Szukaj

Prawidłowe parametry życiowe

Podziel się
Komentarze0

Opiekując się osobą starszą powinniśmy zwracać uwagę na prawidłowe parametry życiowe. Używając tego sformułowania mamy na myśli wskaźniki, które pozwalają nam ustalić, czy dana osoba ma prawidłowe tętno, temperaturę ciała, oddech oraz ciśnienie krwi. Dzięki parametrom życiowym jesteśmy w stanie stwierdzić, czy życiu człowieka nie zagraża niebezpieczeństwo.Jakie mamy parametry życiowe?
  • tętno
U osób dorosłych prawidłowa częstość tętna wynosi od 60 do 80 uderzeń na minutę. Chcąc ją obliczyć, mierzymy tętno przez 15 sekund, po czym mnożymy przez liczbę 4.

W przypadku gdy z tętnem osoby, którą się opiekujemy, dzieje się coś stosunkowo nietypowego, np. pojawia się znaczna nieregularność, duże przyśpieszenie bądź spowolnienie, tętno jest słabo wyczuwalne, a samo zachowanie chorego uległo zmianie, konieczne jest skontaktowanie się z lekarzem. W momencie wzywania lekarza należy poinformować go o zaobserwowanych zmianach oraz lekach, jakie chory przyjmował w ostatnim czasie.
  • temperatura ciała
Prawidłowa temperatura ciała mieści się w granicach 36,5-37,4°C. O podwyższonej temperaturze mówimy w momencie, gdy wynosi 37,5-38,0°C. Natomiast stanem gorączkowym nazwiemy sytuacje, w której temperatura ciała będzie przekraczała 38°C.

Do pomiarów temperatury ciała używamy termometrów rtęciowych lub elektronicznych. Chcąc zmierzyć temperaturę ciała, umieszczamy termometr pod pachą chorego na czas nie krótszy niż 10 minut. Przed rozpoczęciem pomiaru konieczne jest strząśnięcie termometru tak, by słupek rtęci w nim umieszczony opadł do 35°C.


Po każdorazowym pomiarze temperatury należy umyć termometr w zimnej wodzie, po czym osuszyć go i schować w bezpieczne miejsce.

Jeżeli chodzi o termometry elektroniczne, to sposób ich użycia zależny jest od zamieszczonej przy nich instrukcji. W sytuacji gdy zaobserwujemy u chorego gorączkę, warto skontaktować się z lekarzem i postępować według przekazywanych przez niego wskazówek.
  • oddech
Chcąc obliczyć częstość oddechów, należy obserwować unoszącą się i opadającą klatkę piersiową. Dorosły człowiek oddycha równomiernie średnio około 16 razy na minutę. Za przyśpieszenie oddechu odpowiadać może wysiłek fizyczny lub stres. Zdarza się również, że niektóre osoby cierpią za choroby, które powodują zaburzenia oddychania.
  • ciśnienie krwi
U osoby dorosłej prawidłowe ciśnienie krwi wynosi średnio około 120/80 mm Hg. Takie wartości mogą ulec zwiększeniu wraz z wiekiem. Opiekując się osobą starszą warto zanotować sobie jakie ciśnienie krwi, jest dla niej typowe. Pozwoli nam to określić, czy stan pacjenta ulega zmianom.

Warto wiedzieć, że ciśnienie krwi ulega niewielkiemu zwiększeniu w pozycji stojącej. W pozycji leżącej i siedzącej jest nieco niższe. Poza tym ciśnienie może wzrosnąć podczas wysiłku fizycznego i stresu.

Z tego względu wskazane jest mierzenie ciśnienia w momencie, gdy pacjent jest spokojny,  wypoczęty i znajduje się z pozycji siedzącej lub leżącej. Warto odnotowywać poszczególne pomiary, gdyż jest to pomocne przy kontrolowaniu stanu zdrowia chorego. Jeżeli zaobserwujemy wyraźne odstępstwa od normy, badając ciśnienie krwi, należy skontaktować się z lekarzem.

Komentarze do: Prawidłowe parametry życiowe

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz