Szukaj

Czy obostrzenia dotyczące operacji związanych z otyłością, przyniosą korzyści?

Zgodnie z ostatnimi badaniami, polityka opieki medycznej nie była odpowiedzialna za redukowanie komplikacji wynikających z tych procedur, kiedy limitowała miejsca, w których ludzie mogli poddać się operacji wyszczuplającej, do tzw. 'centrów doskonalenia'. W 2006 roku, Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) w USA stwierdziło, że operacje wyszczuplające będą refundowane tylko w szpitalach odpowiednio do tego celu wyposażonych, ze specjalnie przeszkoloną do tego ekipą lekarzy oraz z certyfikatem Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS)."Około dziesięć lat temu, istniały realne obawy związane z problemem bezpieczeństwa w związku z zabiegami wyszczuplającymi," twierdzi dr Justin Dimick, który prowadzi nowe badania na University od Michigan w Ann Arbor.

W niektórych szpitalach, ponad 9 procent pacjentów zmarło w trakcie lub po tym zabiegu.

Jednak zaczęło się to zmieniać, zanim CMS zaczęło wprowadzać swoje obostrzenia, według Dimicka, po części dzięki mniej inwazyjnym technikom chirurgicznym oraz lepszemu przygotowaniu lekarzy do wykonania zabiegu.

Dr Dimick i jego współpracownicy przyjrzeli się rejestrom klinik (kody opłat), w celu odnalezienia operacji które przebiegały z komplikacjami, takimi jak wycieki lub krwawienie, w ponad 300 000 zabiegów przeprowadzonych między 2004 i 200 roku, zarówno w centrach doskonalenia, jak i szpitalach.

Odkryli, że proporcja pacjentów, którzy cierpieli z powodu powikłań związanych z zabiegiem, zmalała z 12 procent przed wprowadzeniem zmian, do 8 procent po jej wprowadzeniu, jak zostało opublikowane w Journal of the American Medical Association.

U pacjantów niezwiązanych z Medicare, którzy nie mieli ograniczeń, co do tego, gdzie poddają się zabiegowi, poziom komplikacji również zmalał, z między 6 - 7% na poniżej 5%.


W związku z wiekiem pacjentów Medicare, to tam można spodziewać się większej ilości komplikacji.

"Operacje wyszczuplające stały się dużo bardziej bezpieczne, jednak stało się to zarówno w Medicare, jak i w innych placówkach," podkreśla dr Dimick. "Nowa polityka została wprowadzona w 2006 roku, jednak poprawa zaczęła następować już przed tym. Dowody potwierdziają, że zmiany te same w sobie nie przyczyniły się znacząco do poprawy."


Dr Jaime Ponce, prezes ASMBS, nie zgodził się z tym zarzutem oraz stwierdził, że nowe badania były ograniczone do dostępu tylko do kodów opłat, zamiast do informacji zawierającej większą ilość szczegółowych danych o pacjencie.

"To bardzo trudne stwierdzić, że akredytacja nie pomogła szpitalom oraz programom zajmującym się zabiegami wyszczuplającymi," powiedział Ponce. "Wcześniejsze badania ukazują, że polityka CMS była powiązana ze zredukowaniem kosztów procedury oraz ilością zgonów po zabiegu".

Ponce twierdzi, że polityka ta mogła przekonać zarówno szpitale, które zostały uznane za centra doskonalenia, jak i inne, do tego, aby starały się polepszyć opiekę z jaką zajmują się swoimi pacjentami.

"Badnie dowodzi, że we wszystkich szpitalach zaobserwowano znaczącą poprawę," powiedział dr Ponce.

Jak potwierdza ASMBS, każdego roku, ponad 200 000 ludzi poddaje się zabiegowi wyszczuplającemu. Zabieg ten jest rekomendowany dla osób, których wskaźnik BMI - czyli stosunek masy ciała do wzrostu - wynosi między 40 do 35, jeśli występują u nich również inne problemy zdrowotne, takie jak cukrzyca lub bezdech senny.

Dr Dimick ze swoimi współpracownikami zwracają się do odejścia od do tej pory działającego systemu certyfikatów, na rzecz zapewnienia placówkom przeprowadzającym te zabiegi lepszego zaopatrzenia. Ponce utrzymuje jednak, że polityka Medicare jest dla pacjentów pomocna i nie powinna być zmieniana.

CMS jest w trakcie badań nad raportami z operacji wyszczuplających, jak i nad wymaganymi certyfikatami, więc nie może wypowiadać się na ten temat, dopóki ostateczna decyzja nie zostanie podjęta. Raport ten ma ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym roku.

Jedyne utrudnienie związane z obecną polityką, jak twierdzi dr Dimick, jest to, że niektórzy pacjenci Medicare nie mogą poddać się zabiegowi w pobliskich szpitalach, ponieważ nie uzyskały one dpowiednich certyfikatów.Komentarze do: Czy obostrzenia dotyczące operacji związanych z otyłością, przyniosą korzyści?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz