Szukaj

Wszyscy się starzejemy!

Podziel się
Komentarze0

Dobiegł końca I Ogólnopolski Kongres Starzenia Się zorganizowany przez wydawnictwo Termedia pod patronatem MZ w Sopocie. W dniach 14-15 czerwca br. ponad 650 uczestników swoją obecnością potwierdziło, że zainteresowanie geriatrią jest stale bardzo wysokie, ponieważ dotyka wielu problemów - w tym kwestii starzenia się społeczeństwa. Kongres skierowany był do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.


Przez dwa dni, minionego weekendu, konsultanci krajowi i wojewódzcy oraz profesorowie i prezesi towarzystw naukowych, wybitni eksperci  dyskutowali o zdrowym i aktywnym starzeniu się, jako wspólnym wyzwaniu dla nas wszystkich.

W ostatnich latach zdecydowanie zwiekszyła sie liczba osób w wieku senioralnym.. Pociaga to za soba konsekwencje o charakterze nie tylko ekonomicznym i socjalnym, ale medycznym. Do  2030 roku, w Polsce, 8,5 mln osób (23,8 % populacji) osiągnie wiek powyżej 65 lat. Obecnie mamy około 6,5 mln w tym przedziale wiekowym. Teraz osoby starsze stanowią ponad 1/3 pacjentów szpitalnych oddzialów ratunkowych, a koszty ich leczenia pochłaniają blisko 25% wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie szpitalne. Podobnie jest w podstawowej opiece zdrowotnej, gdzie najczesciej spotyka sie chorych, którzy przekroczyli 70. rok zycia. Starzenie przebiega wieloplaszczyznowo, jest procesem bardzo zróznicowanym i dlatego czesto trudno odróznic starość od choroby lub zdefiniować zależność pomiedzy chorobą a jakościa życia, gdyż istotną rolę odgrywają tez sprawność fizyczna i poznawcza, a także czynniki o charakterze socjalnym.

- Konieczne są takie spotkania, jak to w Sopoci, podczas których przyjrzeć się można polityce zdrowotnej naszego kraju, przeanaliować plany na przysłość w kontekście diagnozy sytuacji demograficznej związanej ze starzeniem się polskiego społeczeństwa. W czasie kongrsu eksperci z różnych dziedzin przedstwili problemy zdrowotne pacjentów senioralnych: z kardiologi, psychiatri, nefrologi, diabetologi.... czyli wielochorobowości tak charakterystycznej w tym  wieku. Bardzo ważne jest nie tylko leczenie poszczególnych schorzeń ale w szczególności konieczna jest koordynacja całościowego leczenia, holistyczne spojrzenie na człowieka i jego problemy co już pozostaje w gestii lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowtnej, Nie zamkniemy wszytskich seniorów w szpitalach , domach opieki- oni żyją i chorują głownie w domu ..... Strategiczny plan dla seniorów powinien być oparty na trzech filarach: profilaktyktyce, opiece i leczeniu oraz na promowaniu aktywnego starzenia się. Zajmując się polityką senioralną, od dawna mówimy o profilaktyce, o organizacji ochrony zdrowia nad osobami starszymi w domu – w ich naturalnym środowiski, edukacji dotyczacej zdrowego stylu życia i zdrowej starości. Uważamy, że wielkim wyzwaniem dla polskiej ochrony zdrowia , a zwłaszcza dla POZ-u jest własnie polityka senioralna na przyszłość... Dlatego tak licznie w kongresie uczestniczyli lekarze podstawowej opieki zdrowotnej... - komentuje doktor Bożena Janicka prezes PPOZ.


Wzmocnienia wymaga, przede wszystkim, podstawowa opieka zdrowotna, której kadry, tak jak całe społeczeństwo, gwałtownie starzeją się. Należy także poszerzyć zakres kompetencji diagnostycznych i terapeutycznych lekarzy rodzinnych. Bez tego nadal będą rosnąć kolejki po poradę u specjalistów, którzy będąc ekspertami w jednej tylko dziedzinie, nie będą potrafili pomóc choremu obarczonemu wieloma problemami zdrowotnymi.

PPOZ wskazuje na potrzebę oparcia systemu opieki zdrowotnej na podstawowej opiece zdrowotnej właśnie dlatego, że gwałtownie przyrasta populacja chorych zagrożona wielochorobowością. Większość ich potrzeb zdrowotnych mogą zaspokoić, (będą zabezpieczać) jedynie lekarze rodzinni, którzy są specjalistami w zakresie podstawowym w wielu dziedzinach. Dodatkowo lekarze ci praktykują w miejscu zamieszkania swoich pacjentów, którzy mają ograniczona możliwość przemieszczania się z uwagi na swoją niepełnosprawność.

Nie można oczekiwać od nich tego, że aby skorzystać z porady związanej z różnymi chorobami będą w tym celu odwiedzali wielu specjalistów praktykujących w odległych od ich miejscach zamieszkania praktykach; dodatkowo po kilkumiesięcznym oczekiwaniu na termin wizyty. Będą leczyć sie w podstawowej opiece zdrowotnej , która musi być przygotowana do takich zadań i wyzwań .               

Komentarze do: Wszyscy się starzejemy!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz