Szukaj

Leczenie ADHD - leki refundowane

Podziel się
Komentarze0

Lektura opublikowanego w ostatnim czasie projektu nowej listy refundacyjnej jasno wskazuje, że problem związany z ograniczoną dostępnością do nowoczesnych terapii niektórych grup pacjentów cierpiących na zespół nadpobudliwości psychoruchowej, może w dalszym ciągu pozostawać nierozwiązany, co niesie za sobą poważne konsekwencje, zarówno jeżeli chodzi o małych pacjentów chorujących na ADHD, jak i ich rodziców.O problemie ADHD, skutkach nieleczenia tej choroby i dostępnych terapiach dyskutowano podczas debaty „Leczenie ADHD dostępne dla wszystkich?", która odbyła się 28 maja br. W spotkaniu zorganizowanym przez stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia" udział wzięli: dr n. med. Artur Kołakowski (CBT - Centrum Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej), Ilona Lelito, Prezes Polskiego Towarzystwa ADHD oraz Patrycja Rzepecka, psycholog i terapeuta dziecięcy (Akademickie Centrum Terapeutyczne SWPS). Partnerem debaty była firma Eli Lilly.

Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi (ADHD) jest najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym okresu dzieciństwa. Choroba objawia się zaburzeniami koncentracji, nadmierną impulsywnością i nadruchliwością. Zwykle objawy są wyraźnie widoczne już między 5 a 7 rokiem życia, przy czym o chorobie można mówić wtedy, gdy utrzymują się one przynajmniej przez 6 miesięcy.


ADHD powinno leczyć się kompleksowo przy wykorzystaniu psychoterapii, oddziaływania psychospołecznego i farmakoterapii. Terapia jest bardzo trudna i trwa zazwyczaj wiele lat - angażuje lekarza, rodzinę oraz szkołę dziecka. Daje jednak szansę na normalne życie. Nieleczone lub zaniedbane ADHD prowadzi do rozległych konsekwencji społecznych i ekonomicznych. Osoby z ADHD nie radzą sobie w dorosłym życiu, często popadają w konflikt z prawem, są bardziej podatne na uzależnienia, uzyskują gorsze wykształcenie, nierzadko są bezrobotne i skazane na opiekę rodziny lub państwa. Aby uniknąć negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych ADHD, obciążających całe społeczeństwo, należy podejmować odpowiednie środki zapobiegawcze już w okresie dzieciństwa.


Od 16 marca br. obowiązuje w Polsce nowa lista leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Po raz pierwszy znalazł się na niej jeden z leków stosowanych w leczeniu ADHD u dzieci i młodzieży. Wspomniana lista refundacyjna to dopiero pierwszy krok do systemowego rozwiązania problemu ADHD. Refundacja tego leku zabezpiecza bowiem możliwość leczenia farmakologicznego pacjentów, w przypadku których ADHD jest chorobą występującą samodzielnie, a jej objawy nie kumulują się z następstwami chorób współistniejących. Istnieje jednak grupa dzieci cierpiących na ADHD i choroby współistniejące (np. padaczka, zespół Touretta tiki, depresja), u których zastosowanie refundowanego obecnie leku jest przeciwskazane. W takich przypadkach jedyna skuteczna farmakoterapia pozostaje w Polsce wciąż nierefundowana przez państwo.

Więcej informacji:
Jarosław Bańda
Lighthouse Consultants
j.banda@lh-c.pl
22 616 41 44

Komentarze do: Leczenie ADHD - leki refundowane

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz