Szukaj

Seksowny mężczyzna nie ma sióstr?

Podziel się
Komentarze0

Jak oceniamy to, czy mężczyzna jest seksowny? Z pewnością, nie kierujemy się w tej dziedzinie liczbą jego sióstr! Ale to kryterium być może także będzie wkrótce brane pod uwagę, ponieważ według bardzo poważnego badania, przeprowadzonego na szczurach, samce wychowane w środowisku głównie żeńskim, przyciągają mniej samic...Wydarzenia z bardzo wczesnego okresu naszego życia mogą wpłynąć na zachowanie jednostki w życiu dorosłym. Zostało już zresztą wykazane, że na żeński płód i na jego rozwój, który przebiega w otoczeniu płodów męskich w łonie matki, wpływają hormony męskie, wydzielane przez jego braci. Życie prenatalne w łonie matki, tak samo jak wydarzenia postnatalne, mogą być w równym stopniu determinujące.

U zwierząt, tak samo jak u ludzi, dokładne określenie znaczenia każdego momentu we wczesnym okresie życia dla późniejszego zachowania, nie zawsze jest jednak takie ewidentne. Aby więc nieco wyraźniej identyfikować rolę każego etapu życia, psychobiolog David Crews obserwował zachowanie dorosłych szczurów.

O co w tym chodzi? Otóż, płeć osobników otaczających badane szczury, czyli środowisko, w którym wzrastały, było ściśle kontrolowane – we wczesnym okresie życia, a także przed i po narodzinach. Nawet jeśli proporcja płci w jednym miocie nie jest czymś, co można przewidzieć, to jednakże, mimo wszystko, można zaobserwować liczbę samic i samców przy narodzinach, co zostało dokładnie policzone i zarejestrowane w tym przypadku.

Później małe szczurki zostały umieszczone albo w mieszanym środowisku albo w obecności większego procentu samic albo większego procentu samców. Następnie, zachowania seksualne samców zostały przetestowane w obecności samic.


Mniej sexy...

Według tych prac, opublikowanych w dzienniku Psychological Science, badaczom nie udało się wykazać żadnego związku między proporcją płci - taką, jaka występuje jeszcze w życiu płodowym – a późniejszym zachowaniem samców w życiu dorosłym. Natomiast, proporcja płci zdaje się mieć duże znaczenie już po urodzeniu: w rzeczywistości, samce wychowane w środowisku w większości żeńskim, są mniej docenianie przez szczurzyce niż inne samce.


Samice szczurów mają bardzo szczególne znaki do dyspozycji, aby pokazać, że są otwarte i gotowe na „związek”. Jest to na przykład rodzaj niezwykłego tańca, który polega na podchodzeniu i szybkiej ucieczce przed samcem, którym są zainteresowane. Samice też mogą wyginać sugestywnie grzbiet, a także poruszają uszami w szczególny sposób, co „doprowadza samców do szaleństwa”, jak mówi psychobiolog David Crews.

Sygnały te są wysyłane głównie do szczurów, które wyrosły wraz z innymi otaczającymi ich samcami, a więc które są uważane za „sexy”. Dużo mniej sygnałów płynie w stronę samców wychowywanych z samicami.

… co nie znaczy, że mniej zdolne

Te szczury, które są mniej sexy, nie są jednakże całkowicie pozbawione zdolności osiągnięcia swoich celów. Samce, które zostałe wychowane w otoczeniu dużej ilości żeńskich osobników, spędzają mniej czasu – i to jest prawda – na pokrywaniu samic, niż samce wychowane w otoczeniu mieszanym albo głównie samczym.

Jednakże, w ostatecznym rozrachunku, osiągają taką samą liczbę sukcesów miłosych, co samce bardziej pociągające dla samic. A więc są bardziej skuteczne, jeśli chodzi o reprodukcję, a to być może rekompensuje im ich mały sex-appeal...

Źródło tej różnicy nie jest znane, ale David Crews przypuszcza, że te obserwacje można przełożyć w jakiś sposób na człowieka. Rodzina jest szczególnie ważna w tworzeniu się osobowości, mówi David Crews. Środowisko, w którym rośniemy, nie określa naszej osobowości, ale pomaga nam ją ukształtować, dorzuca David Crews.

Komentarze do: Seksowny mężczyzna nie ma sióstr?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz