Szukaj

Cierpisz na stan przedrzucawkowy? Możesz mieć komplikacje podczas porodu!

Podziel się
Komentarze0

Jak podaje The Obstetrician and Gynaecologist, najbardziej narażone na rozwój nadciśnienia poporodowego są kobiety cierpiące podczas ciąży na stan przedrzucawkowy lub nadciśnienie. Pacjentki te powinny pozostać pod obserwacją przez 72 godziny po rozwiązaniu, gdyż podwyższone ciśnienie krwi, które pojawiło się po porodzie, może zagrażać ich życiu.Kobiety nie będące w strefie ryzyka, tj. nie cierpiące na nadciśnienie bądź stan przedrzucawkowy, również powinny być czujne. Mogą one także zachorować na nadciśnienie poporodowe, którego objawami mogą być ból głowy, zaburzenia widzenia, nudności i wymioty.

Potencjalne komplikacje w okresie poporodowym spowodowane stanem przedrzucawkowym są w większości podobne do tych w trakcie porodu. Wyjątek stanowią powikłania płodowe i ciężkie nadciśnienie tętnicze. Dolegliwości te powinny być natychmiastowo leczone, by uniknąć krwotoku mózgu.

Artykuł opiera się na istniejących już badaniach, które analizowały liczbę kobiet ponownie przyjętych do szpitala w okresie do 24 dni od porodu, cierpiących na stan przedrzucawkowy.

Wyniki wykazały wysoką częstość występowania powikłań: u 16% rozpoznano rzucawki, 9% cierpiało na obrzęk płuc (gromadzenie się płynu), a jedna z kobiet zmarła, podają badania.


Zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia i Opieki Medycznej (NICE), dotyczącymi opieki poporodowej, ciśnienie krwi powinno być zmierzone w ciągu 6 godzin od porodu. 

Ponadto kobiety powinny być świadome objawów stanu przedrzucawkowego, by móc zgłosić się po pomoc, jeśli rozpoznają symptomy choroby.

Autorzy artykułu podkreślają znaczenie rozpoznania objawów u zagrożonych kobiet oraz konieczność długotrwałej obserwacji w okresie poporodowym.

Dodają także, że pacjentki ze zwiększonym ryzykiem nadciśnienia tętniczego powinny przyjmować niskie dawki aspiryny i częściej kontrolować ciśnienie podczas kolejnej ciąży.

Współautor tekstu Jason Waugh i redaktor naczelny The Obstetrician and Gynaecologist podsumowuje, że istnieje mało przypadków klinicznego leczenia nadciśnienia poporodowego.

Natomiast źle leczona przypadłość często powoduje niepotrzebne stresy u kobiet, przedłużanie pobytu w szpitalu oraz ryzyko poważnych powikłań.

Kobiety zagrożone stanem przedrzucawkowym powinny być zachęcane do przedłużania hospitalizacji poporodowej, w celu dokładnego monitorowania ich stanu zdrowia. Natomiast po opuszczeniu szpitala, położna powinna kontrolować ich ciśnienie przez kolejne dwa tygodnie.

Zalecana jest także wizyta kontrolna po sześciu tygodniach od porodu. Jeśli objawy nie ustępują, a pacjentka nadal na podwyższone ciśnienie, przyczyną może być właśnie stan przedrzucawkowy.

Komentarze do: Cierpisz na stan przedrzucawkowy? Możesz mieć komplikacje podczas porodu!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz