Szukaj

Ciągłe sensoryczne doświadczenia pozytywnie wpływają na starzejący się mózg!

Podziel się
Komentarze0

Przez długie lata naukowcy byli przekonani, że przeważająca część przewodów mózgowych ustala się w momencie dojrzewania. Najnowsze badania pokazują jednak, że zmiany na skutek doświadczeń zmysłowych mogą spowodować ogromne modyfikacje w przewodach mózgu, nawet w starszym wieku. Ponadto badania wykazały, że zmiany te obejmują włókna, które są główną drogą zaopatrującą korę mózgową, czyli tą część mózgu, która odpowiada za postrzeganie zmysłowe, kontrolę czynności motorycznych oraz poznawczych. Te odkrycia mogą przyczynić się do znalezienia nowych możliwości w badaniach nad modyfikacjami mózgu i jego starzeniem się.Opisywane badania zostały przeprowadzone przez naukowców z Instytutu Max Planck we Florydzie Institute (MPFI) oraz Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Zostały one opublikowane 24 maja 2012 w czasopiśmie Neuron.

Główny autor pracy, neurobiolog MPFI, dr Marcel Oberlaender ujawnia, że wyniki badania obalają znane od dziesięcioleci przekonanie, iż większość połączeń mózgu jest stała, póki nie zakończy się krytyczny okres, jakim jest wczesna dorosłość. Poprzez zmianę charakteru doświadczenia sensorycznego, naukowcy mogli udowodnić, że mózg może dokonać zmian w swoich przewodach nawet w zaawansowanym wieku. Odkrycie to może oznaczać, że jeżeli ktoś zaprzestanie uczenia się i doświadczania nowych rzeczy w pewnym wieku, wtedy wiele połączeń w mózgu, może zostać przerwanych.

Badania naukowców polegały na analizie mózgów starszych szczurów. Koncentrowali się oni na obszarze mózgu nazywanym wzgórzem, którego funkcją jest przetwarzanie i przekazywanie informacji przesyłanych do kory mózgowej przez inne organy czuciowe. Zakładano, że połączenia między wzgórzem i korą mózgową zatrzymają zmiany wywołane przez wczesną dorosłość, w przypadku badanych gryzoni tak się jednak nie stało.  


Jako zwierzęta nocne szczury polegają głównie na swoich wąsach, które są aktywnymi narządami zmysłowymi umożliwiającymi badanie i odnajdywanie się w ich środowisku. Dlatego też system w jakim działają wąsy jest idealnym modelem do badań nad modyfikacją mózgu przez sensoryczne doświadczenia. Badanie to polegało na przycinaniu szczurom wąsów, co uniemożliwiało im otrzymywanie ważnych bodźców zmysłowych. Jego celem było sprawdzenie, czy jest możliwe ponowne stworzenie połączeń między wzgórzem a korą.


Doświadczenie wykazało, że u zwierząt z przyciętymi wąsami doszło do zmiany aksonów, czyli włókien nerwowych, którymi są przekazywane informacje z jednego neuronu do innych. Natomiast u szczurów, którym nie przycięto wąsów nie zauważono żadnych aksonalnych zmian. Wyniki te były o tyle uderzające, że szczury, u których doszło do zmian były stosunkowo stare, co dowodzi, że połączenia w mózgu mogą ulec zmianie w wieku o wiele późniejszym, niż wydawało się to wcześniej możliwe. Godne uwagi jest również to, że zmiany te dokonały się w bardzo krótkim czasie, czyli w ciągu zaledwie kilku dni.

Dr Oberlaender stwierdził, iż jego zespołowi udało się udowodnić, że struktura mózgu gryzonia ulega ciągłym zmianom, a przemiany w strukturze połączeń kształtują się przez doświadczenie zmysłowe oraz interakcję z otoczeniem. Zauważył również, że zmiany te prawdopodobnie pozostają na całe życie i mogą również odnosić się do innych narządów zmysłów, a także do innych  gatunków, w tym ludzi. Odkrycie to otworzyło nowe możliwości w zakresie badań nad rozwojem mózgu i jego starzeniem się. Ponadto można je przeprowadzać także na człowieku, gdyż są one połączeniem anatomicznych analiz ilościowych z nieinwazyjnymi technologiami przetwarzania obrazu, takim badaniem jest np. MRI (fMRI).

Badanie to stało się możliwe dzięki najnowszym osiągnięciom w dziedzinie przetwarzania obrazu o wysokiej rozdzielczości oraz technik rekonstrukcyjnych, opracowanych przez dr Oberlaendera na MPFI. Metody te umożliwiły naukowcom automatyczne i szczegółowe śledzenie drobnych i skomplikowanych wzorów na poszczególnych rozgałęzieniach aksonów, których przeciętne średnice mają rozmiar mniejszy niż jedna tysięczna milimetra.

Komentarze do: Ciągłe sensoryczne doświadczenia pozytywnie wpływają na starzejący się mózg!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz