Szukaj

Zainteresowania pracowników mogą wykazać, czy będą skutecznie wykonywali swoją pracę

Podziel się
Komentarze0

Kiedy oceniane są aplikacje potencjalnych pracowników, pracodawcy chcą być pewni, że wybierają odpowiednią osobę. Wielu przedsiębiorców - od firm konsultingowych po agencje federalne - proszsi potencjalnych podwładnych o wypełnienie obszernych testów i kwestionariuszy, by lepiej zorientować się, czy dana osoba jest odpowiednia na stanowisko na które aplikuje. Jednak wyniki najnowszych badań opublikowanych w czerwcu 2012 roku w czasopiśmie „Association for Psychological Science” pod tytułem „Perspectives on Psychological Science”, sugerują, że istnieje inny czynnik, który może pomóc w doborze personelu - zainteresowania aplikantów.Chociaż badania dotyczące zainteresowań zawodowych są przeprowadzane już od roku 1900, nie miały one większego wpływu na decyzje podejmowane przez właścicieli firm, w kwestii zatrudniania pracowników. Dlaczego? Aktualna literatura dotycząca tej kwestii zawiera niezwykle zróżnicowane informacje, co czyni niezwykle trudnym wyciąganie wniosków - zarówno przez naukowców, jak i przez pracodawców - dotyczących związków, jakie zachodzą pomiędzy zainteresowaniami zawodowymi, a osiągnięciami w tej dziedzinie.

- Zazwyczaj zainteresowania są ignorowane zarówno w kwestiach organizacji pracy, relacji z poprzednim personelem, a także edukacji, ponieważ ciągle niezrozumiana pozostawała kwestia związku pomiędzy przewidywanymi wynikami pracy, a osiągnięciami na płaszczyznach szkolnej oraz zawodowej - powiedział Christopher Nye, psycholog i badacz z Bowling Green Univesity.

Aby lepiej zrozumieć ten związek, Nye wraz z kolegami z University of Illinois w Urbana Champaign, postanowił przeprowadzić wszechstronną analizę tego zjawiska, w celu zbadania relacji pomiędzy zainteresowaniami pracowników i studentów, a rezultatami wykonywanej przez nich pracy, bądź realizacji programu akademickiego. By to uczynić, wykorzystali technikę zwaną meta-analizą, która pozwoliła im na skorzystanie z ogromu dotychczasowych badań dotyczących zainteresowań zawodowych oraz analizy całego zebranego dotąd materiału badawczego.

Nye wraz z współtwórcami badania podejrzewali, że jedną z przyczyn pojawiania się odmiennych wyników dotychczas przeprowadzonych testów jest fakt, iż definiowały one zainteresowania w niejednoznaczny sposób. Kluczem - według założonej przez nich hipotezy - nie są zainteresowania poszczególnej osoby w obrębie konkretnego stanowiska, ale cała gama zainteresowań, które pozwalały na zdobycie różnych umiejętności, mogących okazać się przydatnymi w przyszłej pracy.

Naukowcy domyślili się, że wynik tego badania - rozumiany jako kondycja środowiska, w jakim żył i żyje człowiek (szkoła, wykonywane prace) - może okazać się znacznie korzystniejszy, i co ważniejsze - jednoznaczny, w przeciwieństwie do wyników poprzednich badań.

Badanie literatury, zainteresowań zawodowych, jakości wykonywanej pracy oraz osiągnięć naukowych - przyniosły 60 badań opublikowanych w latach 1942-2011, które badacze uwzględnili w swojej meta-analizie. Sumując, owych 60 badań przyniosło 15 301 przebadanych osób.

Dzięki meta-analizie badacze wysnuli pewną hipotezę: podczas gdy ogólne zainteresowania przedstawiały całościowy obraz skorelowany z wydajnością i wytrwałością osoby, zarówno w pracy, jak i w szkole, spojrzenie jedynie na wybrane zainteresowania dawały znacznie mniej miarodajne odpowiedzi dotyczące potencjalnych podwładnych.

Pracownicy, których szeroko pojęty zakres zainteresowań pasował do wykonywanej przez nich pracy, byli znacznie wydajniejsi i na dłużej zostawali w jednej firmie. Analogicznie - studenci, którzy obrali kierunek związany z ich zainteresowaniami, mieli znacznie lepsze wyniki w nauce.

W przemowie inauguracyjnej skierowanej do absolwentów ze Stanford, którzy ukończyli uczelnię w roku 2005, Steve Jobs powiedział - Jedyną drogą do znalezienia świetnej pracy jest zajmowanie się tym, co się kocha.

Nawiązując do badań Nye, powinniśmy dodać - Ci, którzy zajmują się tym, co kochają, osiągają w swej dziedzinie znacznie lepsze wyniki.

- Nasze odkrycia są niezwykle ważne - powiedział Nye - ponieważ sugerują, że organizacje mogą czerpać korzyści z tego, iż wezmą pod uwagę zainteresowania aplikantów, dzięki czemu ich decyzja o zatrudnieniu będzie znacznie korzystniejsza.

Nye i jego koledzy chcą kontynuować badania, by jak najlepiej określić zależność pomiędzy zainteresowaniami konkretnych osób, a pracą. - Istniejące miary dotyczące zależności pomiędzy zainteresowaniami i pracą/szkołą są bardzo ogólne i nieścisłe.

Naukowcy poprzez badania chcą pomóc zarówno instytucjom naukowym, jak i pracodawcom, prowadzić znacznie skuteczniejszą rekrutację i selekcję potencjalnych pracowników.

Komentarze do: Zainteresowania pracowników mogą wykazać, czy będą skutecznie wykonywali swoją pracę

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz