Szukaj

Zdrowie i trwały rozwój: nowe ekologiczne szpitale

Podziel się
Komentarze0

Szpitale z certyfikatem HQE pojawiają się we Francji. Ich misja: chronić środowisko, jednocześnie nie tracąc z oczu swoich priorytetów, czyli leczenia pacjentów, najlepiej jak to możliwe. Jest to wyzwanie podjęte przez kilka instytucji, nawet jeśli zrealizowane oszczędności pozostają skromne...Co robi dziedzina zdrowia na rzecz trwałego rozwoju i oszczędzania energii? Wydaje się dość trudne pogodzenie tych dwóch dziedzin, ponieważ zdrowie jest zbyt ważne, aby na nim oszczędzać. Ale, zanieczyszczenia są również szkodliwe dla zdrowia, albowiem wywołują astmę i inne problemy, na przykład sercowo-naczyniowe.

Jeśli dziedzina medyczna musi leczyć, to powinna ona także zapewnić ochronę przed tego typu chorobami. To dlatego właśnie szpitale z certyfikatem HQE (wysoka jakość środowiskowa) zaczynają pojawiać się we Francji. Francuska CDC oraz MAINH (Mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier, organizacja narodowa wspierająca inwestowanie w system szpitalny), które życzyły sobie utworzenia systemu referencyjnego dotyczącego certyfikowania szpitali HQE, są właśnie świadkami tego, jak ich pragnienie stało się rzeczywistością 29 kwietnia 2008 roku.

Ten nowy system referencyjny HQE został zatwierdzony przez narodową agencję ANAP oraz przez francuskiego ministra zdrowia.

Szpitale to wielcy pożeracze energii!

Certyfikaty te nie są obowiązkowe, ale stanowią one pierwszy krok, dobrowolny, centrów szpitalnych w kierunku trwałego rozwoju oraz poszanowania środowiska. Ponieważ blisko 3 000 centrów szpitalnych, publicznych i prywatnych, we Francji, są ogromnymi pożeraczami energii.

Szacuje się, że ich poziom konsumpcji energii plasuje się na około 340 do 500 kilowatogodzin na metr kwadratowy powierzchni i na rok, bez wliczania to zużycia metrów sześciennych wody oraz emisji całych ton odpadów i CO2. Biorąc pod uwagę liczbę budynków, których to dotyczy (ponad 17 000), to oszczędności, które mogą zostać zrobione w dziedzinie energii, zapowiadają się na iście kolosalne.


Co zrozumiałe, zdrowie pacjentów jest podstawowym priorytetem. Ponieważ zdrowie jest bardzo kruche, nie ma więc mowy o oszczędzaniu za wszelką cenę. Nowy system referencyjny HQE, dotyczący placówek zdrowotnych i integrujący wszystkie specyficzne i najistotniejsze punkty w tej dziedzinie, pozwala upewnić się, że pacjent nie będzie poszkodowany.

Cztery podstawowe działania

Jakość środowiskowa budynku (QEB) jest określona na trzech poziomach (niska, wysoka i bardzo wysoka), w zależności od liczby osiągniętych celów (czternaście w sumie, a każdy z nich jest oceniony przez kompleksowy system ewaluacji), podzielonych na cztery kryteria:


- ekobudowa, która ma na celu budowanie nowych budynków w zgodzie z ich najbliższym otoczeniem, przede wszystkim z zapewnieniem sieci transportu miejskiego, ale także z zapewnieniem sąsiedztwu przyjemnego dla oka widoku. Materiały również powinny być starannie wybierane (trwałość, łatwość użycia, łatwość utrzymania...), a sama budowa powinna mieć niewielki wpływ na środowisko;

- ekozarządzanie interesuje się bardziej kontrolą źródeł niezbędnych do dobrego funkcjonowania placówki szpitalnej, i obejmuje energię (troska o użycie materiałów izolujących, ograniczenie oświetlenia, ogrzewanie...), wodę, odpady, a także utrzymanie zrównoważonego skutecznego ekologicznego zarządzania;

- komfort pacjentów oraz personelu jest również ważnym punktem tego certyfikatu, z punktu widzenia hydro-termicznego, akustycznego, wizualnego i zapachowego;

- w końcu, opieka medyczna nad pacjentem powinna być wolna od błędów lekarskich, z poszanowaniem jakości sanitarnej, wody oraz powietrza.

Technologia nie jest rewolucyjna (odzyskiwanie energii z powietrza albo promienniki sufitowe, na przykład), i opiera się głównie na przemyślanej koncepcji architektonicznej, ale pozwala na oszczędzanie energii każdego dnia i na każdym poziomie.

Szpitale ekologiczne we Francji

Od czasów wprowadzenie w życie tego systemu certfikowania, Centrum Szpitalne w Ales było pierwszym szpitalem HQE, który otworzył swoje podwoje. Było to w roku 2010, a projekt ten był pilotażową operacją pozwalającą na przetestowanie certyfikowania HQE, prowadzoną przez centrum francuskie CSTB (techniczne centrum naukowe) oraz przez agencję ADEME (agencja środowiska i oszczędności energii).

Rezultaty? Jeśli zarządzanie energią zostało określone, przed otwarciem tego szpitala, jako "bardzo wysokie", to aktualnie zostało sklasyfikowane jako "wysokie". Z kolei, jeśli chodzi o zarządzanie wodą, jest ono na poziomie „niskim”.

Jednakże, bez wątpienia podjęto pewne wysiłki i należy je podkreślić, ale naprawdę, oszczędzanie energii w szpitalach nie jest najłatwiejszą rzeczą do zrealizowania.

Inne placówki zdrowotne właśnie są w fazie konstrukcji albo projektu, takie jak Centrum Szpitalne w Evry. Powinno być otwarte już w maju 2011 roku i będzie miało 15 000 metrów kwadratowych powierzchni oraz przestrzeni zielonych. W tym budynku, większość ogrzewania zapewniają kotły trzeciej generacji (produkujące jednocześnie światło, ogrzewanie oraz zimno), działające na biomasę (drewno i słoma) dostępną w tym regionie.

Komentarze do: Zdrowie i trwały rozwój: nowe ekologiczne szpitale

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz