Szukaj

Zachowania zdrowotne i sprawność fizyczna mają wpływ na nasze zdrowie przez prawie 20 lat

Nowe badanie przeprowadzone w Instytucie Technologii w Karlsruhe w Niemczech sugeruje, że nasze zdrowotne i sprawnościowe nawyki mogą przewidzieć naszą ogólną kondycję zdrowotną na prawie 20 lat później.

Naukowcy we współpracy z badaczami z m.in. Uniwersytetu Technicznego w Monachium przebadali 243 kobiety i 252 mężczyzn w wieku około 45 lat. Uczestnicy byli obserwowani od 1992 do 2010 roku. Zostali zobowiązani do wypełnienia szeregu ankiet i przeszli testy medyczne kolejno w 1992, 1997 i 2010. Badacze wykorzystali czteroetapowy  "model biopsychospołeczny" na określenie czynników, które mogą mieć wpływ na przyszłe zdrowie i kondycję. Pierwszy etap zawierał czynniki środowiskowe, takie jak status społeczno-ekonomiczny czy tło migracyjne. Drugi etap składał się z czynników personalnych związanych ze wsparciem społecznym, sposobami radzenia sobie ze stresem i poczuciem koherencji. Czynniki behawioralne, takie jak palenie, ćwiczenia fizyczne czy nawyki żywieniowe składały się na część trzecią. Ostatni, czwarty etap zawierał sprawność fizyczną i zdrowotną.

Zdrowotne i sprawnościowe czynniki mają na nas wpływ przez kolejne 18 lat

Badacze odkryli, iż wszystkie czynniki w każdej z czterech części miały zarówno bezpośredni jak i pośredni wpływ na sprawność zdrowotną i fizyczną uczestników w roku 1992.

Obszary, które odegrały największą rolę to tło migracyjne, status społeczno-ekonomiczny, sposoby radzenia sobie ze stresem, oczekiwany wpływ ćwiczeń, aktywność fizyczna i nawyki żywieniowe. Okazało się również, że nie ma bezpośredniego związku pomiędzy sprawnością fizyczną uczestników badania a samym zdrowiem, gdy mierzono BMI (Body Mass Index), WHR (Waist-Hip Ratio), ciśnienie krwi, cholesterol i kwas moczowy Wynik ten może być spowodowany tym, że zastosowano testy  nie biorące pod uwagę wytrzymałości, która jest czynnikiem mogącym znacznym stopniu wpływać na zdrowie.

Poprzednie badania wykazały, że zmiany w sprawności fizycznej również wpływają na czynniki ryzyka istotne dla zdrowia. Naukowcy planują dalej badać te wyniki, aby lepiej określić to, w jaki sposób zachowania zdrowotne i sprawność fizyczna wywierają wpływ na naszą przyszłą kondycję.

Sylwia Moćko

Komentarze do: Zachowania zdrowotne i sprawność fizyczna mają wpływ na nasze zdrowie przez prawie 20 lat

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz