Szukaj

Norwegia najlepszym miejscem do życia dla seniorów

Podziel się
Komentarze0

Jak wynika z danych HelpAge International's Global AgeWatch Index, Norwegia jest najlepszym (spośród 96 uwzględnionych w raporcie krajów) miejscem, by się zestarzeć. Wskaźnik ten mierzy ekonomiczne i socjalne warunki życia osób po sześćdziesiątce.

W ostatnim raporcie najwyżej ocenione zostały Australia, Europa Zachodnia i Ameryka Północna, najniżej – Afganistan. Zaraz za Norwegią w rankingu uplasowała się Szwecja, niewiele wyprzedzając Szwajcarię, Kanadę i Niemcy. Wyniki opublikowano z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

W badaniu Global AgeWatch Index uwzględniono cztery obszary życia: bezpieczeństwo finansowe, zdrowie, indywidualne sprawności i stopień przyjazności środowiska, w którym żyją osoby starsze.

Społeczeństwa się starzeją

Autorzy raportu przewidują, że do 2050 roku 21% ludzi na świecie stanowić będą osoby po sześćdziesiątce. W 40 krajach uwzględnionych w rankingu odsetek osób po 60. roku życia (i starszych) wzrośnie do tego czasu do 30%. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych liczba osób na świecie po sześćdziesiątce do 2030 roku osiągnie 1,4 biliona.

Rosnącą liczbę osób dożywających późnego wieku zawdzięczamy według ekspertów bardziej rozwiniętej służbie zdrowia, lepszemu odżywianiu się, lepszym warunkom sanitarnym i  ekonomicznym. Gdy dodamy do tego wszystkiego jeszcze niski współczynnik urodzeń, otrzymamy pełen obraz tego, dlaczego ludzie żyją dziś dłużej, a społeczeństwa się starzeją.

By starzeć się godnie, potrzeba wsparcia

Jednak największym wyzwaniem dla krajów rozwijających się jest to, by polepszyć warunki starzenia się tych osób, które nie mają tak łatwego dostępu do świadczeń socjalnych i opieki ze strony państwa. Na szczęście daje się zauważyć zmiany. Nadzieję na zniesienie nierówności między osobami starszymi a innymi grupami społecznymi dają finansowane z podatków, niepartycypacyjne „emerytury społeczne”, na które przeznacza się ostatnio coraz więcej środków.

Kilka krajów z kręgu latynoamerykańskiego (zwłaszcza Meksyk i Peru) zwiększyło wydatki na dotację takich emerytur dla najuboższych obywateli. W Meksyku otrzymuje je 9 na 10 osób w wieku 65 lat i więcej. Dzięki temu kraj ten uplasował się na 30 pozycji rankingu, prześcigając kraje z grupy BRICS – Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Południową Afrykę. Peru natomiast wprowadziło w życie program „Pension 65”, dzięki któremu starsi ludzie co dwa miesiące otrzymują wsparcie w wysokości 250 peruwiańskich nowych soli.

Anna Orzechowska

Komentarze do: Norwegia najlepszym miejscem do życia dla seniorów

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz