Szukaj

Doskonały nauczyciel WF

Nauczyciele wychowania fizycznego z terenu całej Polski mogą zdobyć tytuł „Doskonałego Nauczyciela WF” w konkursie organizowanym przez program „Doskonałe Mleko w Szkole”. Jest to kolejna aktywność programu propagującego zdrowy styl życia oraz aktywizującego zarówno młodzież, jak też kadrę pedagogiczną szkół.Założenia konkursu są bardzo proste - wystarczy przeprowadzić lekcję WF kształtującą skoczność lub wytrzymałość i przesłać relację do siedziby organizatora konkursu – szczegóły podane są na stronie www.mlekowszkole.pl. W szkołach pracują wspaniali nauczyciele, którzy prowadzą wiele ciekawych zajęć – stąd pomysł organizatorów konkursu na taką formę wyłonienia doskonałych nauczycieli wychowania fizycznego. Konkurs odbywa się w dwóch etapach i w dwóch etapach odbędzie się jego rozstrzygnięcie. Laureaci, którym nadany zostanie tytuł „Doskonały Nauczyciel WF”, ogłoszeni zostaną odpowiednio przed 10 marca oraz 17 czerwca 2011 roku.


Biorąc udział w konkursie nauczyciele mogą wykorzystać gotowe narzędzie w postaci konspektów dwóch lekcji wychowania fizycznego -  rozwijających wytrzymałość i skoczność - które są do pobrania na www.mlekowszkole.pl. Konspekty zostały przygotowane przez program „Doskonałe Mleko w Szkole” z myślą o uczniach klas IV-VI szkół podstawowych, ale wspaniale  sprawdzą się również w pracy ze starszymi dziećmi i młodzieżą. Konspekty posiadają pozytywną opinię metodyczną oraz rekomendację Mistrza Świata w biegach narciarskich – Józefa Łuszczka. Zaletą konspektów  jest m.in. proponowana w nich różnorodność form ruchowych i ciekawe ćwiczenia, które zapewne podniosą atrakcyjność lekcji wychowania fizycznego. 

„Doskonałe Mleko w Szkole” to program, będący pierwszą tego typu inicjatywą w naszym kraju –funkcjonuje bowiem od 2000 roku. Rekomendowany jest przez Fundację „Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia”, aktywnie działającą na rzecz promocji mleka w szkole. „Doskonałe Mleko w Szkole” umożliwia uczniom picie mleka, ale również oferuje ciekawe aktywności. Dotychczas skierowane były one głównie do dzieci – np. konkursy, spotkania ze sportowcami, koncerty, prelekcje. Konspekty są kolejną formą propagującą zdrowy styl życia.

Komentarze do: Doskonały nauczyciel WF

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz