Szukaj

Problemy ze zdrowiem związane z antenami przekaźnikowymi sieci komórkowych, według licznych badań

Podziel się
Komentarze0

Coraz więcej badań naukowych ujawnia występowanie prawdziwych problemów zdrowotnych, wśród populacji żyjącej w pobliżu anten przekaźnikowych sieci komórkowych, konkludują autorzy artykułu opublikowanego przez Narodową Radę Badań w Kanadzie (CNCR). Artykuł został zamieszczony w czasopiśmie Le Soleil. Przegląd online Dossiers Environnement, wydawany przez Czasopisma Naukowe Narodowej Rady Badań w Kanadzie, właśnie opublikował rezultaty badań zrealizowanych przez biologa amerykańskiego z Uniwersytetu w Waszyngtonie, pana Henry’ego Lai, oraz pana Blake’a Levitt, który jest dziennikarzem naukowym.Nie możemy już naprawdę w dalszym ciągu zaprzeczać symptomom, o których donosi nam się w dobrej wierze, piszą autorzy artykułu. Obserwacje te pochodzą teraz z okresu ponad 50 lat. Nie chodzi już o samo odkrycie, czy te objawy mają rzeczywiście pochodzenie psychosomatyczne – to by obrażało lekarzy i obywateli, którzy donoszą nam o tym fakcie. Jedyna kwestia, jaka pozostaje do rozwiązania w tym momencie, to ustanowienie norm ekspozycji, dodają autorzy, czyli norm odległości od terenów zamieszkanych przez ludzi, w jakich powinne być stawiane anteny przekaźnikowe telefonii komórkowej.

Obydwaj autorzy przeanalizowali wiele artykułów naukowych, które donosiły o efektach biologicznych, wywołanych przez promieniowanie o słabej intensywności, porównywalnych do tych, których doświadczały osoby żyjące w odległości od 50 do 150 metrów od anten przekaźnikowych.

Wśród tych efektów sygnalizowano utratę wapnia w komórkach nowotworowych u ludzi. U myszy natomiast sygnalizowano zmniejszenie funkcji reprodukcyjnych, a także zwiększają przepuszczalność bariery krew-mózg (bariera krew mózg to naturalna ochrona oraganizmu, utrudniająca przedostawanie się szkodliwych substancji z krwi do mózgu), która ma chronić mózg przed infekcjami.

Dziesięć lat temu, ujawniono być może zaledwie jakiś tuzin badań, które donosiły o wpływie promieniowania o słabej intensywności na zdrowie ludzi, podczas gdy dziś, piszą autorzy artykułu, naliczono już ponad 60 takich badań.


Badania nad wpływem promieniowania na zdrowie ludzkie

Większość prac badawczych została przeprowadzona na podstawie krótkich ekspozycji, ale coraz więcej wskazówek pozwala wierzyć w akumulację wpływów przez dłuższy okres.

Autorzy cytują między innymi badanie, które odnosiło się do pięciu pokoleń myszy narażonych na kontakt z promieniowaniem o niskim natężeniu. Podczas gdy badanie to odnotowywało spadek płodności u pierwszego pokolenia, to autorzy później stwierdzili bezpłodność u niektórych myszy aż w piątym pokoleniu.


Artykuł także donosi o obserwacjach poczynionych przez trzech lekarzy niemieckich, którzy stwierdzili gwałtowny wzrost objawów bóli głowy, jak również senności oraz braku koncentracji, a także depresji oraz uczucia pieczenia wśród populacji zamieszkującej Essaimant Rhône, po zainstalowaniu tam systemu telenadawania cyfrowego.

Kolejne badanie, zrealizowane tym razem na populacji liczącej 1 000 osób, w latach 1994-2004, znowu w Niemczech, stwierdziło także znaczący wzrost liczby zachorowań na różnego typu nowotwory, wśród ludzi mieszkających od ponad 5 lat w odległości mniejszej niż 500 metrów od anteny przekaźnikowej telefonii komórkowej. Ryzyko raka w tej grupie było trzy razy większe niż ryzyko obserwowane u ludzi, którzy mieszkali w większym oddaleniu od tego typu anten.

Podobne rezultaty otrzymała także ekipa naukowców izraelskich, którzy przeprowadzili badanie porównawcze na różnych grupach ludzi zamieszkujących na terenie miasta Etaya, jak również na grupach kontrolnych zamieszkujących teren całego kraju. Stwierdzono bardzo wyraźnie, na podstawie tego badania, że ryzyko zachorowania na raka było cztery razy większe w strefach najbardziej zbliżonych do anten przekaźnikowych telefonii komórkowej.

W świetle tych wszystkich badań, jak sądzą autorzy amerykańscy, powinne zostać jak najszybciej ustalone normy, które zabronią stawiania anten w odległości mniejszej niż 500 metrów od siedzib ludzkich, a także anten o minimalnej wysokości 50 metrów.

Na tę chwilę, w Kanadzie, żadna norma nie określa minimalnego dystansu między strefą zamieszkaną przez ludzi a anteną przekaźnikową. Możemy zresztą zaobserwować anteny zainstalowane nawet na fasadach bloków mieszkalnych, co oznacza, że są one w odległości zaledwie kilku metrów od lokatorów.

Komentarze do: Problemy ze zdrowiem związane z antenami przekaźnikowymi sieci komórkowych, według licznych badań

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz