Szukaj

Średnia długość życia Europejczyków rośnie pomimo otyłości

Podziel się
Komentarze0

Średnia długość życia obywateli Europy ma tendencję wzrostową pomimo epidemii otyłości. Według badań trendów przeprowadzanych w ciągu ostatnich 40 lat wynika, że średnia długość życia mieszkańców Wielkiej Brytanii jest dłuższa od średniej długości życia obywateli Stanów Zjednoczonych.


W raporcie International Journal of Epidemiology, ekspert w zakresie zdrowia ludności, David Leon z London School of Hygiene and Traopical Medicine powiedział, że odkrycia obalają obawy, jakoby wzrostowy trend w średniej długości życia w krajach zamożnych miałby skłaniać się ku końcowi w obliczu problemów zdrowotnych spowodowanych przez wszechobecną epidemię otyłości.

Sugerują oni również, że tak proste czynniki jak zamożność państwa i ilość środków przeznaczanych na opiekę zdrowotną niekoniecznie prowadzą do wydłużenia się średniej długości życia.

Pomimo największej ilości środków przeznaczanych na służbę zdrowia w przeliczeniu na osobę ze wszystkich krajów świata, średnia długość życia mieszkańców Stanów Zjednoczonych wcale nie jest dłuższa od obywateli najsłabszych pod tym względem krajów Europy Zachodniej - czyli Portugalii, jeśli chodzi o mężczyzn i Danii w przypadku kobiet - a ponadto szybkość z jaką wzrost ten następuje mniejsza jest od szybkości któregokolwiek z krajów Starego Kontynentu.

Leon zauważa - W 2007 roku, wynosząca 78 lat średnia długość życia Amerykanów była o 2 lata niższa niż długość życia Brytyjczyków. - Ta prosta obserwacja po raz kolejny podkreśla, że PKB i wydatki na służbę zdrowia w przeliczeniu na osobę nie są dobrym wskaźnikiem poziomu zdrowia społeczeństwa w krajach o wysokich dochodach - napisał.


SPADEK LICZBY ZGONÓW W WYNIKU ATAKU SERCA                     

Raport mówi, że  jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na tendencję wzrostową średniej długości życia jest spadek ilości śmierci spowodowanych chorobami serca.
Zgodnie z doniesieniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choroby układu krążenia, które prowadzić mogą to ataków serca, udarów lub zdarzeń śmiertelnych zabijają 17,1 miliona ludzi rocznie stanowiąc tym samym główną przyczynę śmierci.

Raport Davida Leona wysnuwa wniosek, że ilość zgonów z powodu chorób serca w Wielkiej Brytanii odnotowała największy spadek spośród wszystkich krajów Europy Zachodniej. - Częściowo z racji poprawy jakości leczenia, jak również ograniczenia palenia tytoniu i innych czynników ryzyka - powiedział. Leon zwraca uwagę na kontrast pomiędzy średnią długością życia w krajach wschodniej  a zachodniej Europy, co pokazuje, że kraje byłego bloku komunistycznego doganiają w statystykach swoich długowiecznych sąsiadów.

Po upadku Muru Berlińskiego w 1989, średnia długość życia wydłużała się w krajach Europy Centralnej takich jak Węgry, Polska i Czechy, jednak jako że wzrost ten w Europie Zachodniej plasował się na bardzo podobnym poziomie, obie części kontynentu podążały zatem po równoległych trajektoriach, co skutkowało powstaniem zachodnio-wschodniej luki, która, jak twierdzi Leon, jest bardzo trudna do wyeliminowania.

- Trendy w Rosji i innych krajach byłego bloku sowieckiego były mniej o wiele mniej korzystne. W ciągu ostatnich 25 lat kraje te odnotowywały delikatne wzrosty i wyraźne spadki. Było to głównie powodem spożywania, głównie przez mężczyzn, niebezpiecznych dla zdrowia ilości alkoholu. - powiedział Leon

Według porównania Światowej Organizacji Zdrowia z 2008 roku średnia długość życia w Wielkiej Brytanii wynosiła 77,9 lat dla mężczyzn i 82 lata dla kobiet, podczas gdy mężczyźni w Rosji mogli zaledwie liczyć na 61,8 lat życia a kobiety na 74,2.

Komentarze do: Średnia długość życia Europejczyków rośnie pomimo otyłości

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz