Szukaj

ADHD - czy przerywać leczenie na wakacje?

Podziel się
Komentarze0

„Dziecko i świat za pan brat” to długofalowy program edukacji społecznej otoczenia dzieci chorych na ADHD. Jego zadaniem jest budowanie autentycznego i trwałego zainteresowania tematyką nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi oraz dostarczanie praktycznych narzędzi postępowania z dziećmi z tym zaburzeniem.Program propaguje właściwą ścieżkę postępowania w ADHD opartą na kompleksowym leczeniu - psychoterapii i bezpiecznej farmakoterapii zgodnej z cyklem życia dziecka. Program powstał dzięki wsparciu firmy Janssen. Czy warto przerywać terapię ADHD na czas wakacji?

Najnowsze europejskie wytyczne NICE1, organizacji wydającej rekomendacje dotyczące standardów leczenia, mówią wyraźnie - „wakacje lekowe” nie są rutynowo zalecane. W kontekście rozwoju zachowań społecznych oraz indywidualnych umiejętności dziecka z ADHD, czas spędzany poza szkołą jest dla pacjenta równie ważny, jak czas lekcji. Tymczasem rodzice dzieci z ADHD często decydują się na przerwanie terapii ich pociech w okresie letnim. Eksperci przekonują jednak, że zaprzestanie leczenia na kilka miesięcy może zniweczyć dotychczasowe postępy w terapii.

ADHD jest problemem często kojarzonym ze szkołą. To właśnie w klasie zaczynają się pierwsze kłopoty wynikające z zaburzeń koncentracji czy nadpobudliwości - natłok informacji, konieczność długotrwałego skoncentrowania się, skupienia na lekcji, co stanowi nie lada wyzwanie dla dziecka cierpiącego na nadpobudliwość psychoruchową z deficytem uwagi. Należy jednak pamiętać, że objawy utrzymują się przez cały dzień, od momentu przebudzenia dziecka aż do pójścia spać.

W Polsce ADHD dotyczy około 280 tys. dzieci. Jak potwierdzają badania z ostatnich 10 lat najskuteczniejsza metoda leczenia ADHD polega na psychoterapii łącznie z farmakoterapią. W Polsce około 55 tys. wymaga farmakoterapii jako elementu kompleksowego leczenia. Niestety, obecnie z powodu słabej świadomości społecznej, a co za tym idzie niskiej rozpoznawalności ADHD, jedynie 4 tys. dzieci jest leczonych farmakologicznie. Rodzice i nauczyciele coraz częściej mają świadomość problemu i potrzeby objęcia dziecka fachową opieką psychologa lub psychoterapeuty i lekarza. Ponieważ efekty leczenia są widoczne natychmiast, a różnica w zachowaniu pacjenta w szkole jest nie do podważenia, rodzice zdają sobie sprawę z zasadności przyjmowania leków. Niestety, kiedy rok szkolny dobiega końca, wielu z nich postanawia przerwać leczenie, chcąc dać „odpocząć” dziecku.


Taka decyzja nie jest jednak niczym uzasadniona. Według ekspertów po uzyskaniu adekwatnej odpowiedzi na farmakoterapię, leczenie farmakologiczne ADHD powinno być kontynuowane tak długo, jak pozostaje klinicznie skuteczne. Przerwa w leczeniu przynosi niejednokrotnie więcej szkody niż korzyści. Efekty osiągnięte w terapii podczas roku szkolnego mogą zostać cofnięte. Trzeba pamiętać, że ADHD to problem nie tylko szkolny - dziecko musi na co dzień dobrze funkcjonować również w domu, czy na podwórku.

Doktor Artur Kołakowski, psychiatra i psychoterapeuta, prowadzący warsztaty dla psychologów i pedagogów w ramach programu „Dziecko i świat za pan brat” wyjaśnia: „W latach 50 i 60-tych uważano, że pacjenci z ADHD wymagają leczenia farmakologicznego (w celu poprawy koncentracji, zmniejszenia ruchliwości i impulsywności) tylko w czasie lekcji szkolnych. Jednak późniejsze badania szybko zmieniły ten pogląd. Okazało się, że symptomy ADHD mogą zaburzać funkcjonowanie dzieci w każdej sferze ich funkcjonowania - w czasie szkoły, zajęć dodatkowych, odrabiania lekcji czy spotkań z przyjaciółmi”.


Psychoterapia oraz nowoczesna farmakoterapia, zapewniająca równomierne działanie leku przez cały dzień przy jednorazowym podaniu rano, np. przed śniadaniem, skutecznie ułatwiają funkcjonowanie we wszystkich środowiskach, w domu, szkole i na podwórku z rówieśnikami. Pacjenci objęci leczeniem pozyskują lepsze wyniki w nauce w porównaniu z dziećmi z nieleczonym ADHD, częściej uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne, uprawiają sport, mają lepsze kontakty z rówieśnikami. Co ważne, spada też u nich ryzyko wypadków oraz zachowań aspołecznych, co ma znaczący wpływ na funkcjonowanie poza szkołą. Wszystkie te korzyści znacząco wpływają na jakość życia dziecka z objawami ADHD.

Możliwość rozważenia opcji przerwania leczenia na jakiś czas pozostawia się oczywiście rodzicom, opiekunom i młodym pacjentom. To oni w porozumieniu z lekarzem wybierają najlepszy model terapii, który może uwzględniać okresową przerwę w leczeniu. Ogólnoeuropejskie wytyczne NICE2 wskazują jednak wyraźnie - „wakacje lekowe” nie są rutynowo zalecane i nie powinno się ich podejmować bez konsultacji z lekarzem specjalistą.

„Lekarz podczas wywiadu dowie się, jakie sfery życia dziecka są zaburzone - wyjaśnia dr Kołakowski - czy tylko sfera zachowania w szkole i zdobywania wiedzy, czy także relacji z rówieśnikami czy sytuacji rodzinnej. I jeśli uzyska informacje, że weekendy są koszmarem, bo nikt nie jest w stanie wytrzymać objawów ADHD u „Artura”, to mamy jasne wskazanie do stosowania leków nie tylko w szkole i najlepiej przez wszystkie dni w tygodniu. Podobna sytuacja może dotyczyć wakacji – są pacjenci, gdzie przerwanie leczenia nie przyniesie żadnych negatywnych efektów. Z drugiej strony w sytuacji wyjazdu „Artura” na obóz żeglarski, gdzie ma zdawać na patent sternika i świadomości, że w zeszłe wakacje, z powodu objawów ADHD wyrzucono go trzeciego dnia z obozu harcerskiego, warto zastanowić się nad kontynuacją leczenia także w miesiące wolne od szkoły”.

www.adhdonline.pl

Komentarze do: ADHD - czy przerywać leczenie na wakacje?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz