Szukaj

Szkoła - jak nauczyciel może pomóc dziecku z ADHD?

Podziel się
Komentarze0

Często chodzi po klasie, nie wykonuje poleceń, „odpływa” myślami, biega, zbyt dużo gada, jest hałaśliwy - uczeń z ADHD może sprawiać wiele kłopotów nauczycielowi i potrafi kompletnie zdezorganizować lekcję. Jak pomóc sobie, reszcie klasy i przede wszystkim dziecku z zaburzeniem?


Niesłusznie uważane za niegrzeczne, dziecko takie potrzebuje jedynie więcej uwagi ze strony pedagoga, rodziców, a czasem wsparcia lekarza specjalisty.

Dla ucznia z ADHD powrót do szkoły oznacza powrót do rutyny i codziennych obowiązków. Dzieci cierpiące na zespół hiperkinetyczny z jednej strony mają problemy z koncentracją, z drugiej są nadmiernie ruchliwe i impulsywne. Wszystko to sprawia, że przystosowanie się do reguł panujących w klasie stanowi dla nich nie lada wyzwanie. Dlatego też wymagają stałego wsparcia i pomocy dorosłych. Od zaangażowania nauczyciela w dużej mierze zależy sukces dziecka z ADHD w szkole.

Kiedy podejrzewasz, że Twój podopieczny ma ADHD…

Najważniejsze, aby nauczyciel umiał odróżniać objawy ADHD od niepożądanego, celowego zachowania. Dzięki temu może zapewnić choremu dziecku fachową opiekę, wysyłając je na diagnozę do psychologa, który w następnej kolejności skieruje ucznia z podejrzeniem zaburzenia do psychiatry dzieci i młodzieży.

Jeżeli dziecko ma notoryczny bałagan na biurku mimo prób utrzymania porządku, wciąż zapomina odrobić zadanie domowe a nawet zapisać je podczas lekcji, ciężko mu usiedzieć w ławce lub nie reaguje na polecenia wydawane całej klasie, najprawdopodobniej cierpi na zespół hiperkinetyczny. Rolą pedagoga jest zwrócenie uwagi rodzicom na problem dziecka i zasugerowanie wizyty u specjalisty w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzenia.


Kiedy diagnoza potwierdzi się, nauczyciel, wiedząc, że ma w klasie ucznia z ADHD, ma szanse stworzyć warunki pracy dostosowane do potrzeb edukacyjnch chorego dziecka. Dla nauczyciela praca z klasą, do której uczęszcza uczeń z zespołem nadpobudliwości i zaburzeniami koncentracji to duże wyzwanie oraz ogromna odpowiedzialność. Żeby dziecko z ADHD  było w stanie w pełni sprostać zadaniom stawianym mu przez szkołę, a jednocześnie samo mogło jak najlepiej wykorzystać swoje zdolności w trakcie i po zajęciach lekcyjnych, ważne jest przestrzeganie kilku zasad. Kluczowe może okazać się usadzenie dziecka w klasie. Najlepiej, aby siedziało z dala od okna, blisko nauczyciela (w pierwszej lub pobliskiej ławce) i ze spokojnym uczniem. Należy zadbać, żeby w zasięgu jego wzroku nie znajdowało się zbyt dużo rozpraszających uwagę rzeczy, typu gazetka szkolna, kolorowa choinka.


Istotne jest też budowanie stałej struktury lekcji z powtarzalnymi elementami, takimi jak przywitanie, sprawdzenie zadania domowego, praca w grupach, etc. Uczniowie z ADHD nie potrafią dobrze przewidywać ani planować, dlatego lepiej pracują, kiedy znają oczekiwania nauczyciela, zasady panujące w czasie lekcji oraz konsekwencje pewnych zachowań.W pracy z dzieckiem z ADHD bardzo ważne jest indywidualne podejście do podopiecznego. Wymaga to dużej cierpliwości.  Niejednokrotnie trzeba uczniowi kilkakrotnie powtórzyć dane polecenie, sprawdzić, czy je zrozumiał i zaczekać, aż zacznie je wykonywać. Uczeń bardzo potrzebuje motywacji. Zadaniem nauczyciela jest w tym wypadku skłanianie do systematycznej pracy, chwalenie i nagradzanie małych zwycięstw oraz rozbudzanie wiary we własne możliwości.

Gdy w grę wchodzi leczenie…

Dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji zwykle pozostają pod opieką psychologa, który prowadzi psychoterapię pacjenta. Część dzieci z ADHD wymaga dodatkowo leczenia farmakologicznego, które w połączeniu z psychoterapią daje najlepsze efekty terapeutyczne. W Polsce obecnie refundowane są dwa leki na ADHD. Należy pamiętać, iż objawy ADHD utrzymują się całodobowo, dlatego nowoczesna farmakoterapia ułatwia prawidłowe funkcjonowanie dziecka zarówno w szkole, jak i w domu, na podwórku, czy podczas zajęć pozalekcyjnych. Zmniejszając, lub całkowicie niwelując objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, nowoczesna farmakoterapia pozwala dziecku w pełni korzystać z jego zdolności intelektualnych, budować relacje społeczne, czy w dalszej perspektywie chroni przed powikłaniami nieleczonego ADHD, jak np. depresją. Według najnowszych standardów NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) lekiem pierwszego rzutu w leczeniu ADHD jest metylofenidat o zmodyfikowanym uwalnianiu, zapewniający kontrolę objawów przez cały dzień przy jednorazowym podaniu leku.

Jeśli nauczysz się postępować z uczniem z ADHD…

Kompleksowa pomoc, obejmująca indywidualną pracę z nauczycielem w szkole, opiekę rodziców w domu, terapię pod okiem specjalisty i farmakoterapię dostosowaną do rytmu dnia pacjenta, jest dla dziecka szansą na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Dzięki wsparciu uczeń ma znacznie lepsze wyniki w nauce, poprawia się jego samoocena, a trudne zachowania pojawiają się dużo rzadziej. Jednocześnie wpływa to pozytywnie na pracę nauczyciela i reszty klasy.

Nie warto więc walczyć z ADHD. Lepiej zrozumieć zaburzenie i pomóc cierpiącemu na nie dziecku. Ułatwi to życie zarówno jemu jak i innym!

Komentarze do: Szkoła - jak nauczyciel może pomóc dziecku z ADHD?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz