną siłą napędową do zmiany zachowań zdrowotnych.


– Wsparcie od wielu znajomych-doradców sprawiało, że uczestnicy badania chętniej przystosowywali się do zmiany zachowań – napisał Centola w raporcie.

Badania przeprowadzone przez Centolę skupiały się na dobieraniu uczestników — anonimowo zapisujących się poprzez internetową społeczność — pod kątem wspólnych problemów zdrowotnych.

Taką grupę określaną jako „znajomych od zdrowia” (ang. "health buddies") dzielono z kolei na ludzi odległych od siebie, rzadko utrzymujących kontakt (tzw. znajomość "long-tie") oraz na zwarte grupy ludzi utrzymujących stały kontakt.

W ciągu kilku tygodni wszystkich uczestników zachęcono do zarejestrowania się na internetowym forum zdrowotnym zaprojektowanym z możliwością oceny pożyteczności udzielanych porad. Centola zauważył, że ludzie ze zżytych grup społecznościowych częściej dokonywali takiej oceny. W rzeczywistości 54 procent takich bliskich „znajomych od zdrowia” zarejestrowało się na forum, podczas gdy w drugiej grupie było to tylko 38 procent.

Co więcej, regularne uczestniczenie w debatach na forum było bardziej powszechne wśród grup o zacieśnionej znajomości, u których stwierdzono także czterokrotnie szybsze tempo rejestracji niż u grupy nie utrzymującej tak bliskiego i częstego kontaktu.

Centola uważa, że aby skłonić ludzi do szybkiej zmiany zachowań na lepsze - np. na takie, które zapobiegą rozwojowi choroby - należy wykorzystać ten typ stałego wsparcia, który znaleźć można w takich małych, bliskich sobie grupach ludzi.

– Te wnioski mogą mieć wpływ na projektowanie społeczności internetowych, które promowałyby politykę zdrowotną zachęcającą do pozytywnych zmian nawyków zdrowotnych – wyjaśnił Centola.

Komentarze do: Bliskość internetowych znajomych uzależnia ich wpływ na zmiany nawyków

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz