Szukaj

Federacja Porozumienie Zielonogórskie apeluje w sprawie dzieci

Podziel się
Komentarze0

W związku z powtarzającymi się problemami związanymi z realizacją recept na leki refundowane zapisywane dzieciom rodziców nieposiadających dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, Federacja Porozumienie Zielonogórskie rozpoczyna akcję informacyjną, w której wskazuje zainteresowanym odpowiednie przepisy i apeluje, by rodzice ubezpieczeni sprawdzali, czy ich dzieci zostały zgłoszone do ubezpieczenia.


Można to zrobić bezpośrednio w ZUS lub w dostępnym przez internet rejestrze. Od listopada w przychodniach lekarzy rodzinnych rozpocznie się kampania przypominająca rodzicom o zgłaszaniu dzieci do ubezpieczenia. Lekarze będą rozmawiać o tym z pacjentami podczas wizyty. W przychodniach pojawią się także odpowiednie informacje.

Zgodnie z przepisami świadczenia udzielane dzieciom ubezpieczonym finansowane są bezpośrednio przez NFZ ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dzieci rodziców nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, też mają prawo do bezpłatnej ochrony zdrowia oraz do refundacji leków.


Świadczenia te finansowane są także przez NFZ, ale ze środków otrzymanych na ten cel z dotacji budżetu państwa. Uprawnienia te wynikają z przepisów prawa międzynarodowego, Konstytucji RP oraz  ustawodawstwa polskiego (art. 24 ust. 1 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka nakładają obowiązek zapewnienia każdemu dziecku dostępu do opieki zdrowotnej).

Jak informują rodzice, zdarza się,  że apteki nie chcą realizować recept refundowanych, co zmusza ich do wykupu pełnopłatnych leków. Aptekarze tłumaczą, że mają problem ze zwrotem pieniędzy z NFZ, gdy dochodzi do refundacji leków zapisywanych dzieciom, których rodzice nie posiadają w czasie wizyty potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego.

Komentarze do: Federacja Porozumienie Zielonogórskie apeluje w sprawie dzieci

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz