Szukaj

Blisko 20% nastolatków przyznaje się do sekstingu

Podziel się
Komentarze0

Nowe badania dotyczące sekstingu wskazują, iż wielu nastolatków wysyła do innych zdjęcia pornograficzne, używając telefonu komórkowego, pomimo tego, iż zdają sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji.Zjawisko wysyłania nagich oraz półnagich zdjęć lub pornograficznych wiadomości tekstowych, powszechnie znane jako seksting jest bardzo trudne do zauważenia. Szacuje się, iż dotyczy ono około 1 do 20% dzieci. Rozbieżność ta wynika ze sposobów definiowania sekstingu przez naukowców. Niektórzy badacze obejmują definicją również teksty, podczas gdy inni tylko zdjęcia pornograficzne. Różne są też stosowane przez nich podziały ze względu na grupy wiekowe oraz inne czynniki.

W nowych badaniach, Donald Strassberg z University of Utah i jego koledzy zdefiniowali seksting jako wysyłanie zdjęć pornograficznych. Badaniami objęci zostali uczniowie wszystkich klas licealnych. Ankietowano 606 uczniów z prywatnego liceum w Southwest (USA), których pytano o doświadczenia z sekstingiem oraz zrozumienie konsekwencji, jakie grożą w momencie jego wykrycia. Badani przedstawiali również swoje zdanie na temat przesyłania zdjęć pornograficznych przez telefon.

Blisko 20% uczestników (18% uczniów oraz 17% uczennic) poinformowało, iż wysyłało zdjęcia pornograficzne przez telefon komórkowy, podczas gdy prawie dwa razy więcej badanych stwierdziło, iż otrzymało takie zdjęcie.

Wśród osób, które otrzymywały zdjęcia, około 25% przyznało, iż przekazywało je innym.

Zdjęcia niekoniecznie były zdjęciami nadawcy. Ponad 8% uczestników, stwierdziło, iż wysyłało zdjęcia pornograficzne, zrobione osobom trzecim. Do takiej sytuacji dochodziło częściej wśród chłopców (11,8%) niż dziewcząt (4,5%).

Więcej niż jedna trzecia uczniów, którzy uprawiają seksting twierdzi, iż jest świadoma poważnych prawnych i innych konsekwencji, które grożą im, jeśli zostaną przyłapani. Zgodnie z oczekiwaniami ci, którzy wysyłają „seksty” są bardziej skłonni do zaakceptowania zjawiska, niż ich rówieśnicy.

Na pytanie, jakie konsekwencje powinny zaistnieć, jeśli ktoś zostanie przyłapany na sekstingu, najczęstszą odpowiedzią, udzieloną przez 21% uczestników, była odpowiedź: „żadne”. Inne stosunkowo często pojawiające się odpowiedzi to: grzywny, więzienie, zawieszenie lub wydalenie ze szkoły oraz prace społeczne.

Obecnie przepisy prawne dotyczące sekstingu różnią się w USA, lecz naukowcy zauważyli, iż w wielu stanach, osoby, które wysyłają lub otrzymują nagie zdjęcia osób poniżej 18 roku życia (w tym również swoje) ryzykują tak samo poważnie, jak posiadający lub rozprowadzający pornografię dziecięcą.

- Wyniki badań są argumentem za podjęciem edukacyjnych wysiłków, takich jak dni informacyjne, integracja programów szkolnych i szkolenia nauczycieli, mające na celu podniesienie świadomości na temat potencjalnych konsekwencji sekstingu wśród młodych ludzi.

Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Archives of Sexual Behavior.

Komentarze do: Blisko 20% nastolatków przyznaje się do sekstingu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz